Pretizlūkošanas vārdnīca

Pretizlūkošanas vārdnīca ir PSRS VDK Augstākās skolas pilnīgi slepens izdevums, kurā apkopota speciālā „čekistiskā” terminoloģija. Vārdnīca tika izdota 1972. gadā gan ar nolūku apkopot tajā VDK darbinieku izmantoto speciālo terminoloģiju un tādējādi nodrošināt vienveidīgu šīs terminoloģijas lietošanu un izpratni, gan arī, lai ar šīs terminoloģijas palīdzību apmācītu topošos VDK darbiniekus. Pretizlūkošanas vārdnīcā atrodami arī to terminu skaidrojumi, kas sastopami VDK kartotēkās – aģents, rezidents, konspiratīvais dzīvoklis, satikšanās dzīvoklis, ārštata operatīvais darbinieks, īpašais periods utt. Jāņem vērā, ka šī vārdnīca ir tapusi laikā, kad varas monopols Padomju Savienībā pilnībā piederēja Komunistiskās partijas augstākajai vadībai un VDK bija viens no instrumentiem, ar kuru partija īstenoja savu politiku. Tādēļ Pretizlūkošanas vārdnīcā termini ir attēloti no komunistiskās ideoloģijas viedokļa un to skaidrojumā izmantota tā laika birokrātiskā frazeoloģija.

Mūsdienās šī vārdnīca ir nozīmīgs vēstures avots, kas ļauj labāk izprast VDK dokumentos esošo informāciju. Cita starpā ar Pretizlūkošanas vārdnīcas palīdzību ir iespējams mēģināt vismaz daļēji izprast arī tos priekšstatus par pasauli, kurus topošajiem čekistiem centās radīt VDK mācību iestādes.

Lejupielādēt PDF.