LPSR Valsts drošības iestāžu vadība

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 10. punktu, šeit publicēta informācija un dokumenti par LPSR Valsts drošības iestāžu (Čekas) amatpersonām.

1940. gada jūnijā, pēc Latvijas okupācijas, no PSRS iebraukušie čekisti pārņēma savā kontrolē Latvijas Iekšlietu ministrijas Politiskās policijas pārvaldi, tādēļ laikā no 1940. gada jūnija līdz augustam Politiskās policijas pārvalde faktiski Latvijā sāka pildīt Čekas funkcijas. 1940. gada augusta beigās valsts pārvalde Latvijā tika reorganizēta pēc PSRS parauga un turpmāk, līdz pat 1991. gadam valsts institūciju nosaukumi (t. sk. arī Valsts drošības iestāžu nosaukumi) Latvijā bija tādi pat kā citās PSRS republikās.

Laikā no 1940. gada līdz 1991. gadam LPSR valsts drošības iestādes vairākkārt tika reorganizētas un pārdēvētas. Lai lasītājam būtu vieglāk orientēties šajās reorganizācijās un nosaukumu maiņās, sniedzam Čekas oficiālos nosaukumus un to vadītāju vārdus Latvijā laikā no 1940. gada jūnija līdz 1991. gada augustam.

Laiks Čekas oficiālais nosaukums Vadītāja amata nosaukums Vadītājs
1940. VI-VIII LR Politiskās policijas pārvalde LR Iekšlietu ministra biedrs un politiskās policijas priekšnieks Vikentijs Latkovskis
1940. VIII-1941. III LPSR Iekšlietu tautas komisariāts LPSR Iekšlietu tautas komisārs Alfons Noviks
1941. IV-VII; 1944. V-1946. III LPSR Valsts drošības tautas komisariāts LPSR Valsts drošības tautas komisārs Semjons Šustins (1941)
Alfons Noviks (1944-1946)
1946. III-1953. III LPSR Valsts drošības ministrija LPSR Valsts drošības ministrs Alfons Noviks (1946-1953)
Nikolajs Kovaļčuks (1953)
1953. III-1954. IV LPSR Iekšlietu ministrija LPSR Iekšlietu ministrs Nikolajs Kovaļčuks (1953)
Ivans Zujāns (1953-1954)
1954. IV-1978. IX LPSR Ministru padomes Valsts drošības komiteja LPSR Ministru padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs Jānis Vēvers (1954-1963)
Longins Avdjukēvičs (1963-1978)
1978. IX-1991. VIII LPSR Valsts drošības komiteja LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs Longins Avdjukēvičs (1978-1980)
Boriss Pugo (1980-1984)
Staņislavs Zukuls (1984-1990)
Edmunds Johansons (1990-1991)

Šajā sadaļā ir atrodama informācija un dokumenti par LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem kā arī to vietniekiem. 1980. gadu beigās – 1990. gadu sākumā no Latvijas tika izvesta lielākā daļa no LPSR VDK arhīva, t. sk. arī LPSR valsts drošības iestāžu darbinieku personas lietas, kā arī LPSR VDK darbinieku kartotēka. Tādēļ informāciju par bijušajām LPSR valsts drošības iestāžu amatpersonām nākas meklēt citos dokumentos.

Galvenais izziņas avots par LPSR valsts drošības iestāžu darbiniekiem ir LKP personu lietas, jeb t. s. nomenklatūras lietas. Parasti tajās ir atrodamas attiecīgā LPSR valsts drošības iestāžu darbinieka anketas, autobiogrāfijas, raksturojumi, izziņas par ieņemtajiem amatiem, lēmumi par iecelšanām amatos u. tml. dokumenti. Diemžēl LKP amatpersonu lietas no informācijas satura viedokļa bieži vien ir nepilnīgas. Piemēram, ja attiecīgais cilvēks pēc darba Latvijā ir ticis pārcelts darbā uz kādu citu PSRS republiku, tad LKP personas lietā nav dokumentu par viņa darbu un ieņemtajiem amatiem ārpus Latvijas. Tāpat arī LKP personas lietās parasti nav dokumentu par attiecīgā cilvēka nāves laiku.

Diemžēl arhīvā nav visu LKP un valsts drošības iestāžu darbinieku personas lietu. Ir daudz tādu LKP un LPSR valsts drošības iestāžu darbinieku, par kuriem trūkst LKP personas lietu. Sevišķi tas sakāms par 1980. gadu LPSR VDK priekšsēdētāja pirmajiem vietniekiem (J. Baļevu, S. Guļinu, B. Vasiļjevu), par kuriem Latvijas Nacionālajā arhīvā ir tikai atsevišķi dokumenti. Šādos gadījumos, kad arhīva rīcībā nav attiecīgās amatpersonas lietas, šeit tiek publicēti tie dokumenti, no kuriem iespējams iegūt vismaz kaut kādu informāciju par šiem cilvēkiem. Šādā gadījumā tiek publicēta ne tikai tā dokumenta lapa, kur attiecīgais cilvēks ir pieminēts, bet arī attiecīgā dokumenta (parasti tas ir sēdes protokols) pirmā lapa, no kuras redzams gan tas – kāda LKP institūcija ir pieņēmusi lēmumu (LKP CK birojs, LKP CK plēnums, LKP kongress), gan arī šīs sēdes norises laiks un dalībnieki.

Vēl viens izziņas avots par LPSR valsts drošības iestāžu amatpersonām ir lietas par viņu uzņemšanu LKP, kā arī par šo cilvēku darbību komjaunatnē (LĻKJS). Tā kā arhīvā uzkrātais LKP, LĻKJS, kā arī citu LPSR institūciju dokumentu skaits ir milzīgs, joprojām turpinās VDK amatpersonu dokumentu apzināšanas process. Tādēļ zemāk atrodamais LPSR valsts drošības iestāžu amatpersonu saraksts, kā arī publicēto dokumentu apjoms pakāpeniski tiks papildināts.

LPSR Valsts drošības iestāžu vadītāji
Allaberts VladimirsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1952-1953
LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1954-1955
Avdjukevičs LonginsLPSR VDK priekšsēdētājs 1963-1980
Baļevs JurijsLPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks 1991
Červinskis JurijsLPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks 1987-1991
Galkins NikolajsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1969-1974
Guļins StaņislavsLPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks 1985-1987
Ivanovs IvansLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1951-1953
Izvestnijs VladimirsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1972-1977
Jefimovs AndrejsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1947-1952
Johansons EdmundsLPSR VDK priekšsēdētājs 1990-1991
Karpovs GeorgijsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1969-1986
Košeļevs AleksejsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1944-1951
Kovaļčuks NikolajsLPSR Valsts drošības ministrs, Iekšlietu ministrs 1953
Kozins ViktorsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1949-1951
Kravčenko JevgēnijsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1974-1981
Kučāns MiervaldisLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1981-1986
Latkovskis VikentijsLR iekšlietu ministra biedrs un politiskās policijas priekšnieks 1940
Lavrentjevs AleksandrsLPSR Valsts drošības tautas komisāra vietnieks 1945-1946
Lukaševičs JānisLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1963-1964 un 1969-1972
Noviks AlfonsLPSR Iekšlietu tautas komisārs 1940-1941
Valsts drošības ministrs 1944-1953
Palkins AleksejsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1961-1969
Pešehonovs FotijsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1951-1953
Prozorkins NikolajsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1952-1953
Pugo BorissLPSR VDK priekšsēdētājs 1980-1984
Rullis JānisLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1965-1968
Salomatovs AleksejsLPSR Valsts drošības ministra vietnieks 1944-1949
Sēja VladimirsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1958
Sieks AlbertsLPSR iekšlietu ministrs 1951-1953
Šustins SemjonsLPSR Valsts drošības tautas komisārs 1941
Trubiņš JānisLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1989-1991
Vanags AndrisLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1986-1991
Vasiļjevs BorissLPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks 1981-1985
Veļikanovs NikolajsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1954-1958
Vēvers JānisLPSR VDK priekšsēdētājs 1954-1963
Ziediņš MintautsLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks 1954-1959
Zujāns IvansLPSR iekšlietu ministrs 1953-1963
Zukulis StaņislavsLPSR VDK priekšsēdētājs 1984-1990