LPSR VDK dokumentu arhīvs

LPSR Valsts drošības iestāžu personāls

Informācija un dokumenti par LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem, LPSR VDK tālruņu grāmata un LPSR VDK ārštata darbinieku kartotēka.

Skatīt »

VDK aģentūras dokumenti

LPSR VDK aģentūras kartotēkas, aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāli, Izslēgtās aģentūras reģistrācijas žurnāls, kā arī citi ar aģentūru saistīti dokumenti.

Skatīt »

Nolēmumi lietās par sadarbību ar VDK

Personu saraksts un nolēmumu rezolutīvās daļas, par cilvēkiem kuriem prokuratūra un tiesa laikā no 1994. līdz 2019. g. ir veikusi pārbaudi par sadarbības faktu ar VDK.

Skatīt »

VDK operatīvās lietas

Operatīvajās lietās tika apkopota informācija, kuru VDK ieguva operatīvās darbības rezultātā. Tajās var atrast visdažādākos dokumetus – VDK vadības uzdevumus, operatīvo darbinieku un aģentūras ziņojumus, telefonsarunu atšifrējumus, pārtverto vēstuļu kopijas utt.

Skatīt »

VDK piesegorganizācijas

Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrība, Latvijas miera aizstāvēšanas komiteja un citas organizācijas, kuru darbību faktiski kontrolēja VDK.

Skatīt »

Palīgmateriāli

LKP CK arhīva dokumentu apraksti un Pretizlūkošanas vārdnīca, kurā apkopota VDK darbinieku izmantotā speciālā terminoloģija, arī to terminu skaidrojumi, kas sastopami VDK kartotēkās.

Skatīt »