Tiesu spriedumi un prokuratūras lēmumi pārbaudes lietās par sadarbības faktu ar Valsts drošības komiteju

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 3. daļu, šeit publicētas tiesu spriedumu un lēmumu, kā arī prokuratūras lēmumu rezolutīvās daļas pārbaudes lietās par sadarbības faktu ar Valsts drošības komiteju. Tā kā likums neparedz šo spriedumu un lēmumu publicēšanu pilnībā, Latvijas Nacionālais arhīvs publicē tikai tiesu spriedumu un lēmumu, kā arī prokuratūras lēmumu sākumu, kurā redzams, kura tiesa (prokuratūra), kādā sastāvā, kad un attiecībā uz kādu personu šo spriedumu (lēmumu) ir taisījusi un kāds ir attiecīgā sprieduma (lēmuma) rezultāts.

Pēc Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā esošajiem dokumentiem un ziņām, laikā no 1994. gada līdz 2020. gadam pārbaudes lietas kopumā ir bijušas ierosinātas par 396 personām.

322 no šīm pārbaudes lietām ir izskatīta tiesā, 74 ir izbeigtas ar prokuratūras lēmumu.

No 322 tiesā izskatītajām pārbaudes lietām, sadarbības faktu ar VDK tiesa ir konstatējusi 11 lietās. Trīs gadījumos tiesa konstatēja attiecīgās personas dienestu VDK padotībā esošajā PSRS Robežapsardzības karaspēkā. Savukārt vienā gadījumā tiesa pārbaudes lietu izbeidza, jo pārbaudāmais pats atzina sadarbības faktu ar VDK. Jāatzīmē, ka no tiem 11 gadījumiem, kuros tiesa konstatēja sadarbības faktu ar VDK, sešos gadījumos sadarbības fakts konstatēts tikai apelācijas vai kasācijas instancē (t. i. tiesas pirmā instance sadarbības faktu nekonstatēja). Savukārt divos citos gadījumos pirmās instances tiesa konstatēja attiecīgo personu sadarbības faktu ar VDK, taču apelācijas instance šos spriedumus atcēla un sadarbības faktu nekonstatēja.

Tātad kopumā sadarbības faktu ar VDK vai darbu VDK struktūrās tiesa ir konstatējusi 15 gadījumos (t. i. 4,65 % gadījumu).

Spriedumu rezolutīvās daļas tiesu spriedumos mēdz būt visai atšķirīgas – sākot no kategoriskiem secinājumiem, ka attiecīgā persona “nav bijusi VDK informators”, beidzot ar formulējumu, ka tiesa nav konstatējusi sadarbības faktu ar VDK “pierādījumu trūkuma dēļ”. Ņemot vērā faktu, ka LPSR VDK aģentu personas un darba lietas 1980. gadu beigās tika izvestas uz Krieviju un šobrīd izpētei nav pieejamas, tad no vēsturiskā viedokļa šāds secinājums uzskatāms par korektāku.

Var konstatēt arī gadījumu, kad pirmās instances tiesa ir konstatējusi sadarbības faktu ar VDK, apelācijas instance šo spriedumu ir atcēlusi. Pēc tam kasācijas instance ir atcēlusi apelācijas instances spriedumu, nododot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmajā instancē. Visbeidzot pirmās instances tiesa atkārtoti izskatot šo pašu lietu vēlreiz ir konstatējusi attiecīgās personas sadarbības faktu ar VDK.

Vienā gadījumā sadarbības fakts ar VDK nav konstatēts personai, kuras vārds ir atrodams LPSR VDK ārštata darbinieku kartotēkā.

Vienā gadījumā tiesa izskatīja lietu par sadarbības faktu ar VDK (sadarbības fakts netika konstatēts), kuru prokuratūra bija izbeigusi jau 14 gadus iepriekš, taču vēlāk lēmums par šīs lietas izbeigšanu atcelts kā nepamatots.

Četras lietas tiesa ir izbeigusi sakarā ar pārbaudāmās personas nāvi.

74 pārbaudes lietās, kas izbeigtas ar prokuratūras lēmumu, parasti šo lēmumu prokuratūra pamatojusi ar likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 14. daļu (vairumā gadījumu cilvēku iesniegumos un prokuratūras lēmumos minēts, ka tas ir 14. panta 14. punkts). Minētā panta daļa paredz tikai vienu iespēju pārbaudes lietas izbeigšanai – ja pārbaudāmā persona atzīst sadarbības faktu. Daļa no šiem cilvēkiem ir prokuratūrai uzrakstījuši iesniegumus, kuros tiešā veidā atzīst savu sadarbību vai kontaktus ar VDK. Dažkārt šāda atzīšanās ir atrodama šo cilvēku pratināšanu protokolos. Šādos gadījumos tas norādīts arī zemāk esošajā sarakstā. Savukārt citos gadījumos daļa no cilvēkiem ir lūguši prokuratūrai izbeigt pārbaudes lietu uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 14. daļas pamata, taču savā iesniegumā nav tieši norādījuši, ka atzīst sadarbību ar VDK. Šādā gadījumā zemāk esošajā sarakstā ir minēts, ka pārbaudes lieta ir izbeigta uz minētā likuma 14. panta 14. daļas pamata.

Atsevišķās lietās var konstatēt gadījumus, kad pārbaudāmā persona ir lūgusi prokuratūrai pārbaudes lietu izbeigt, tajā pat laikā neatzīstot savu sadarbības faktu ar VDK. Arī šādos gadījumos prokuratūra attiecīgo lietu ir izbeigusi uz minētā likuma 14. panta 14. daļas pamata. Šādos gadījumos veidojas visai paradoksāla situācija. Faktiski pati pārbaudāmā persona savu sadarbības faktu nav atzinusi, taču, tā kā lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14. panta 14. daļas pamata, no juridiskā viedokļa ir uzskatāms, ka sadarbības fakts ar VDK ir konstatēts.

Savukārt trijos gadījumos prokuratūra pārbaudes lietu izbeigusi, jo pārbaudāmā persona ir izrādījies VDK štata darbinieks.

Tātad tām personām, kuru pārbaudes lietas par sadarbības faktu ar VDK ir izbeigtas ar prokuratūras lēmumu, no juridiskā viedokļa sadarbības fakts (vai darbs VDK) ir uzskatāms par konstatētu.

Informācija atjaunota 2020.10.29.

Nr. p.k. Uzvārds Vārds Tiesa / prokuratūra Datums Sprieduma / lēmuma rezultāts
1.Afanasjevs GrigorijsLiepājas tiesa2005.12.14.Nav bijis VDK darbinieks un informators
2.Agrums ArmandsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.03.10.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
3.Akimovs SergejsVentspils tiesa2001.01.26.Nav bijis VDK informators
4.Akopjans AikazsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.04.30.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz kontaktus ar VDK)
5.Aleksandrovs Andrejs, Mihaila d.Daugavpils tiesa2000.02.22.Nekonstatē sadarbības faktu ar bijušo Valsts drošības komiteju
6.Aleksandrovs Andrejs, Vladimira d.Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.09.28.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
7.Aleksejevs LeonīdsJūrmalas pilsētas tiesa1999.02.15.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2002.05.27.Pārbaudes lietu izbeidz, jo L.Aleksejevs 2001.g. ir miris
8.Andžans AleksejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.03.02.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar Latvijas PSR VDK)
9.Aņisimova LudmilaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2006.01.05.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informatore
10.Arājs SandrisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.01.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
11.Arents UģisRīgas rajona tiesa2006.06.26.Nav konstatēts sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju
12.Atujevs GenādijsLiepājas tiesa1999.12.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, nav bijis Valsts drošības komitejas informators
13.Avdejevs GrigorijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2003.10.27.Nav bijis VDK informators
14.Avkštoļs IgorsVentspils tiesa2001.12.12.Nav bijis VDK informators
15.Ābele AndisOgres rajona tiesa1995.12.19.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis VDK aģents
16.Ābeltiņš UldisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.05.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
17.Ādamsons JānisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.03.03.Ir bijis Padomju Savienības Valsts drošības komitejas Robežapsardzības karaspēka štata darbinieks
18.Āre JānisGulbenes rajona tiesa1995.09.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK (Valsts drošības komiteju) un nav bijis Valsts drošības komitejas informators
19.Āriņš AndrejsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2019.04.24.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
20.Bahs GuntisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.09.23.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju
21.Bakmanis JānisLimbažu rajona tiesa1998.01.06.Nav bijis VDK informators
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.03.Limbažu rajona tiesas 1998.01.06. spriedums atstāts bez grozījumiem
Augstākās tiesas senāta Krimināllietu departaments1998.06.16.Vidzemes apgabaltiesas 1998.03.03. spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.10.29.Limbažu rajona tiesas 1998.01.06. spriedums atstāts bez grozījumiem
22.Balabanovs VjačeslavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.12.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
23.Balčis PāvilsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.04.27.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
24.Baltacis AndrisRēzeknes tiesa2001.08.16.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK aģents
25.Barabašs ViktorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2002.03.13.Nav sadarbojies ar VDK
26.Barinovs VladimirsJūrmalas pilsētas tiesa1999.12.13.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar VDK
27.Basliks PēterisJūrmalas pilsētas tiesa2006.03.09.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
28.Bašarins AleksandrsJūrmalas pilsētas tiesa1998.12.15.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar VDK
29.Bebris DzintarsCēsu rajona tiesa2006.02.28.Nav bijis VDK darbinieks nav apzināti sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju kā informators
30.Beinerte VijaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.05.30.Nav bijusi bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas darbinieks un informators
31.Bekasovs VladimirsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.09.12.Nav bijis VDK informators un nav slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR VDK
32.Belokoņs ValērijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.03.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 2.punkta pamata
Rīgas rajona tiesa2019.08.22.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju
33.Beļajevs OļegsLiepājas tiesa2000.09.14.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
34.Beresņevičs VitālijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.06.15.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2002.09.24.Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2000.06.15. spriedumu atstāj negrozītu
35.Bescennaja JeļenaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2007.01.24.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi VDK informators
36.Bičkovičs IvarsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.07.25.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
37.Biezais JānisRīgas rajona tiesa1995.10.02.Apzināta slepena sadarbība ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīta
38.Bišers ĀrisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1996.03.15.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1996.12.04.Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas [1996.03.15.] spriedumu atstāj negrozītu
39.Bodrovs AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2002.02.20.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
40.Boiko NadeždaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.09.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
41.Boldāns JurisBalvu rajona tiesa1995.10.23.Nav apzināti vai neapzināti sadarbojies ar VDK, nav bijis VDK darbinieks vai informators
42.Brīvība NikolajsGulbenes rajona tiesa1995.11.06.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju
43.Broitmans MihailsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.01.10.Nav sadarbojies ar bijušo VDK aģenta statusā un nav bijis VDK informators
44.Bukelis AntonsLudzas rajona tiesa1996.11.26.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
45.Bulajevs IgorsJūrmalas pilsētas tiesa2005.11.28.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
46.Burģelis AndrisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1996.05.15.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušās LPSR VDK
47.Bušs DzintarsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.12.03.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
48.Cālītis IntsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2002.09.16.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
49.Celmiņš JurisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.04.16.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju; nav bijis VDK darbinieks vai informators
50.Cesas AleksandrsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2000.02.14.Nav apzināti sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.09.10.Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2000.02.14. spriedumu atstāj negrozītu
51.Cielēns UldisRīgas rajona tiesa1995.07.24.Sadarbības fakts ar Latvijas PSRS Valsts drošības komiteju nav pierādīts
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.08.17.Rīgas rajona tiesas 1995.07.24. spriedums atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai
Rīgas rajona tiesa1995.12.04.Faktiskas apzinātas slepenas sadarbības fakts ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīts
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.04.22.Rīgas rajona tiesas 1995.12.04. spriedumu atstāj bez grozījumiem
52.Ciporins JefimsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.11.13.Nav bijis VDK informators
53.Cudečkis VladimirsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1997.04.04.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis VDK informators
54.Čelombitko ĻubovaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.05.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
55.Čugunovs JurijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2000.09.15.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
56.Čuvičins VladimirsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1999.10.28.Nav konstatēta kā VDK darbinieka vai informatora, apzināta sadarbība ar bijušo Valsts drošības komiteju
57.Danusēvičs HenriksRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1999.01.27.Nav bijis VDK informators un nav sadarbojies ar VDK
58.Daudišs ValentīnsLudzas rajona tiesa1996.03.18.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK, nav bijis VDK aģents
59.Demčenko VladimirsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2005.05.12.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
60.Dementjevs LeontīnsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.08.29.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
61.Deņisovs IgorsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2004.12.06.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
62.Dičmons AļģirdsVentspils tiesa2001.01.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2001.04.05.Ventspils tiesas 2001.01.10. spriedumu atstāj negrozītu
63.Doļinskis BorissRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.09.11.Nav bijis VDK informators un nav slepeni, apzināti sadarbojies ar VDK
64.Doniks AleksandrsOgres rajona tiesa1996.02.07.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis VDK aģents
65.Donkareva ŅinaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.01.06.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
66.Dortāne Ludmila (agrāk: Boguševiča Ludmila)Ogres rajona tiesa2002.10.17.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi VDK aģente
67.Drabņica SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2002.02.08.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
68.Dreija IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.10.08.Nav apzināti sadarbojies ar LPSR VDK informatora-aģenta statusā
69.Driviniece Gaļina (agrāk: Gromoglasova Gaļina)Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2001.05.25.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators
70.Drozdova LarisaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.05.24.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
71.Drozdovs IgorsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2005.03.29.Nav apzināti sadarbojies ar VDK
72.Dzelme JurisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.04.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
73.Dzenis JurisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.03.27.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
74.Eigims RihardsDaugavpils tiesa2005.05.03.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās PSRS VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
75.Eirihs Vladimirs (agrāk: Pinčuks Vladimirs)Aizkraukles rajona tiesa2005.12.21.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
76.Elsts JānisLudzas rajona tiesa1997.03.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās VDK, nav bijis VDK informators
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1997.10.20.Ludzas rajona tiesas 1997.03.10. spriedumu atcelt; ir apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un bijis LPSR VDK aģents
77.Eriņš AndrisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.03.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
78.Ermanbriks AldisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2018.03.12.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
79.Fedosejevs NikolajsVentspils tiesa2005.09.15.Nav bijis VDK informators
80.Fedotova LudmilaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.03.03.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
81.Fiļipovs AleksandrsOgres rajona tiesa1998.01.26.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis VDK aģents
82.Fleišmans IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.05.05.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
83.Freidmanis RahmielsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.08.02.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
84.Frišere Lala (agrāk: Kramarenko Olga)Jūrmalas pilsētas tiesa2002.10.15.Nav apzināti, slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.01.22.Jūrmalas tiesas 2002.10.15. spriedumu atstāj negrozītu; precizē, ka nav apzināti, slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators
85.Fūrmanis ValdisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1996.04.30.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
86.Gabduļļins AbulgassRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2006.07.21.Nav bijis VDK darbinieks vai informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2006.12.18.Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas 2006.07.21. spriedumu atceļ; atzīst, ka ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments2007.05.11.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2006.12.18. spriedumu atstāt negrozītu
87.Galošins SergejsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2006.09.12.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
88.Gavriļenko IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
89.Geka-Vaska DzintraRīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa2017.05.19.Nav bijusi bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
90.Geste JānisVentspils pilsētas tiesa1997.03.27.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
91.Getmancevs ValerijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.06.26.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2006.09.18.Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2006.07.21. spriedumu atstāj negrozītu
92.Geveilers JevgenijsDaugavpils tiesa1999.11.25.Sadarbības fakts ar VDK nav konstatēts
93.Girčs ValerijsDaugavpils pilsētas tiesa1997.10.09.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
94.Gļanenko AnatolijsTalsu rajona tiesa2001.03.22.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK aģents
95.Godmanis IvarsJūrmalas pilsētas tiesa1998.09.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
96.Gombergs JevgenijsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1999.12.16.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators
97.Gordejevs IgorsTukuma rajona tiesa2009.11.13.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
98.Gordijenko IgorsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2010.12.02.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
99.Gorohovs VladimirsOgres rajona tiesa2005.02.22.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK aģents
100.Grabovskis AloizsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.10.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
101.Grasmanis DainisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.03.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
102.Grietēns DainisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.07.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sadarbību ar VDK)
103.Grigorjevs IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.07.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst, ka bijis VDK štata darbinieks)
104.Grišanovs PāvelsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.04.03.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
105.Griščenko SergejsRīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1999.09.22.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
106.Griško VasīlijsBauskas rajona tiesa2004.02.25.Nav bijis bijušās LPSR VDK informators
107.Grīviņš VilnisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.10.31.Nav sadarbojies ar VDK
108.Gulbis ArtūrsJelgavas tiesa2001.03.01.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
109.Gusevs VladimirsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.06.04.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar Latvijas PSR VDK
110.Hapovs AndrejsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2008.03.13.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
111.Helms JānisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.09.17.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
112.Hiļčuks ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2007.04.03.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sadarbības faktu ar VDK)
113.Hinojs MihailsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.10.07.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators vai aģents
114.Hvorovs PāvelsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.07.04.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sakarus ar VDK darbinieku)
115.Ickovičs VladimirsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2012.06.13.Nav bijis Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
116.Igļins BorissReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2002.12.17.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
117.Indols LaimonisTalsu rajona tiesa1997.11.04.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK aģents
118.Inkēns EdvīnsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1994.11.04.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
119.Ivanovs OļegsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.12.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst vienreizēju sadarbību ar VDK darbinieku)
120.Īzaks MārisRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2006.12.05.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju (ir bijis LPSR (PSRS) Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators)
121.Jagņuka ŅinaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.07.16.Nav bijusi VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar VDK
122.Jakovļevs AndrejsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2003.02.21.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, proti, ir bijis LPSR (PSRS) VDK darbinieks vai informators
123.Jarone Svetlana (agrāk: Bukonta Svetlana)Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2007.05.28.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK un nav bijusi VDK informators
124.Jegorova IdejaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2003.05.27.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informators
125.Jegorova JeļenaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.09.25.Nav sadarbojusies ar VDK
126.Jegorovs AnatolijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1998.11.26.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK darbinieku)
Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departaments1999.08.16.Atceļ Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras 1998.11.26. lēmumu
Ģenerālprokurora p.i.1999.10.28.Atceļ Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta 1999.08.16. lēmumu
127.Jerņevs AleksandrsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.09.12.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
128.Kalvāns PēterisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.07.07.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
129.Kaļiņņikova JeļenaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.11.29.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators
130.Kameņeckis MihailsJūrmalas pilsētas tiesa2000.03.14.Nav apzināti sadarbojies ar VDK
131.Kanders UldisRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2001.12.19.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju, tas ir, nekonstatē faktu, ka ir bijis bijušās PSRS (LPSR) VDK darbinieks vai informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2005.01.04.Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2001.12.19. spriedumu atstāj negrozītu; precizē, ka U.Kanders nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators
132.Karhs AndrejsRēzeknes tiesa2006.02.28.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
133.Karlo MečislavsDaugavpils tiesa1999.10.06.Sastāvējis bijušās LPSR VDK aģentūras uzskaitē, darbojies aģenta kategorijā un bijis VDK informators
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2000.01.21.Atceļ [Daugavpils] tiesas [1999.10.06.] spriedumu; konstatē, ka M.Karlo nebija VDK informators / VDK aģents
134.Kasparjans NikolajsRīgas rajona tiesa2005.01.14.Nav konstatēts sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju (VDK)
135.Katajevs VladimirsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.01.09.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators vai aģents
136.Kaugurs EdgarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.01.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
137.Kazakovskis PjotrsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.01.28.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators
138.Ketlers TadeušsDaugavpils tiesa1998.05.12.Sadarbības ar VDK fakta konstatēšana noraidīta
139.Kims AleksandrsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2002.03.15.Nav apzināti un slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis VDK informators- uzticības persona
140.Kirilovskis VladislavsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2002.11.19.Nav bijis VDK informators
141.Kiseļovs NikolajsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2003.10.09.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
142.Klaucāns MečislavsDaugavpils pilsētas tiesa1996.02.09.Nav bijis VDK informators
143.Kļujevs MarksLiepājas pilsētas tiesa1996.11.29.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK un nav bijis bijušās LPSR VDK informators
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1997.11.11.Liepājas pilsētas tiesas 1996.11.29. spriedumu atstāj bez grozījumiem
144.Kobardo ValdisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1997.05.13.Nav apzināti un slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2000.05.23.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1997.05.13. spriedumu atstāj negrozītu
145.Kodatko JurijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.07.04.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
146.Kokorevičs OsvaldsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1996.07.09.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
147.Kolmakovs SergejsLiepājas tiesa2000.06.28.Nav bijis VDK darbinieks un informators
148.Kolodjuks JurijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.05.24.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
149.Kolosovs AndrejsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1999.12.13.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
150.Koncevaja LudmilaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.03.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
151.Kononova ŅinaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.27.Nav bijusi VDK informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR VDK
152.Korns JevgēnijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.07.22.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
153.Koškins GunārsMadonas rajona tiesa1995.11.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis informators uzskaites kategorijā - satikšanās dzīvokļa turētājs
154.Kostjučenko JevgēnijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.21.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
155.Kotļarenko AleksandrsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2006.07.20.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
156.Kotuns JurijsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2006.07.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
157.Kovaļevskis ValerijsLiepājas tiesa2008.07.23.Nav bijis Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators
158.Kozirevs IļjaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.09.26.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
159.Krapivins DmitrijsVentspils tiesa2006.01.03.Nav bijis VDK informators
160.Krasnovs VjačeslavsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2004.02.04.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
161.Krasovskis JurijsKrāslavas rajona tiesa2000.06.26.Nav konstatēts fakts par apzinātu sadarbošanos ar VDK
162.Krauklis VisvaldisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 2., 14.d. pamata
163.Kreiss KārlisSiguldas tiesa2002.11.07.Nav nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
164.Kreituss AivarsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1994.11.16.Nav nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1994.12.15.[Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas] tiesas [1994.11.16.] spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai izskatīšanai
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1997.10.24.Nav nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
165.Kriķis Voldemārs AndrisRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2003.09.23.Pārbaudes lietu izbeidz, jo V.A.Kriķis 2002.g. ir miris
166.Kristapūrs ElmārsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.10.30.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
167.Krištobans LeonsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2006.06.20.Nekonstatē faktu, ka ir sadarbojies ar Valsts drošības komiteju (ir bijis bijušās LPSR (PSRS) Valsts drošības komitejas darbinieks vai informators)
168.Krusts RaimondsRēzeknes rajona tiesa1997.02.24.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK informators
169.Krūmiņa LīgaJūrmalas pilsētas tiesa2000.03.13.Pārbaudes lietu izbeidz sakarā ar pārbaudāmās personas nāvi
170.Krūmiņš AivarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.06.08.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
171.Krūmiņš JānisBauskas rajona tiesa1995.11.28.Ir bijis LPSR VDK informators
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija1997.01.08.Bauskas rajona tiesas 1995.11.28. spriedumu atstāj bez grozījumiem
172.Kubarevs ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
173.Kukainis OļegsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2004.12.30.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
174.Kuļešovs NikolajsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2007.05.29.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
175.Kuļiks VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.09.24.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst neapzinātu sadarbību ar VDK)
176.Kuncevičs JevgenijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.05.04.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
177.Kuriļonoka VeraGulbenes rajona tiesa1999.12.07.Nav bijusi LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju
178.Kurļuks NikolajsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.09.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
179.Kuzina LarisaValmieras rajona tiesa2004.12.13.Nav bijusi VDK informators un nav apzināti, slepeni sadarbojusies ar LPSR VDK
180.Kuzmins JurijsRēzeknes tiesa2001.10.11.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju
181.Ķirsons GunārsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.01.04.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
182.Ķirsons JānisRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.09.16.Nav apzināti sadarbojies ar PSRS vai LPSR VDK
183.Ķīsis JānisRīgas rajona tiesa2019.09.27.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators un nav sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju
184.Ladnijs PēterisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.03.06.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
185.Laicāns AivarsAlūksnes rajona tiesa1997.09.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Valsts drošības komiteju (VDK) un nav bijis VDK informators
186.Lakučs NormundsJūrmalas pilsētas tiesa2001.11.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis LPSR VDK informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2006.02.13.Jūrmalas pilsētas tiesas 2001.11.21. spriedumu atceļ; ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators un apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments2006.05.25.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2006.02.13. spriedumu atstāj negrozītu
187.Lansmanis GeorgsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.10.21.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2005.03.02.Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 1998.10.21. spriedumu atstāj negrozītu
188.Lapiņa VentaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.12.12.Nav veikusi apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.11.08.Atceļ Rīgas [pilsētas] Zemgales priekšpilsētas tiesas 1995.12.12. spriedumu; pārbaudes lietu nosūta Reabilitācijas un specdienestu prokuratūrai papildus pārbaudes izdarīšanai
Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2001.02.28.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informatore
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2004.02.05.Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2001.02.28. spriedumu atstāj negrozītu
189.Larina GaļinaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.08.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
190.Latiševs NikolajsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.07.12.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
191.Lauckis MihailsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.06.05.Nav bijis LPSR VDK ārštata darbinieku sastāvā un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
192.Lazdāns VladislavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.04.01.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktu ar VDK)
193.Lācis Visvaldis BrunoRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1997.01.10.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
194.Litvincevs SergejsDaugavpils tiesa2004.03.19.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
195.Livšics JevgenijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.09.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
196.Locāns MarjansReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.06.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
197.Lucijanovs IgorsRēzeknes tiesa2005.08.08.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
198.Ludboržs AntonsRēzeknes tiesa2007.06.04.Nav apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
199.Lūriņš ValdisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.08.26.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
200.Ļevčenko NonnaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.06.22.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
201.Mačtams AivarsVentspils pilsētas tiesa1997.04.07.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.09.Ventspils pilsētas tiesas 1997.04.07. spriedumu negroza
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.20.Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras kasācijas protestu atstāj bez izskatīšanas
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments1998.09.15.Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1998.03.09. spriedumu atceļ un lietu nosūta jaunai izskatīšanai
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.12.16.Ventspils pilsētas tiesas 1997.04.07. spriedumu atceļ; atzīst, ka A.Mačtams nav bijis VDK informators
202.Maiboroda VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.07.13.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sakarus ar VDK)
203.Maisturks IvansRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.12.12.Nekonstatē sadarbības faktu ar bijušās LPSR VDK
204.Malhasjans AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.05.29.Konstatē apzinātu slepenu sadarbības faktu ar bijušās LPSR VDK - informatora statusā
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2004.11.30.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2003.05.29. spriedumu atstāj negrozītu
205.Markovs IgorsJūrmalas pilsētas tiesa2005.09.13.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
206.Matvejevs GenādijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.09.18.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK
207.Matvejevs IvansRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.06.16.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
208.Megļickis OļegsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.12.07.Ir bijis bijušās PSRS Valsts drošības komitejas [Robežapsardzības karaspēka] štata darbinieks
209.Mesters JurisRīgas rajona tiesa2002.01.04.Faktu par sadarbību ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju atzīst par nepierādītu
210.Miglavs JānisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1998.05.04.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
211.Mihailovs MihailsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.06.06.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR VDK
212.Milbergs RobertsJūrmalas pilsētas tiesa1994.11.22.Nav bijis Latvijas PSR VDK darbinieks vai informators
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.01.10.[Jūrmalas pilsētas] tiesas spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai iztiesāšanai
Jūrmalas pilsētas tiesa2006.06.30.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
213.Millers ValērijsJēkabpils rajona tiesa2000.11.16.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
214.Mincāns ValdisRīgas rajona tiesa2001.01.17.Faktu par sadarbību ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju atzīst par nepierādītu
215.Minčonoks SergejsDaugavpils tiesa2005.11.01.Nekonstatē sadarbības faktu ar VDK
216.Miroļubovs IvansRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1998.11.19.Nav bijis VDK informators
217.Mironovs ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.02.18.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
218.Mitčenko LīgaValkas rajona tiesa1996.02.13.Nav konstatēts sadarbības fakts ar bijušo LPSR VDK
219.Mjasisčevs JevgenijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.07.03.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
220.Morozs JānisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.06.03.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
221.Mošņikovs IgorsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.09.21.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
222.Motivāns AlfonsDaugavpils tiesa1999.10.05.Atsaka fakta konstatēšanā par sadarbību ar VDK
223.Motivāns JānisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2005.04.19.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
224.Mucenieks VisvaldisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa1995.09.20.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK
225.Muižnieks ArmandsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2006.01.13.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
226.Muižnieks IndriķisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2015.12.14.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās darbinieks vai informators
227.Muskars EgilsKrāslavas rajona tiesa1995.04.28.Nav konstatēta apzināta sadarbība ar VDK
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.07.11.[Krāslavas rajona] tiesas [1995.04.28.] spriedumu atceļ; lietu nosūta jaunai izskatīšanai
Krāslavas rajona tiesa1996.04.16.Nav konstatēta apzināta sadarbība ar VDK
228.Muzikants TālivaldisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.12.04.Nav bijis VDK informators
229.Nojs PāvelsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2003.09.18.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
230.Ņikitins AndrisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.01.17.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
231.Obodovs LeonīdsVentspils tiesa2008.03.31.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
232.Odiņa AijaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2004.12.13.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi VDK informators vai aģents
233.Oginska Ludmila (agrāk: Paramonova Ludmila)Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.11.22.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK
234.Oļeiņiks RostislavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.01.10.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
235.Orehovs AleksandrsValmieras rajona tiesa2000.02.08.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar LPSR VDK
Valmieras rajona tiesa2000.02.23.Atstāj bez izskatīšanas Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras apelācijas protestu
236.Ostrovskis ĻevsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.13.Nav bijis VDK informators un nav apzināti, slepeni sadarbojies ar LPSR VDK
237.Ovčarovs JurijsVentspils tiesa2001.05.14.Nav bijis VDK informators
238.Ovčiņņikovs JevgēnijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2006.05.18.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
239.Ovsjaņņikova MarinaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.12.18.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās aģente
240.Ozola JanīnaAlūksnes rajona tiesa2000.09.25.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju (VDK) un nav bijusi LPSR VDK informators
241.Ozoliņš GatisOgres rajona tiesa2010.11.16.Ir bijis bijušās Valsts drošības komitejas informators un ir konstatēts viņa slepenas sadarbības fakts ar bijušo Valsts drošības komiteju
242.Ozoliņš IntsRīgas rajona tiesa2007.02.09.Nav konstatēts sadarbības fakts ar Valsts drošības komiteju
243.Ozols HarijsJūrmalas pilsētas tiesa2012.01.16.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
244.Pacijenko AleksandrsJūrmalas pilsētas tiesa2006.08.16.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
245.Pastuhovskis NikolajsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.01.09.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības kontaktus ar VDK)
246.Pārpucis PēterisJēkabpils rajona tiesa1995.12.28.Pārbaudes lietu izbeidz sakarā ar pārbaudāmās personas nāvi
247.Perfiļjeva TamāraRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.03.09.Nav bijusi VDK informators
248.Petrovs VladimirsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.02.07.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
249.Pēterhofs ElmārsTalsu rajona tiesa1995.12.12.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK aģents
250.Pētersone AnastasijaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa1997.02.04.Nav apzināti un slepeni sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR VDK
251.Pimenovs IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.10.27.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
252.Pjankovskis VladimirsDaugavpils tiesa2006.01.25.Nav bijis VDK informators
253.Platpers ArvīdsRīgas rajona tiesa1999.11.08.Sadarbības fakts ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīts
254.Plaude-Rēlingere Ieva (agrāk: Gaile Ieva)Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2011.02.03.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK un nav bijusi VDK informators
255.Plotņikovs SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2006.05.10.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
256.Pļavenieks JānisRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1996.01.09.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
257.Podčepina MiroslavaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.03.22.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
258.Poddubnijs AleksejsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.11.05.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators
259.Ponomarenko AleksandrsKrāslavas rajona tiesa1999.08.16.Nav konstatēts fakts par apzinātu sadarbošanos ar VDK
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.10.13.Krāslavas rajona tiesas spriedumu atstāt bez grozījumiem
260.Ponomarjovs AleksandrsJelgavas tiesa2000.10.20.Sadarbības faktu ar bijušo VDK nekonstatē
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2001.02.14.Jelgavas tiesas 2000.10.20. spriedumu atceļ daļā par sprieduma rezolutīvās daļas formulējumu. Nav bijis VDK informators
261.Potehins MihailsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.02.15.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
262.Priedītis IlgvarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1999.07.30.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
263.Prokopenkovs JevgēnijsJelgavas tiesa2001.10.26.Nav bijis VDK informators
264.Prosvirova GaļinaRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2005.09.30.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
265.Raihmans LeonīdsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2000.08.30.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
266.Rakutins ValentīnsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2010.09.17.Nekonstatē faktu par apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
267.Raščevskis JānisJēkabpils rajona tiesa1995.08.31.Nav apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK
268.Ratkēvičs TālivaldisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.07.14.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
269.Ratņikovs SergejsRēzeknes tiesa2000.03.03.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK aģents
270.Raudonis ArtūrsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2004.01.10.Nav slepeni, apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators
271.Redisons AgrisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2007.02.07.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
272.Reihmanis PēterisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.11.06.Nav sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators
273.Reunovs ValērijsVentspils tiesa2007.06.21.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
274.Rēdmanis TālisRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2019.07.03.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
275.Riba ValērijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.10.04.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2007.01.22.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2006.10.04. spriedumu atstāt negrozītu
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments2007.04.02.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2007.01.22. lēmumu atstāt bez grozījumiem
276.Rijnieks DailisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2008.01.07.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators
277.Rjabova NatālijaRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2000.12.20.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore; nav apzināti sadarbojusies ar VDK
278.Rogozins ErnestsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2009.07.22.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbības faktu ar VDK)
279.Romankevičs LeonīdsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2005.09.20.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
280.Rotaņa GaļinaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2006.03.13.Nav bijusi VDK informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR VDK
281.Rozentāls RolandsJelgavas tiesa2005.04.20.Nav bijis VDK informators un nav konstatēts viņa slepenas sadarbības fakts ar bijušo VDK
282.Rozītis AndisValkas rajona tiesa1995.11.08.Nav apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK
283.Rubcova ValentīnaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.12.15.Nav apzināti slepeni sadarbojusies ar LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators
284.Ruduša Helēna (agrāk: Kuzņecova Helēna)Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2011.03.23.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK un nav bijusi VDK informators
285.Ruģēns AndrisTukuma rajona tiesa2006.07.04.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
286.Rukšāns JānisCēsu rajona tiesa2002.10.04.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
287.Rupkus JānisRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.04.20.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.06.18.Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas 1998.04.20. spriedumu atceļ; ir bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informators un apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
288.Rušmanis AndrisDaugavpils rajona tiesa1997.06.13.Konstatē apzinātas sadarbības faktu ar bijušās Valsts drošības komiteju
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.03.19.Atceļ Daugavpils rajona tiesas 1997.06.13. spriedumu; atsaka konstatēt faktu par apzinātu kā informators sadarbību ar bijušās Valsts drošības komiteju
Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departaments1998.06.16.Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1998.03.19. spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai izskatīšanai
Latgales apgabaltiesa1998.11.06.Atstāj negrozītu Daugavpils rajona tiesas 1997.06.13. spriedumu
289.Saldaks IvarsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.10.04.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
290.Saldābols VilnisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.05.28.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
291.Salenieks JānisJēkabpils rajona tiesa2007.05.28.Nav apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju
292.Saliņš AivarsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2012.09.03.Nav bijis Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
293.Salmanovs IgorsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2007.04.23.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
294.Savickis UngarsRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2005.09.12.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
295.Segliņš ValdisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.07.10.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
296.Seleckis IvarsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2019.04.08.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
297.Seļifanovs VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.07.20.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
298.Semerņa NikolajsJūrmalas pilsētas tiesa2006.08.14.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju
299.Silevičs GatisVentspils tiesa1997.04.14.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
300.Siliņš AndrejsRīgas rajona tiesa1995.01.31.Sadarbības fakts ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju nav pierādīts
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.03.02.[Rīgas] rajona tiesas spriedumu atceļ un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Rīgas rajona tiesa2000.04.03.Lieta izbeigta uz Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 5.p. 1., 2.p. pamata
301.Siliņš ValdisBalvu rajona tiesa2007.11.14.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators
302.Simonovs SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.06.26.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
303.Sjadristijs SergejsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.06.22.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
304.Skļarovs AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.02.28.Nav slepeni sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
305.Skļars OļegsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.16.Nav bijis VDK informators un nav apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
306.Skripaļs JurijsVentspils tiesa2005.11.02.Nav apzināti sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
307.Skrjabins SergejsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2005.06.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis VDK informators
308.Skulte ArnisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1996.04.29.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
309.Slaugotne OlgaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2004.08.31.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni, apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
310.Sļepņovs IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.03.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
311.Sļipčenko VladimirsJūrmalas pilsētas tiesa2005.06.28.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo PSRS (LPSR) Valsts drošības komiteju
312.Smelters StaņislavsMadonas rajona tiesa1995.07.11.Nav bijis VDK darbinieks vai informators
313.Smilga AndrejsLimbažu rajona tiesa2003.05.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo PSRS Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
314.Smirnovs GenādijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.03.10.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
315.Smirnovs IgorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.09.18.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
316.Soboļevs SergejsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2008.03.19.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
317.Sokolova TamāraReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2004.04.16.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst kontaktus ar VDK)
318.Solodovs SergejsVentspils tiesa2000.08.23.Pārbaudes lieta izbeigta, atzīst sadarbību ar VDK
319.Spiridonovs JuriksValkas rajona tiesa1999.08.31.Nav konstatēts, ka bijis [VDK] informators un apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo LPSR VDK
320.Sproģis SigurdsLiepājas rajona tiesa1995.09.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
321.Sproģis UldisRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.11.09.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un nav bijis Valsts drošības komitejas informators vai aģents
322.Sprukulis JānisBalvu rajona tiesa1995.04.19.Nav konstatēts sadarbības fakts ar bijušo LPSR VDK pierādījumu trūkuma dēļ
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1995.06.08.Atceļ [Balvu rajona] tiesas [1995.04.19.] spriedumu un lietu nodod atkārtotai izskatīšanai
Balvu rajona tiesa1995.11.21.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK, nav bijis VDK darbinieks vai informators
Latgales apgabaltiesa1996.09.20.Balvu rajona tiesas 1995.11.21. spriedumu atstāj bez grozījumiem
Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departaments1997.01.14.Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1996.09.20. spriedumu atceļ un lietu nodod jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1997.12.04.Atceļ Balvu rajona tiesas 1995.11.21. spriedumu; ir sadarbojies ar bijušo VDK kā informators
323.Stāmers AndrejsAizkraukles rajona tiesa1998.02.24.Nav bijis bijušās VDK informators
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1998.06.19.Aizkraukles rajona tiesas 1998.02.24. spriedumu atstāj bez grozījumiem
324.Stengrēvics OlafsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa1996.05.02.Nav sadarbojies ar LPSR Valsts drošības komiteju
325.Stepanovs DmitrijsDaugavpils tiesa2000.08.07.Ir bijis Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Valsts drošības komitejas [Robežapsardzības karaspēka štata] darbinieks
326.Stepaņenko AleksandrsVentspils tiesa2001.12.11.Nav bijis VDK informators
327.Stiģis ValdisValmieras rajona tiesa1995.11.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar LPSR VDK un nav bijis LPSR VDK informators
328.Strašinska ValentīnaRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2002.05.09.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
329.Strupe ZinaidaReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.11.15.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata
330.Strušels JurisVidzemes rajona tiesa (Alūksnē)2018.11.16.Nav bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
331.Stukalo SergejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2001.10.05.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
332.Stupakova ĻubovaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.10.10.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo Latvijas [PSR] Valsts drošības komiteju
333.Stūrmanis ZintautsMadonas rajona tiesa1995.06.22.Ir bijis VDK informators
334.Surgunts ĒvaldsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1995.03.13.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (nenoliedz sadarbību ar VDK)
335.Svetlovs VladimirsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.06.16.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst, ka bijis VDK štata darbinieks)
336.Šabalins GeorgijsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.04.03.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
337.Ščerbaks ViktorsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.02.27.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
338.Šepeļevs VjačeslavsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2010.10.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst, ka bijis VDK štata darbinieks)
339.Šigabutdinova LeilaRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2002.04.08.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore; nav apzināti sadarbojusies ar VDK
340.Širjajeva LudmilaRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2007.03.02.Nav apzināti sadarbojusies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi tās informators
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2007.05.29.Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2007.03.02. spriedumu atceļ; Ir apzināti sadarbojusies ar bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komiteju un ir bijusi tās informators
341.Šīrants AndrisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1997.12.05.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sadarbību ar VDK)
342.Škrebko SvjatoslavsVentspils tiesa2005.08.05.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
343.Šmits MārisRīgas pilsētas Centra rajona tiesa2007.04.04.Nekonstatē faktu par sadarbību ar Valsts drošības komiteju
344.Šmuksts ĒriksRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2019.06.17.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
345.Šnepste GunārsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1998.01.12.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
346.Štrodahs ArvisTukuma rajona tiesa1999.08.10.Nav bijis LPSR VDK informators, kurš apzināti sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
347.Šums AnatolijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2008.01.07.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušo Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
348.Tarasenko VladimirsVentspils tiesa2004.02.27.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
349.Tarasovs OļegsRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa1999.07.15.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators
350.Tarasovs VladimirsRēzeknes tiesa2001.04.19.Nav veicis apzinātu slepenu sadarbību ar bijušo LPSR VDK, nav bijis VDK aģents
351.Tarvids GunvaldisMadonas rajona tiesa2001.09.06.Nav konstatēts apzinātas slepenas sadarbības fakts ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju
352.Terļeckis ValērijsVentspils tiesa2004.10.21.Nav bijis VDK informators
353.Ternovskis AndrisDobeles rajona tiesa1999.05.19.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
354.Tjutjunovs LeonīdsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2007.05.18.Nav bijis Valsts drošības komitejas informators
355.Toca JeļenaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2009.04.08.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore un nav apzināti slepeni sadarbojusies ar bijušās LPSR VDK
356.Tomsone NataļjaRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.03.01.Nav bijusi VDK darbiniece vai informatore; nav apzināti sadarbojusies ar VDK
357.Trifsiks GenādijsJūrmalas pilsētas tiesa2000.08.25.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
358.Tukacinskis AleksejsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2000.03.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
359.Turko ValērijsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2006.10.18.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
360.Turkulis OļegsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2006.06.05.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
361.Udalovs ValērijsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2005.05.03.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās Latvijas PSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
362.Ulme ArvīdsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.09.23.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
363.Useinovs AleksandrsJūrmalas pilsētas tiesa2000.04.07.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
364.Usjagins VladimirsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.07.25.Nav veicis ne atklātu, ne slepenu sadarbību ar VDK
365.Vancovičs VoldemārsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2000.03.02.Nav slepeni apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK un nav bijis VDK informators vai aģents
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2004.01.08.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2000.03.07.* spriedumu atstāt negrozītu * Tā dokumentā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums V. Vancoviča sadarbības fakta lietā ir datēts ar 2000.03.02.
366.Valters ValdisRīgas rajona tiesa2020.09.23.Nav bijis Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
367.Vanks AndrisRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1996.07.19.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo Latvijas PSR [Valsts] drošības komiteju
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija1999.08.30.Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 1996.07.19. spriedumu atceļ
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1999.12.03.Nav konstatēta A.Vanka, kā VDK darbinieka vai informatora, apzināta sadarbība ar bijušo Valsts drošības komiteju
368.Vartminskis PjotrsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra2003.02.11.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.d. pamata (atzīst sakarus ar VDK)
369.Vasiļevskis EduardsRīgas rajona tiesa2019.05.28.Nav bijis bijušās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
370.Veismanis Artūrs (agrāk: Krasinskis-Jermolickis Artūrs)Preiļu rajona tiesa1998.11.23.Nav apzināti, slepeni sadarbojies ar bijušo VDK un nav bijis VDK informators
371.Veretjanovs JurijsRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2005.12.14.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar Latvijas PSR VDK
372.Vijups NormundsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2006.10.04.Nav slepeni un apzināti sadarbojies ar bijušās LPSR VDK, un nav bijis VDK informators
373.Vilkoite NeļaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2001.04.11.Nav slepeni apzināti sadarbojusies ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijusi Valsts drošības komitejas informators vai aģents
374.Viņķelis JurisRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2001.06.06.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju un nav bijis tās informators
375.Volodina IrinaRīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa2000.02.04.Ir apzināti un slepeni sadarbojusies ar LPSR Valsts drošības komiteju un ir bijusi VDK informatore
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2000.05.04.Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2000.02.04. spriedumu atceļ; nav bijusi VDK informatore
376.Zagurskis ValerijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2001.09.21.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
377.Zaharova (Kovaļevska) AnželikaRīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa2000.03.09.Nav bijusi VDK informatore un nav slepeni apzināti sadarbojusies ar LPSR VDK
378.Zaharenkova LudmilaRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2013.04.19.Nav bijusi Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar bijušo Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju
379.Zaicevs ValērijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa1999.12.13.Nav bijis VDK informators un nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija2003.09.22.Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 1999.12.13. spriedumu atstāj negrozītu
380.Zakrevskis AnatolijsRīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa2000.03.14.Nav apzināti sadarbojies ar bijušo LPSR VDK
381.Zakrevskis SergejsKrāslavas rajona tiesa2005.11.10.Nav konstatēts fakts par apzinātu sadarbošanos ar VDK
382.Zaks SamuilsDaugavpils tiesa2007.08.09.Nav bijis VDK informators
383.Zaķis JurisReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.07.17.(?)*Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
* Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras lēmums J.Zaķa sadarbības fakta lietā nav datēts. 1996.07.17. Reabilitācijas un specdienestu prokuratūras prokurors H.Lauzna informēja J.Zaķi, ka lieta par viņa sadarbības faktu ir izbeigta un ļoti iespējams, ka šajā pat dienā ir tapis arī pats lēmums par lietas izbeigšanu
384.Zariņš AigarsSpecializētā vairāku nozaru prokuratūra2011.12.19.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
385.Zariņš GatisCēsu rajona tiesa1996.05.23.Nav bijis VDK informators un nav sadarbojies ar Valsts drošības komiteju
386.Zaruckis MihailsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa2001.09.28.Nav bijis VDK darbinieks vai informators; nav apzināti sadarbojies ar VDK
387.Zābers AinārsValkas rajona tiesa1995.06.19.Apzinātas sadarbības ar bijušās LPSR VDK esamība nav konstatēta
388.Zlatoustovs SergejsRīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa1997.04.14.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
389.Znots IlmārsAlūksnes rajona tiesa1996.10.03.Nav apzināti slepeni sadarbojies ar VDK un nav bijis VDK informators
390.Zukulis IvarsRīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.01.20.Nekonstatē sadarbības faktu ar bijušās LPSR VDK
391.Žagariņš EdvīnsReabilitācijas un specdienestu prokuratūra1996.08.29.Pārbaudes lieta izbeigta uz likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 14.p. 14.p. pamata
392.Žavoronko ValērijsVentspils tiesa2008.03.04.Nav bijis VDK informators
393.Žilko AleksejsDaugavpils tiesa2005.01.18Nekonstatē sadarbības faktu ar VDK
394.Žolkevičs JurijsRīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa2003.02.12.Nav bijis VDK informators un nav slepeni apzināti sadarbojies ar LPSR VDK
395.Žukovs JevgeņijsRīgas Latgales priekšpilsētas tiesa2003.03.31.Nav bijis LPSR Valsts drošības komitejas informators
396.Žuks AntonijsLudzas rajona tiesa1996.09.12.Nav veicis apzinātu sadarbību ar bijušo LPSR VDK