Nepublicējamo personas datu aizklāšanas principi

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 3. daļu, Arhīvu likuma 13. pantu, Fizisko personu datu apstrādes likuma VIII nodaļu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, šajā vietnē publicētajos Valsts drošības komitejas, Latvijas Komunistiskās partijas, kā arī citu institūciju dokumentos ir veikta personu datu aizklāšana. Tie veikti pēc šādiem principiem.

Fizisko personu dati ir aizklāti pēc šādiem principiem:

Nav aizklāti tie fizisko personu vārdi un cita ar šīm personām saistīta informācija, ja:

Netiek publicētas arī VDK operatīvajos materiālos atrodamās personu privātas vēstules, atklātnes un jebkādi personiska rakstura sarakstes materiāli, jo tie attiecas uz šo cilvēku privāto dzīvi un arhīva rīcībā nav nekāda informācija, ka, to autori / saņēmēji jebkad būtu plānojuši šo privāto saraksti publicēt vai izlikt publiskai apspriešanai. VDK šos privātās sarakstes dokumentus, to kopijas vai izrakstus ieguva operatīvā, t. i., slēptā veidā, autoriem un saņēmējiem to nezinot.