Tiesu spriedumi un prokuratūras lēmumi pārbaudes lietās par sadarbības faktu ar Valsts drošības komiteju

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 3. daļu, šeit tiek publicētas tiesu spriedumu un lēmumu, kā arī prokuratūras lēmumu rezolutīvās daļas pārbaudes lietās par sadarbības faktu ar Valsts drošības komiteju. Tā kā likums neparedz šo spriedumu un lēmumu publicēšanu pilnībā, Latvijas Nacionālais arhīvs publicē tikai tiesu spriedumu un lēmumu, kā arī prokuratūras lēmumu sākumu, kurā redzams, kura tiesa (prokuratūra), kādā sastāvā, kad un attiecībā uz kādu personu šo spriedumu (lēmumu) ir taisījusi un kāds ir attiecīgā sprieduma (lēmuma) rezultāts.

Pēc Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā esošajiem dokumentiem un ziņām, laikā no 1994. gada līdz 2018. gadam pārbaudes lietas kopumā ir bijušas ierosinātas par 385 personām.

309 no šīm pārbaudes lietām ir izskatītas tiesā, 75 ir izbeigtas ar prokuratūras lēmumu, savukārt viena 2018. gadā ierosināta lieta, pēc arhīva rīcībā esošās informācijas, vēl ir pārbaudes procesā.

No 309 tiesā izskatītajām pārbaudes lietām, sadarbības faktu ar VDK tiesa ir konstatējusi 11 lietās. Trīs gadījumos tiesa konstatēja attiecīgās personas dienestu VDK padotībā esošajā PSRS Robežapsardzības karaspēkā. Savukārt vienā gadījumā tiesa pārbaudes lietu izbeidza, jo pārbaudāmais pats atzina sadarbības faktu ar VDK. Jāatzīmē, ka no tiem 11 gadījumiem, kuros tiesa konstatēja sadarbības faktu ar VDK, sešos gadījumos sadarbības fakts konstatēts tikai apelācijas vai kasācijas instancē (t. i. tiesas pirmā instance sadarbības faktu nekonstatēja). Savukārt divos citos gadījumos pirmās instances tiesa konstatēja attiecīgo personu sadarbības faktu ar VDK, taču apelācijas instance šos spriedumus atcēla un sadarbības faktu nekonstatēja.

Tātad kopumā sadarbības faktu ar VDK vai darbu VDK struktūrās tiesa ir konstatējusi 15 gadījumos (t. i. 4,85 % gadījumu).

Spriedumu rezolutīvās daļas tiesu spriedumos mēdz būt visai atšķirīgas – sākot no kategoriskiem secinājumiem, ka attiecīgā persona “nav bijusi VDK informators”, beidzot ar formulējumu, ka tiesa nav konstatējusi sadarbības faktu ar VDK “pierādījumu trūkuma dēļ”. Ņemot vērā faktu, ka LPSR VDK aģentu personas un darba lietas 1980. gadu beigās tika izvestas uz Krieviju un šobrīd izpētei nav pieejamas, tad no vēsturiskā viedokļa šāds secinājums uzskatāms par korektāku.

Var konstatēt arī gadījumu, kad pirmās instances tiesa ir konstatējusi sadarbības faktu ar VDK, apelācijas instance šo spriedumu ir atcēlusi. Pēc tam kasācijas instance ir atcēlusi apelācijas instances spriedumu, nododot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmajā instancē. Visbeidzot pirmās instances tiesa atkārtoti izskatot šo pašu lietu vēlreiz ir konstatējusi attiecīgās personas sadarbības faktu ar VDK.

Četras lietas tiesas ir izbeigušas sakarā ar pārbaudāmās personas nāvi.

75 pārbaudes lietās, kas izbeigtas ar prokuratūras lēmumu, parasti šo lēmumu prokuratūra pamatojusi ar likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 14. daļu (vairumā gadījumu cilvēku iesniegumos un prokuratūras lēmumos minēts, ka tas ir 14. panta 14. punkts). Minētā panta daļa paredz tikai vienu iespēju pārbaudes lietas izbeigšanai – ja pārbaudāmā persona atzīst sadarbības faktu. Daļa no šiem cilvēkiem ir prokuratūrai uzrakstījuši iesniegumus, kuros tiešā veidā atzīst savu sadarbību vai kontaktus ar VDK. Dažkārt šāda atzīšanās ir atrodama šo cilvēku pratināšanu protokolos. Šādos gadījumos tas norādīts arī zemāk esošajā sarakstā. Savukārt citos gadījumos daļa no cilvēkiem ir lūguši prokuratūrai izbeigt pārbaudes lietu uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 14. daļas pamata, taču savā iesniegumā nav tieši norādījuši, ka atzīst sadarbību ar VDK. Šādā gadījumā zemāk esošajā sarakstā ir minēts, ka pārbaudes lieta ir izbeigta uz minētā likuma 14. panta 14. daļas pamata.

Atsevišķās lietās var konstatēt gadījumus, kad pārbaudāmā persona ir lūgusi prokuratūrai pārbaudes lietu izbeigt, tajā pat laikā neatzīstot savu sadarbības faktu ar VDK. Arī šādos gadījumos prokuratūra attiecīgo lietu ir izbeigusi uz minētā likuma 14. panta 14. daļas pamata. Šādos gadījumos veidojas visai paradoksāla situācija. Faktiski pati pārbaudāmā persona savu sadarbības faktu nav atzinusi, taču, tā kā lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 14. daļas pamata, no juridiskā viedokļa ir uzskatāms, ka sadarbības fakts ar VDK ir konstatēts.

Savukārt trijos gadījumos prokuratūra pārbaudes lietu izbeigusi, jo pārbaudāmā persona ir izrādījies VDK štata darbinieks.

Tātad tām personām, kuru pārbaudes lietas par sadarbības faktu ar VDK ir izbeigtas ar prokuratūras lēmumu, gandrīz vienmēr no juridiskā viedokļa sadarbības fakts (vai darbs VDK) ir uzskatāms par konstatētu. Tomēr ir viens izņēmums. Vienā gadījumā prokuratūra lēmumu par pārbaudes lietas izbeigšanu ir pamatojusi ar likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 2. punktu. Acīmredzot šāda atsauce uz likumu ir radusies kļūdas rezultātā, jo minētā likuma 14. pantā gan 6. daļai, gan 8. daļai, gan arī 12. daļai ir 2. punkts, no kuriem neviens neparedz pārbaudes lietas izbeigšanu. Līdz ar to šajā gadījumā no prokuratūras lēmuma nav izprotams attiecīgās lietas izbeigšanas juridiskais pamats.

Nr. p.k. Uzvārds Vārds Tiesa / prokuratūra Datums Sprieduma / lēmuma rezultāts
1.Afanasjevs GrigorijsLiepājas tiesa2005.12.14.Nav bijis VDK darbinieks un informators
2.Agrums ArmandsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.03.10.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
3.Akimovs SergejsVentspils tiesa2001.01.26.Nav bijis VDK informators
4.Akopjans AikazsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.04.30.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz kontaktus ar VDK)
5.Aleksandrovs Andrejs, Mihaila d.Daugavpils tiesa2000.02.22.Nekonstatē sadarbības faktu ar bijušo Valsts drošības komiteju
6.Aleksandrovs Andrejs, Vladimira d.Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.09.28.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
7.Aleksejevs LeonīdsJūrmalas pilsētas tiesa1999.02.15.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2002.05.27.Pārbaudes lietu izbeidz, jo L.Aleksejevs 2001.g. ir miris
8.Andžans AleksejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.03.02.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar Latvijas PSR VDK)
9.Aņisimova LudmilaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2006.01.05.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informatore
10.Arājs SandrisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.01.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
11.Arents UģisRīgas rajona tiesa2006.06.26.Nav konstatēts sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju
12.Atujevs GenādijsLiepājas tiesa1999.12.21.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar Valsts drošības komiteju, nav bijis Valsts drošības komitejas informators
13.Avdejevs GrigorijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2003.10.27.Nav bijis VDK informators
14.Avkštoļs IgorsVentspils tiesa2001.12.12.Nav bijis VDK informators
15.Ābele AndisOgres rajona tiesa1995.12.19.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis VDK aģents
16.Ābeltiņš UldisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.05.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
17.Ādamsons JānisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.03.03.Ir bijis Padomju Savienības Valsts drošības komitejas Robežapsardzības karaspēka štata darbinieks
18.Āre JānisGulbenes rajona tiesa1995.09.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK (Valsts drošības komiteju) un nav bijis Valsts drošības komitejas informators
19.Bakmanis JānisLimbažu rajona tiesa1998.01.06.Nav bijis VDK informators
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.03.Limbažu rajona tiesas 1998.01.06. spriedums atstāts bez grozījumiem
Augstākās tiesas senāta Krimināllietu departaments1998.06.16.Vidzemes apgabaltiesas 1998.03.03. spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.10.29.Limbažu rajona tiesas 1998.01.06. spriedums atstāts bez grozījumiem
20.Balabanovs VjačeslavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.12.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
21.Balčis PāvilsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.04.27.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
22.Baltacis AndrisRēzeknes tiesa2001.08.16.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK aģents
23.Barabašs ViktorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2002.03.13.Nav sadarbojies ar VDK
24.Barinovs VladimirsJūrmalas pilsētas tiesa1999.12.13.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar VDK
25.Basliks PēterisJūrmalas pilsētas tiesa2006.03.09.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
26.Bašarins AleksandrsJūrmalas pilsētas tiesa1998.12.15.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar VDK
27.Bebris DzintarsCēsu rajona tiesa2006.02.28.Nav bijis VDK darbinieks nav apzināti sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju kā informators
28.Bekasovs VladimirsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.09.12.Nav bijis VDK informators un nav slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR VDK
29.Belokoņs ValērijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.03.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 2.punkta pamata
30.Beļajevs OļegsLiepājas tiesa2000.09.14.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
31.Beresņevičs VitālijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.06.15.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2002.09.24.Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2000.06.15. spriedumu atstāj negrozītu
32.Bescennaja JeļenaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2007.01.24.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi VDK informators
33.Bičkovičs IvarsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.07.25.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
34.Biezais JānisRīgas rajona tiesa1995.10.02.Apzināta slepena sadarbība ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīta
35.Bišers ĀrisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1996.03.15.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1996.12.04.Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas [1996.03.15.] spriedumu atstāj negrozītu
36.Bodrovs AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2002.02.20.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
37.Boiko NadeždaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.09.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
38.Boldāns JurisBalvu rajona tiesa1995.10.23.Nav apzināti vai neapzināti sadarbojies ar VDK, nav bijis VDK darbinieks vai informators
39.Brīvība NikolajsGulbenes rajona tiesa1995.11.06.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju
40.Broitmans MihailsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.01.10.Nav sadarbojies ar bijušo VDK aģenta statusā un nav bijis VDK informators
41.Bukelis AntonsLudzas rajona tiesa1996.11.26.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
42.Bulajevs IgorsJūrmalas pilsētas tiesa2005.11.28.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
43.Burģelis AndrisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1996.05.15.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušās LPSR VDK
44.Bušs DzintarsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.12.03.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
45.Cālītis IntsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2002.09.16.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
46.Celmiņš JurisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.04.16.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju; nav bijis VDK darbinieks vai informators
47.Cesas AleksandrsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2000.02.14.Nav apzināti sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.09.10.Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2000.02.14. spriedumu atstāj negrozītu
48.Cielēns UldisRīgas rajona tiesa1995.07.24.Sadarbības fakts ar Latvijas PSRS Valsts drošības komiteju nav pierādīts
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.08.17.Rīgas rajona tiesas 1995.07.24. spriedums atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai
Rīgas rajona tiesa1995.12.04.Faktiskas apzinātas slepenas sadarbības fakts ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīts
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.04.22.Rīgas rajona tiesas 1995.12.04. spriedumu atstāj bez grozījumiem
49.Ciporins JefimsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.11.13.Nav bijis VDK informators
50.Cudečkis VladimirsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1997.04.04.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis VDK informators
51.Čelombitko ĻubovaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.05.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
52.Čugunovs JurijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2000.09.15.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
53.Čuvičins VladimirsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1999.10.28.Nav konstatēta kā VDK darbinieka vai informatora, apzināta sadarbība ar bijušo Valsts drošības komiteju
54.Danusēvičs HenriksRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1999.01.27.Nav bijis VDK informators un nav sadarbojies ar VDK
55.Daudišs ValentīnsLudzas rajona tiesa1996.03.18.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK, nav bijis VDK aģents
56.Demčenko VladimirsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2005.05.12.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
57.Dementjevs LeontīnsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.08.29.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
58.Deņisovs IgorsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2004.12.06.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
59.Dičmons AļģirdsVentspils tiesa2001.01.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2001.04.05.Ventspils tiesas 2001.01.10. spriedumu atstāj negrozītu
60.Doļinskis BorissRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.09.11.Nav bijis VDK informators un nav slepeni, apzināti sadarbojies ar VDK
61.Doniks AleksandrsOgres rajona tiesa1996.02.07.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis VDK aģents
62.Donkareva ŅinaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.01.06.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
63.Dortāne LudmilaOgres rajona tiesa2002.10.17.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi VDK aģente
64.Driviniece GaļinaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2001.05.25.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators
65.Drabņica SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2002.02.08.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
66.Dreija IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.10.08.Nav apzināti sadarbojies ar LPSR VDK informatora-aģenta statusā
67.Drozdova LarisaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.05.24.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
68.Drozdovs IgorsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2005.03.29.Nav apzināti sadarbojies ar VDK
69.Dzelme JurisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.04.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
70.Dzenis JurisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.03.27.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
71.Eigims RihardsDaugavpils tiesa2005.05.03.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās PSRS VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
72.Eirihs VladimirsAizkraukles rajona tiesa2005.12.21.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
73.Elsts JānisLudzas rajona tiesa1997.03.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās VDK, nav bijis VDK informators
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1997.10.20.Ludzas rajona tiesas 1997.03.10. spriedumu atcelt; ir apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un bijis LPSR VDK aģents
74.Eriņš AndrisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.03.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
75.Ermanbriks AldisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2018.03.12.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
76.Fedosejevs NikolajsVentspils tiesa2005.09.15.Nav bijis VDK informators
77.Fedotova LudmilaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.03.03.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
78.Fiļipovs AleksandrsOgres rajona tiesa1998.01.26.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis VDK aģents
79.Fleišmans IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.05.05.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
80.Freidmanis RahmielsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.08.02.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
81.Frišere Lala (agrāk: Kramarenko Olga)Jūrmalas pilsētas tiesa2002.10.15.Nav apzināti, slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.01.22.Jūrmalas tiesas 2002.10.15. spriedumu atstāj negrozītu; precizē, ka nav apzināti, slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators
82.Fūrmanis ValdisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1996.04.30.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
83.Gabduļļins AbulgassRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2006.07.21.Nav bijis VDK darbinieks vai informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2006.12.18.Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas 2006.07.21. spriedumu atceļ; atzīst, ka ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments2007.05.11.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2006.12.18. spriedumu atstāt negrozītu
84.Galošins SergejsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2006.09.12.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
85.Gavriļenko IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
86.Geste JānisVentspils pilsētas tiesa1997.03.27.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
87.Getmancevs ValerijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.06.26.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2006.09.18.Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2006.07.21. spriedumu atstāj negrozītu
88.Geveilers JevgenijsDaugavpils tiesa1999.11.25.Sadarbības fakts ar VDK nav konstatēts
89.Girčs ValerijsDaugavpils pilsētas tiesa1997.10.09.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
90.Gļanenko AnatolijsTalsu rajona tiesa2001.03.22.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK aģents
91.Godmanis IvarsJūrmalas pilsētas tiesa1998.09.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
92.Gombergs JevgenijsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1999.12.16.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators
93.Gordejevs IgorsTukuma rajona tiesa2009.11.13.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
94.Gordijenko IgorsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2010.12.02.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
95.Gorohovs VladimirsOgres rajona tiesa2005.02.22.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK aģents
96.Grabovskis AloizsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.10.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
97.Grasmanis DainisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.03.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
98.Grietēns DainisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.07.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sadarbību ar VDK)
99.Grigorjevs IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.07.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst, ka bijis VDK štata darbinieks)
100.Grišanovs PāvelsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.04.03.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
101.Griščenko SergejsRīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1999.09.22.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
102.Griško VasīlijsBauskas rajona tiesa2004.02.25.Nav bijis bijušās LPSR VDK informators
103.Grīviņš VilnisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.10.31.Nav sadarbojies ar VDK
104.Gulbis ArtūrsJelgavas tiesa2001.03.01.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
105.Gusevs VladimirsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.06.04.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar Latvijas PSR VDK
106.Hapovs AndrejsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2008.03.13.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
107.Helms JānisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.09.17.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
108.Hiļčuks ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2007.04.03.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sadarbības faktu ar VDK)
109.Hinojs MihailsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.10.07.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators vai aģents
110.Hvorovs PāvelsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.07.04.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sakarus ar VDK darbinieku)
111.Ickovičs VladimirsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2012.06.13.Nav bijis Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
112.Igļins BorissReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2002.12.17.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
113.Indols LaimonisTalsu rajona tiesa1997.11.04.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK aģents
114.Inkēns EdvīnsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1994.11.04.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
115.Ivanovs OļegsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.12.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst vienreizēju sadarbību ar VDK darbinieku)
116.Īzaks MārisRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2006.12.05.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju (ir bijis LPSR (PSRS) Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators)
117.Jagņuka ŅinaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.07.16.Nav bijusi VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar VDK
118.Jakovļevs AndrejsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2003.02.21.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, proti, ir bijis LPSR (PSRS) VDK darbinieks vai informators
119.Jarone SvetlanaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2007.05.28.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK un nav bijusi VDK informators
120.Jegorova IdejaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2003.05.27.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informators
121.Jegorova JeļenaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.09.25.Nav sadarbojusies ar VDK
122.Jegorovs AnatolijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1998.11.26.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK darbinieku)
Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departaments1999.08.16.Atceļ Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras 1998.11.26. lēmumu
Ģenerālprokurora p.i.1999.10.28.Atceļ Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta 1999.08.16. lēmumu
123.Jerņevs AleksandrsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.09.12.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
124.Kalvāns PēterisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.07.07.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
125.Kaļiņņikova JeļenaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.11.29.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators
126.Kameņeckis MihailsJūrmalas pilsētas tiesa2000.03.14.Nav apzināti sadarbojies ar VDK
127.Kanders UldisRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2001.12.19.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, tas ir, nekonstatē faktu, ka ir bijis bijušās PSRS (LPSR) VDK darbinieks vai informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2005.01.04.Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2001.12.19. spriedumu atstāj negrozītu; precizē, ka U.Kanders nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators
128.Karhs AndrejsRēzeknes tiesa2006.02.28.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
129.Karlo MečislavsDaugavpils tiesa1999.10.06.Sastāvējis bijušās LPSR VDK aģentūras uzskaitē, darbojies aģenta kategorijā un bijis VDK informators
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2000.01.21.Atceļ [Daugavpils] tiesas [1999.10.06.] spriedumu; konstatē, ka M.Karlo nebija VDK informators / VDK aģents
130.Kasparjans NikolajsRīgas rajona tiesa2005.01.14.Nav konstatēts sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju (VDK)
131.Katajevs VladimirsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.01.09.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators vai aģents
132.Kaugurs EdgarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.01.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
133.Kazakovskis PjotrsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.01.28.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators
134.Ketlers TadeušsDaugavpils tiesa1998.05.12.Sadarbības ar VDK fakta konstatēšana noraidīta
135.Kims AleksandrsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2002.03.15.Nav apzināti un slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis VDK informators- uzticības persona
136.Kirilovskis VladislavsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2002.11.19.Nav bijis VDK informators
137.Kiseļovs NikolajsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2003.10.09.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
138.Klaucāns MečislavsDaugavpils pilsētas tiesa1996.02.09.Nav bijis VDK informators
139.Kļujevs MarksLiepājas pilsētas tiesa1996.11.29.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis bijušās LPSR VDK informators
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1997.11.11.Liepājas pilsētas tiesas 1996.11.29. spriedumu atstāj bez grozījumiem
140.Kobardo ValdisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1997.05.13.Nav apzināti un slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2000.05.23.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1997.05.13. spriedumu atstāj negrozītu
141.Kodatko JurijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.07.04.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
142.Kokorevičs OsvaldsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1996.07.09.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
143.Kolmakovs SergejsLiepājas tiesa2000.06.28.Nav bijis VDK darbinieks un informators
144.Kolodjuks JurijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.05.24.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
145.Kolosovs AndrejsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1999.12.13.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
146.Koncevaja LudmilaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.03.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
147.Kononova ŅinaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.27.Nav bijusi VDK informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR VDK
148.Korns JevgēnijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.07.22.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
149.Koškins GunārsMadonas rajona tiesa1995.11.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis informators uzskaites kategorijā - satikšanās dzīvokļa turētājs
150.Kostjučenko JevgēnijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.21.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
151.Kotļarenko AleksandrsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2006.07.20.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
152.Kotuns JurijsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2006.07.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
153.Kovaļevskis ValerijsLiepājas tiesa2008.07.23.Nav bijis Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators
154.Kozirevs IļjaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.09.26.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
155.Krapivins DmitrijsVentspils tiesa2006.01.03.Nav bijis VDK informators
156.Krasnovs VjačeslavsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2004.02.04.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
157.Krasovskis JurijsKrāslavas rajona tiesa2000.06.26.Nav konstatēts fakts par apzinātu sadarbošanos ar VDK
158.Krauklis VisvaldisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 2., 14.d. pamata
159.Kreiss KārlisSiguldas tiesa2002.11.07.Nav nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
160.Kreituss AivarsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1994.11.16.Nav nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1994.12.15.[Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas] tiesas [1994.11.16.] spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai izskatīšanai
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1997.10.24.Nav nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
161.Kriķis Voldemārs AndrisRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2003.09.23.Pārbaudes lietu izbeidz, jo V.A.Kriķis 2002.g. ir miris
162.Kristapūrs ElmārsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.10.30.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
163.Krištobans LeonsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2006.06.20.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju (ir bijis bijušās LPSR (PSRS) Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators)
164.Krusts RaimondsRēzeknes rajona tiesa1997.02.24.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK informators
165.Krūmiņa LīgaJūrmalas pilsētas tiesa2000.03.13.Pārbaudes lietu izbeidz sakarā ar pārbaudāmās personas nāvi
166.Krūmiņš AivarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.06.08.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
167.Krūmiņš JānisBauskas rajona tiesa1995.11.28.Ir bijis LPSR VDK informators
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija1997.01.08.Bauskas rajona tiesas 1995.11.28. spriedumu atstāj bez grozījumiem
168.Kubarevs ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
169.Kukainis OļegsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2004.12.30.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
170.Kuļešovs NikolajsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2007.05.29.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
171.Kuļiks VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.09.24.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst neapzinātu sadarbību ar VDK)
172.Kuncevičs JevgenijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.05.04.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
173.Kuriļonoka VeraGulbenes rajona tiesa1999.12.07.Nav bijusi LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju
174.Kurļuks NikolajsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
175.Kuzina LarisaValmieras rajona tiesa2004.12.13.Nav bijusi VDK informators un nav apzināti, slepeni sadarbojusies ar LPSR VDK
176.Kuzmins JurijsRēzeknes tiesa2001.10.11.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju
177.Ķirsons GunārsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.01.04.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
178.Ķirsons JānisRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.09.16.Nav apzināti sadarbojies ar PSRS vai LPSR VDK
179.Ladnijs PēterisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.03.06.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
180.Laicāns AivarsAlūksnes rajona tiesa1997.09.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Valsts drošības komiteju (VDK) un nav bijis VDK informators
181.Lakučs NormundsJūrmalas pilsētas tiesa2001.11.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis LPSR VDK informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2006.02.13.Jūrmalas pilsētas tiesas 2001.11.21. spriedumu atceļ; ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators un apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments2006.05.25.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2006.02.13. spriedumu atstāj negrozītu
182.Lansmanis GeorgsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.10.21.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2005.03.02.Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 1998.10.21. spriedumu atstāj negrozītu
183.Lapiņa VentaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.12.12.Nav veikusi apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.11.08.Atceļ Rīgas [pilsētas] Zemgales priekšpilsētas tiesas 1995.12.12. spriedumu; pārbaudes lietu nosūta Reabilitācijas un specdienestu prokuratūrai papildus pārbaudes izdarīšanai
Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2001.02.28.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informatore
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2004.02.05.Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2001.02.28. spriedumu atstāj negrozītu
184.Larina GaļinaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.08.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
185.Latiševs NikolajsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.07.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
186.Lauckis MihailsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.06.05.Nav bijis LPSR VDK ārštata darbinieku sastāvā un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
187.Lazdāns VladislavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.04.01.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktu ar VDK)
188.Lācis Visvaldis BrunoRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1997.01.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
189.Litvincevs SergejsDaugavpils tiesa2004.03.19.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
190.Livšics JevgenijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.09.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
191.Locāns MarjansReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.06.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
192.Lucijanovs IgorsRēzeknes tiesa2005.08.08.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
193.Ludboržs AntonsRēzeknes tiesa2007.06.04.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
194.Ļevčenko NonnaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.06.22.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
195.Mačtams AivarsVentspils pilsētas tiesa1997.04.07.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.09.Ventspils pilsētas tiesas 1997.04.07. spriedumu negroza
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.20.Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras kasācijas protestu atstāj bez izskatīšanas
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments1998.09.15.Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1998.03.09. spriedumu atceļ un lietu nosūta jaunai izskatīšanai
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.12.16.Ventspils pilsētas tiesas 1997.04.07. spriedumu atceļ; atzīst, ka A.Mačtams nav bijis VDK informators
196.Maiboroda VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.07.13.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sakarus ar VDK)
197.Maisturks IvansRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.12.12.Nekonstatē sadarbības faktu ar bijušās LPSR VDK
198.Malhasjans AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.05.29.Konstatē apzinātu slepenu sadarbības faktu ar bijušās LPSR VDK - informatora statusā
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2004.11.30.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2003.05.29. spriedumu atstāj negrozītu
199.Markovs IgorsJūrmalas pilsētas tiesa2005.09.13.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
200.Matvejevs GenādijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.09.18.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK
201.Matvejevs IvansRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.06.16.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
202.Megļickis OļegsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.12.07.Ir bijis bijušās PSRS Valsts drošības komitejas [Robežapsardzības karaspēka] štata darbinieks
203.Mesters JurisRīgas rajona tiesa2002.01.04.Faktu par sadarbību ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju atzīst par nepierādītu
204.Miglavs JānisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1998.05.04.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
205.Mihailovs MihailsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.06.06.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR VDK
206.Milbergs RobertsJūrmalas pilsētas tiesa1994.11.22.Nav bijis Latvijas PSR VDK darbinieks vai informators
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.01.10.[Jūrmalas pilsētas] tiesas spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai iztiesāšanai
Jūrmalas pilsētas tiesa2006.06.30.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
207.Millers ValērijsJēkabpils rajona tiesa2000.11.16.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
208.Mincāns ValdisRīgas rajona tiesa2001.01.17.Faktu par sadarbību ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju atzīst par nepierādītu
209.Minčonoks SergejsDaugavpils tiesa2005.11.01.Nekonstatē sadarbības faktu ar VDK
210.Miroļubovs IvansRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1998.11.19.Nav bijis VDK informators
211.Mironovs ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.02.18.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
212.Mitčenko LīgaValkas rajona tiesa1996.02.13.Nav konstatēts sadarbības fakts ar bijušo LPSR VDK
213.Mjasisčevs JevgenijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.07.03.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
214.Morozs JānisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.06.03.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
215.Mošņikovs IgorsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.09.21.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
216.Motivāns AlfonsDaugavpils tiesa1999.10.05.Atsaka fakta konstatēšanā par sadarbību ar VDK
217.Motivāns JānisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2005.04.19.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
218.Mucenieks VisvaldisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.09.20.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
219.Muižnieks ArmandsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2006.01.13.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
220.Muižnieks IndriķisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2015.12.14.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās darbinieks vai informators
221.Muskars EgilsKrāslavas rajona tiesa1995.04.28.Nav konstatēta apzināta sadarbība ar VDK
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.07.11.[Krāslavas rajona] tiesas [1995.04.28.] spriedumu atceļ; lietu nosūta jaunai izskatīšanai
Krāslavas rajona tiesa1996.04.16.Nav konstatēta apzināta sadarbība ar VDK
222.Muzikants TālivaldisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.12.04.Nav bijis VDK informators
223.Nojs PāvelsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2003.09.18.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
224.Ņikitins AndrisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.01.17.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
225.Obodovs LeonīdsVentspils tiesa2008.03.31.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
226.Odiņa AijaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2004.12.13.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi VDK informators vai aģents
227.Oginska (Paramonova) LudmilaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.11.22.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK
228.Oļeiņiks RostislavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.01.10.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
229.Orehovs AleksandrsValmieras rajona tiesa2000.02.08.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar LPSR VDK
Valmieras rajona tiesa2000.02.23.Atstāj bez izskatīšanas Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras apelācijas protestu
230.Ostrovskis ĻevsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.13.Nav bijis VDK informators un nav apzināti, slepeni sadarbojies ar LPSR VDK
231.Ovčarovs JurijsVentspils tiesa2001.05.14.Nav bijis VDK informators
232.Ovčiņņikovs JevgēnijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2006.05.18.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
233.Ovsjaņņikova MarinaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.12.18.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās aģente
234.Ozola JanīnaAlūksnes rajona tiesa2000.09.25.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju (VDK) un nav bijusi LPSR VDK informators
235.Ozoliņš GatisOgres rajona tiesa2010.11.16.Ir bijis bijušās Valsts drošības komitejas informators un ir konstatēts viņa slepenas sadarbības fakts ar bijušo Valsts drošības komiteju
236.Ozoliņš IntsRīgas rajona tiesa2007.02.09.Nav konstatēts sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju
237.Ozols HarijsJūrmalas pilsētas tiesa2012.01.16.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
238.Pacijenko AleksandrsJūrmalas pilsētas tiesa2006.08.16.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
239.Pastuhovskis NikolajsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.01.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības kontaktus ar VDK)
240.Pārpucis PēterisJēkabpils rajona tiesa1995.12.28.Pārbaudes lietu izbeidz sakarā ar pārbaudāmās personas nāvi
241.Perfiļjeva TamāraRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.03.09.Nav bijusi VDK informators
242.Petrovs VladimirsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.02.07.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
243.Pēterhofs ElmārsTalsu rajona tiesa1995.12.12.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK aģents
244.Pētersone AnastasijaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1997.02.04.Nav apzināti un slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR VDK
245.Pimenovs IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.10.27.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
246.Pjankovskis VladimirsDaugavpils tiesa2006.01.25.Nav bijis VDK informators
247.Platpers ArvīdsRīgas rajona tiesa1999.11.08.Sadarbības fakts ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīts
248.Plaude-Rēlingere IevaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2011.02.03.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK un nav bijusi VDK informators
249.Plotņikovs SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2006.05.10.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
250.Pļavenieks JānisRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1996.01.09.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
251.Podčepina MiroslavaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.03.22.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
252.Poddubnijs AleksejsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.11.05.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators
253.Ponomarenko AleksandrsKrāslavas rajona tiesa1999.08.16.Nav konstatēts fakts par apzinātu sadarbošanos ar VDK
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.10.13.Krāslavas rajona tiesas spriedumu atstāt bez grozījumiem
254.Ponomarjovs AleksandrsJelgavas tiesa2000.10.20.Sadarbības faktu ar bijušo VDK nekonstatē
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2001.02.14.Jelgavas tiesas 2000.10.20. spriedumu atceļ daļā par sprieduma rezolutīvās daļas formulējumu. Nav bijis VDK informators
255.Potehins MihailsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.02.15.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
256.Priedītis IlgvarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.07.30.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
257.Prokopenkovs JevgēnijsJelgavas tiesa2001.10.26.Nav bijis VDK informators
258.Prosvirova GaļinaRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2005.09.30.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
259.Raihmans LeonīdsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2000.08.30.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
260.Rakutins ValentīnsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2010.09.17.Nekonstatē faktu par apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
261.Raščevskis JānisJēkabpils rajona tiesa1995.08.31.Nav apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK
262.Ratkēvičs TālivaldisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.07.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
263.Ratņikovs SergejsRēzeknes tiesa2000.03.03.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK aģents
264.Raudonis ArtūrsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2004.01.10.Nav slepeni, apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators
265.Redisons AgrisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2007.02.07.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
266.Reihmanis PēterisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.11.06.Nav sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators
267.Reunovs ValērijsVentspils tiesa2007.06.21.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
268.Riba ValērijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.10.04.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2007.01.22.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2006.10.04. spriedumu atstāt negrozītu
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments2007.04.02.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2007.01.22. lēmumu atstāt bez grozījumiem
269.Rijnieks DailisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2008.01.07.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
270.Rjabova NatālijaRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2000.12.20.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore; nav apzināti sadarbojusies ar VDK
271.Rogozins ErnestsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2009.07.22.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
272.Romankevičs LeonīdsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.09.20.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
273.Rotaņa GaļinaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2006.03.13.Nav bijusi VDK informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR VDK
274.Rozentāls RolandsJelgavas tiesa2005.04.20.Nav bijis VDK informators un nav konstatēts viņa slepenas sadarbības fakts ar bijušo VDK
275.Rozītis AndisValkas rajona tiesa1995.11.08.Nav apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK
276.Rubcova ValentīnaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.12.15.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators
277.Ruduša HelēnaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2011.03.23.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK un nav bijusi VDK informators
278.Ruģēns AndrisTukuma rajona tiesa2006.07.04.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
279.Rukšāns JānisCēsu rajona tiesa2002.10.04.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
280.Rupkus JānisRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.04.20.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.06.18.Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas 1998.04.20. spriedumu atceļ; ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators un apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
281.Rušmanis AndrisDaugavpils rajona tiesa1997.06.13.Konstatē apzinātas sadarbības faktu ar bijušās Valsts drošības komiteju
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.19.Atceļ Daugavpils rajona tiesas 1997.06.13. spriedumu; atsaka konstatēt faktu par apzinātu kā informators sadarbību ar bijušās Valsts drošības komiteju
Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departaments1998.06.16.Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1998.03.19. spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai izskatīšanai
Latgales apgabaltiesa1998.11.06.Atstāj negrozītu Daugavpils rajona tiesas 1997.06.13. spriedumu
282.Saldaks IvarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.10.04.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
283.Saldābols VilnisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.05.28.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
284.Salenieks JānisJēkabpils rajona tiesa2007.05.28.Nav apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
285.Saliņš AivarsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2012.09.03.Nav bijis Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
286.Salmanovs IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2007.04.23.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
287.Savickis UngarsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2005.09.12.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
288.Seļifanovs VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.07.20.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
289.Semerņa NikolajsJūrmalas pilsētas tiesa2006.08.14.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju
290.Silevičs GatisVentspils tiesa1997.04.14.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
291.Siliņš AndrejsRīgas rajona tiesa1995.01.31.Sadarbības fakts ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīts
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.03.02.[Rīgas] rajona tiesas spriedumu atceļ un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Rīgas rajona tiesa2000.04.03.Lieta izbeigta uz Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 5.p. 1., 2.p. pamata
292.Siliņš ValdisBalvu rajona tiesa2007.11.14.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators
293.Simonovs SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.06.26.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
294.Sjadristijs SergejsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.06.22.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
295.Skļarovs AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.02.28.Nav slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
296.Skļars OļegsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.16.Nav bijis VDK informators un nav apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
297.Skripaļs JurijsVentspils tiesa2005.11.02.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
298.Skrjabins SergejsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2005.06.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
299.Skulte ArnisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1996.04.29.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
300.Slaugotne OlgaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2004.08.31.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni, apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
301.Sļepņovs IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.03.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
302.Sļipčenko VladimirsJūrmalas pilsētas tiesa2005.06.28.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo PSRS (LPSR) Valsts drošības komiteju
303.Smelters StaņislavsMadonas rajona tiesa1995.07.11.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
304.Smilga AndrejsLimbažu rajona tiesa2003.05.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo PSRS Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
305.Smirnovs GenādijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.03.10.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
306.Smirnovs IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.09.18.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
307.Soboļevs SergejsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2008.03.19.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
308.Sokolova TamāraReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.04.16.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
309.Solodovs SergejsVentspils tiesa2000.08.23.Pārbaudes lieta izbeigta, atzīst sadarbību ar VDK
310.Spiridonovs JuriksValkas rajona tiesa1999.08.31.Nav konstatēts, ka bijis [VDK] informators un apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK
311.Sproģis SigurdsLiepājas rajona tiesa1995.09.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
312.Sproģis UldisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.11.09.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators vai aģents
313.Sprukulis JānisBalvu rajona tiesa1995.04.19.Nav konstatēts sadarbības fakts ar bijušo LPSR VDK pierādījumu trūkuma dēļ
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.06.08.Atceļ [Balvu rajona] tiesas [1995.04.19.] spriedumu un lietu nodod atkārtotai izskatīšanai
Balvu rajona tiesa1995.11.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK, nav bijis VDK darbinieks vai informators
Latgales apgabaltiesa1996.09.20.Balvu rajona tiesas 1995.11.21. spriedumu atstāj bez grozījumiem
Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departaments1997.01.14.Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1996.09.20. spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1997.12.04.Atceļ Balvu rajona tiesas 1995.11.21. spriedumu; ir sadarbojies ar bijušo VDK kā informators
314.Stāmers AndrejsAizkraukles rajona tiesa1998.02.24.Nav bijis bijušās VDK informators
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.06.19.Aizkraukles rajona tiesas 1998.02.24. spriedumu atstāj bez grozījumiem
315.Stengrēvics OlafsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1996.05.02.Nav sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju
316.Stepanovs DmitrijsDaugavpils tiesa2000.08.07.Ir bijis Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Valsts drošības komitejas [Robežapsardzības karaspēka štata] darbinieks
317.Stepaņenko AleksandrsVentspils tiesa2001.12.11.Nav bijis VDK informators
318.Stiģis ValdisValmieras rajona tiesa1995.11.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis LPSR VDK informators
319.Strašinska ValentīnaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.05.09.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
320.Strupe ZinaidaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.11.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
321.Strušels JurisVidzemes rajona tiesa (Alūksnē)2018.11.16.Nav bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
322.Stukalo SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.10.05.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
323.Stupakova ĻubovaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.10.10.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo Latvijas [PSR] Valsts drošības komiteju
324.Stūrmanis ZintautsMadonas rajona tiesa1995.06.22.Ir bijis VDK informators
325.Surgunts ĒvaldsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.03.13.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sadarbību ar VDK)
326.Svetlovs VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.06.16.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst, ka bijis VDK štata darbinieks)
327.Šabalins GeorgijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.04.03.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
328.Ščerbaks ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.02.27.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
329.Šepeļevs VjačeslavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2010.10.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst, ka bijis VDK štata darbinieks)
330.Šigabutdinova LeilaRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2002.04.08.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore; nav apzināti sadarbojusies ar VDK
331.Širjajeva LudmilaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.03.02.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2007.05.29.Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2007.03.02. spriedumu atceļ; Ir apzināti sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un ir bijusi tās informators
332.Šīrants AndrisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.12.05.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
333.Škrebko SvjatoslavsVentspils tiesa2005.08.05.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
334.Šmits MārisRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2007.04.04.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
335.Šnepste GunārsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.01.12.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
336.Štrodahs ArvisTukuma rajona tiesa1999.08.10.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
337.Šums AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2008.01.07.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
338.Tarasenko VladimirsVentspils tiesa2004.02.27.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
339.Tarasovs OļegsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1999.07.15.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators
340.Tarasovs VladimirsRēzeknes tiesa2001.04.19.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK aģents
341.Tarvids GunvaldisMadonas rajona tiesa2001.09.06.Nav konstatēts apzinātas slepenas sadarbības fakts ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju
342.Terļeckis ValērijsVentspils tiesa2004.10.21.Nav bijis VDK informators
343.Ternovskis AndrisDobeles rajona tiesa1999.05.19.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
344.Tjutjunovs LeonīdsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2007.05.18.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
345.Toca JeļenaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2009.04.08.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK
346.Tomsone NataļjaRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.03.01.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore; nav apzināti sadarbojusies ar VDK
347.Trifsiks GenādijsJūrmalas pilsētas tiesa2000.08.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
348.Tukacinskis AleksejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.03.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
349.Turko ValērijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.10.18.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
350.Turkulis OļegsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2006.06.05.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
351.Udalovs ValērijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.05.03.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
352.Ulme ArvīdsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.09.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
353.Useinovs AleksandrsJūrmalas pilsētas tiesa2000.04.07.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
354.Usjagins VladimirsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.07.25.Nav veicis ne atklātu, ne slepenu sadarbību ar VDK
355.Vancovičs VoldemārsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.03.02.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2004.01.08.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2000.03.07.* spriedumu atstāt negrozītu * Tā dokumentā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums V. Vancoviča sadarbības fakta lietā ir datēts ar 2000.03.02.
356.Vanks AndrisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1996.07.19.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo Latvijas PSR [Valsts] drošības komiteju
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.08.30.Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 1996.07.19. spriedumu atceļ
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1999.12.03.Nav konstatēta A.Vanka, kā VDK darbinieka vai informatora, apzināta sadarbība ar bijušo Valsts drošības komiteju
357.Vartminskis PjotrsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.02.11.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sakarus ar VDK)
358.Veismanis ArtūrsPreiļu rajona tiesa1998.11.23.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo VDK un nav bijis VDK informators
359.Veretjanovs JurijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.14.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR VDK
360.Vijups NormundsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.10.04.Nav slepeni un apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK, un nav bijis VDK informators
361.Vilkoite NeļaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.04.11.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators vai aģents
362.Viņķelis JurisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2001.06.06.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
363.Volodina IrinaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.02.04.Ir apzināti un slepeni sadarbojusies ar LPSR Valsts drošības komiteju un ir bijusi VDK informatore
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2000.05.04.Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2000.02.04. spriedumu atceļ; nav bijusi VDK informatore
364.Zagurskis ValerijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.09.21.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
365.Zaharova (Kovaļevska) AnželikaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.03.09.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
366.Zaharenkova LudmilaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2013.04.19.Nav bijusi Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
367.Zaicevs ValērijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1999.12.13.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.09.22.Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 1999.12.13. spriedumu atstāj negrozītu
368.Zakrevskis AnatolijsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.03.14.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR VDK
369.Zakrevskis SergejsKrāslavas rajona tiesa2005.11.10.Nav konstatēts fakts par apzinātu sadarbošanos ar VDK
370.Zaks SamuilsDaugavpils tiesa2007.08.09.Nav bijis VDK informators
371.Zaķis JurisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.07.17.(?)*Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
* Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras lēmums J.Zaķa sadarbības fakta lietā nav datēts. 1996.07.17. Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras prokurors H.Lauzna informēja J.Zaķi, ka lieta par viņa sadarbības faktu ir izbeigta un ļoti iespējams, ka šajā pat dienā ir tapis arī pats lēmums par lietas izbeigšanu
372.Zariņš AigarsSpecializētā vairāku nozaru prokuratūra2011.12.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
373.Zariņš GatisCēsu rajona tiesa1996.05.23.Nav bijis VDK informators un nav sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
374.Zaruckis MihailsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.09.28.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
375.Zābers AinārsValkas rajona tiesa1995.06.19.Apzinātas sadarbības ar bijušās LPSR VDK esamība nav konstatēta
376.Zlatoustovs SergejsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1997.04.14.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
377.Znots IlmārsAlūksnes rajona tiesa1996.10.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
378.Zukulis IvarsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.01.20.Nekonstatē sadarbības faktu ar bijušās LPSR VDK
379.Žagariņš EdvīnsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.08.29.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
380.Žavoronko ValērijsVentspils tiesa2008.03.04.Nav bijis VDK informators
381.Žilko AleksejsDaugavpils tiesa2005.01.18Nekonstatē sadarbības faktu ar VDK
382.Žolkevičs JurijsRīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.02.12.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
383.Žukovs JevgeņijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2003.03.31.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators
384.Žuks AntonijsLudzas rajona tiesa1996.09.12.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK