No LPSR VDK aģentūras statistiskās kartotēkas izslēgto un iznīcināšanai paredzēto aģentūras kartīšu kolekcija

Saskaņā ar likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 7.2 panta 1. daļas 15. punktu, šeit publicēta no LPSR VDK aģentūras uzskaites statistiskās kartotēkas izslēgtās, iznīcināšanai paredzētās aģentu, rezidentu, kā arī satikšanās un konspiratīvo dzīvokļu turētāju uzskaites kartītes.

Šī LPSR VDK aģentūras uzskaites kartīšu kolekcija ir bijusi LPSR VDK aģentūras statistiskās kartotēkas sastāvdaļa, kuru bija paredzēts iznīcināt. Pēc Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā esošās informācijas, 1991. gadā, pārņemot VDK dokumentus, šīs kartītes ir bijušas ietītas papīrā ar uzrakstu “Iznīcināt bez salīdzināšanas” („Уничтожать без сверки”). Pēc pašas Valsts drošības komitejas instrukcijām, izslēgto aģentu kartītes no VDK aģentūras statistiskās kartotēkas bija jāizņem (kas arī ticis uzdarīts) un tātad šīs kartītes vairs nav uzskatāmas par aģentūras statistiskās kartotēkas sastāvdaļu. Nav zināms kādēļ šīs kartītes tomēr netika iznīcinātas.

Kopumā šajā kolekcijā ir 688 kartītes. Vairumam šo kartīšu otrajā pusē ir minēts, ka attiecīgais aģents ir izslēgts no aģentūras 1990. gadā. Atsevišķos gadījumos iespējams atrast kartītes ar atzīmi par izslēgšanu no LPSR VDK aģentūras jau 1989. gadā. Savukārt citos gadījumos ir minēts, ka attiecīgā aģenta personas un darba lietas ir nosūtītas “citiem VDK orgāniem”. Kolekcijas beigās ir 43 kartītes, kurās nav atzīmes par izslēgšanu no aģentūras. Turklāt, 37 no šīm 43 kartītēm ir sastādītas tikai 1991. gadā. Arhīva rīcībā nav informācijas par šo 43 kartīšu atrašanās iemesliem iznīcināšanai paredzēto kartīšu pakā. Kolekcija ir krievu valodā un tādēļ pamatā ir sakārtota pēc aģentu segvārdiem atbilstoši krievu alfabētam. Līdzīgi kā aģentūras alfabētiskajā kartotēkā, burti “A” un “O” ir ievietoti kopā, nedalot tos atsevišķi. Savukārt kolekcijas beigās esošajām 43 kartītēm alfabēta kārtība ir ievērota tikai daļēji.