LKP Centrālās komitejas fonda dokumentu apraksti

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 5. punktu, šeit publicēti Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātie "Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas" fonda Nr. PA-101 apraksti.

LKP CK lietvedības dokumenti par laiku no 1940. g. līdz 1991. gadam un daļēji arī personālsastāva dokumenti Latvijas Nacionālajā ir apkopoti Latvijas Valsts arhīva PA-101. fondā. Šie apraksti ir uzziņas līdzeklis, kas paredzēts LKP CK fondā esošo lietu meklēšanai. No lietvedības dokumentiem fondā ir atrodami Centrālās komitejas un tās biroja (faktiski augstākā LKP varas instance) sēžu protokoli, plēnumu protokoli, dažādas izziņas, pavadvēstules, paskaidrojumi u.c. dokumenti pie šiem protokoliem, kongresu materiāli, dažādu LKP CK struktūrvienību (nodaļu un sektoru) dokumenti (sarakste, izziņas, atskaites u.c.). Savukārt no personālsastāva dokumentiem šajā fondā ir atrodamas to LKP CK nomenklatūrā esošo partijas un valsts amatpersonu lietas, kuri tika izslēgti no šīs nomenklatūras laikā no 1980. g. līdz 1991. gadam. Pārsvarā izslēgšanas iemesls šiem cilvēkiem bija aiziešana pensijā, taču atrodamas arī tādas LKP CK nomenklatūrā esošu amatpersonu lietas, kas tikuši izslēgti no partijas (sevišķi tas attiecas uz 1990. gadu, kad LKP sašķēlās).

Sīkāka informācija par LKP CK struktūru un šā fonda veidošanos ir atrodama fonda vēsturiskajā izziņā.

Vēsturiskā izziņa
LKP CK (PA-101.fonda) vēsturiskā izziņa (PDF)
1. apraksts
LK(b)P IX kongresa dokumenti; LK(b)P CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste u.c. (1940-1941) (PDF)
2. apraksts
LK(b)P CK struktūrvienību dokumenti (sarakste, atskaites u.c.), personu dokumenti (1940-1941) (PDF)
3. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, lēmumi (1942-1944) (PDF)
4. apraksts
Sarakste, atskaites, vācu trofeju dokumenti u.c. (1942) (PDF)
5. apraksts
Sarakste, atskaites u.c. (1943) (PDF)
6. apraksts
Ziņojumi LK(b)P CK, sarakste u.c. (1944) (PDF)
7. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, lēmumi (1945) (PDF)
8. apraksts
Sarakste, atskaites, ziņojumi u.c. (1941-1945) (PDF)
9. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1946) (PDF)
10. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1947) (PDF)
11. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1948) (PDF)
12. apraksts
LK(b)P X kongresa dokumenti; LK(b)P CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1949) (PDF)
13. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1950) (PDF)
14. apraksts
LK(b)P XI kongresa dokumenti; LK(b)P CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1951) (PDF)
15. apraksts
LK(b)P XII kongresa dokumenti; LK(b)P CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1952) (PDF)
16. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1945-1953) (PDF)
17. apraksts
LKP XIII kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1954) (PDF)
18. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1955) (PDF)
19. apraksts
LKP XIV kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1956) (PDF)
20. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1957) (PDF)
21. apraksts
LKP XV kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1958) (PDF)
22. apraksts
LKP XVI kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1959) (PDF)
23. apraksts
LKP XVII kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1960) (PDF)
24. apraksts
LKP XVIII kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1961) (PDF)
25. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1962) (PDF)
26. apraksts
LKP XIX kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1963) (PDF)
27. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1964) (PDF)
28. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1965) (PDF)
29. apraksts
LKP XX kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1966) (PDF)
30. apraksts
LKP biedru saraksti, dokumenti par partijas nomenklatūras amatiem un darbiniekiem. (1944-1970) (PDF)
31. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1967) (PDF)
32. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1968) (PDF)
33. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1969) (PDF)
34. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1970) (PDF)
35. apraksts
LKP XXI kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1971) (PDF)
36. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1972) (PDF)
37. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1969-1973) (PDF)
38. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1960-1974) (PDF)
39. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1975) (PDF)
40. apraksts
Marksisma Ļeniņisma universitātes dokumenti. (1951-1975) (PDF)
41. apraksts
LKP XXII kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1976) (PDF)
42. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1977) (PDF)
43. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1978) (PDF)
44. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1979) (PDF)
45. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1980) (PDF)
46. apraksts
1980.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
47. apraksts
LKP XXIII kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1981) (PDF)
48. apraksts
1981.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
49. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1982) (PDF)
50. apraksts
1977.-1986.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
51. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1983) (PDF)
52. apraksts
1983.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
53. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1977-1984) (PDF)
54. apraksts
1984.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
55. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1985) (PDF)
56. apraksts
1984.-1985.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
57. apraksts
LKP XXIV kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1986) (PDF). Papildinājums (PDF)
58. apraksts
1986.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
59. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1987) (PDF)
60. apraksts
1987.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
61. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1981-1988) (PDF)
62. apraksts
1988.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
63. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1975-1989) (PDF)
64. apraksts
1989.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
65. apraksts
LKP XXV kongresa dokumenti; LKP CK plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1990) (PDF)
66. apraksts
1990.gadā no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
67. apraksts
Plēnumu un biroja sēžu protokoli, stenogrammas, sarakste, atskaites u.c. (1991) (PDF)
68. apraksts
1991.g. un citos gados no darba atbrīvoto LKP CK nomenklatūras darbinieku personas lietas. (PDF)
69. apraksts
Uzskaites žurnāli (1973-1991) (PDF)