LPSR VDK operatīvās lietas

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 8. punktu, šeit publicētas LPSR VDK operatīvās lietas vai to fragmenti.

Operatīvajās lietās tika apkopota informācija, kuru VDK ieguva operatīvās darbības rezultātā. Tajās var atrast visdažādākos dokumetus – VDK vadības uzdevumus veikt operatīvos pasākumus par interesējošo objektu, operatīvo darbinieku atskaites un ziņojumus par veiktajiem pasākumiem vai iegūto informāciju, aģentūras ziņojumus par šo objektu, ārējās novērošanas ziņojumus par fiksētajām objekta darbībām, telefonsarunu atšifrējumus, pārtverto vēstuļu kopijas utt.

VDK operatīvajā lietvedībā bija vairāki operatīvo lietu veidi:

Tā kā likums uzdod arhīvam veikt nepublicējamo personas datu aizklāšanu, operatīvās lietas tiek publicētas ar aizklātiem “trešo personu” datiem. Tajos gadījumos, kad operatīvajā lietā minētās personas pēc arhīva rīcībā esošajām ziņām ir mirušas, vai arī attiecīgajā lietā atrodamā informācija par šīm personām ir pieejama publiski, šo trešo personu datu aizklāšana nav veikta.

Operatīvās izstrādes lietas
PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Valsts drošības galvenās pārvaldes 5. daļas lieta – formulārs Nr. 14991 “Смелый”
LPSR VDK 1. daļas operatīvās sarakstes lieta – Nr.174 "Кадры"
LPSR VDK 1. daļas operatīvās izstrādes lieta – Nr.873 "БЭР" (Ber)