Zukulis Staņislavs Viktora d.

Dzimis:1929. 17.X Rīga
Miris:1993. 5.V Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1954. g. beidza Latvijas Valsts universitāti ar jurista kvalifikāciju un PSRS VDM Ļeņingradas skolu
VĻKJS biedrs no 1945. g.
PSKP biedrs no 1954. VIII
Valsts drošības orgānos no 1949. VIII; ģenerālleitnants (1990)
Dzīves un darba gājums
1949. VIII-1952. VIILPSR VDM tulks Rīgā
1952. VII-1961LPSR VDM / IeM / VDK operatīvais pilnvarotais
1961-1967PSRS VDK pilnvarotā aparāta koordinācijai un sakaru uzturēšanai ar VDR VDM un IeM
1967-1972LPSR VDK 1. daļas nodaļas priekšnieks
1972. III-1974LPSR VDK 5. daļas priekšnieks
1974pēc neapstiprinātām ziņām īslaicīgi bija PSRS VDK Pirmās galvenās pārvaldes daļas priekšnieka vietnieks
1974-1984LPSR VDK 5. daļas priekšnieks
1984. V-1990. IIILPSR VDK priekšsēdētājs
1986. I-1989. VIIILKP CK biroja locekļa kandidāts
1989. VIII-1991. VIIILKP CK biroja loceklis
1990. V-XIILKP CK konsultants
1990. XII-1991LKP CK Informācijas centra Informācijas operatīvās analīzes un realizācijas grupas vadītājs

 • Avoti:
  • LVA, PA-101. f., 36. apr., 15. l., 59. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 53. apr., 23. l., 57. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 57. apr., 1. l., 198., 213., 217., 219. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 57. apr., 7. l., 126. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 57. apr., 16. l., 3. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 61. apr., 5. l., 52., 53. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 63. apr., 3. l., 169. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 65. apr., 2. l., 119. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 65. apr., 28. l., 148. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 65. apr., 29. l., 169. lp. (PDF)
  • LVA, PA-109. f., 18. apr., 60. l. (PDF)
  • LVA, PA-201. f., 1. apr., 564. l., 55. lp. (PDF)
  • LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta ziņas
 • Literatūra:
  • Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). Москва, 2016 – с. 173.-174.
 • Tīmekļa resursi: