LPSR VDK operatīvās sarakstes lieta "Kadri"

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 8. punktu, publicējam LPSR VDK 1. daļas (ārējā izlūkošana) operatīvās sarakstes lietas “Kadri” 9. sējumu.

Šajā sējumā ir atrodami LPSR VDK 1. daļas (ārējā izlūkošana) 42 darbinieku individuālās apmācības un operatīvās prakses plāni, kā arī izziņas vai atsauksmes par mācību vai operatīvās prakses gaitu. Minētie dokumenti aptver laiku no 1983. līdz 1989. gadam. No šiem dokumentiem redzams, ka VDK darbinieku sagatavošanā liela uzmanība tika pievērsta ne tikai viņu praktisko un speciālo iemaņu apguvei (valodu mācīšanās, dažādu operatīvās darbības aspektu apgūšana, šaušana, fiziskā sagatavotība u. tml.), bet arī “idejiskajai sagatavotībai” (t. i., VDK darbiniekiem pastāvīgi bija jāstudē Ļeņina sacerējumi, PSKP kongresu un CK plēnumu materiāli, partijas vadoņu runas utt.). Apmācības bija paredzētas ne tikai topošajiem VDK darbiniekiem un jaunākajiem virsniekiem, bet arī daļai no vecākā virsnieku sastāva, kas jau ilgus gadus bija nostrādājuši VDK.

Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā nav citu šīs lietas sējumu, ne arī informācijas par citu sējumu atrašanās vietu. Visticamāk pārējie šīs lietas sējumi 1980. - 1990. gadu mijā tika izvesti no Latvijas uz Krieviju.

Cita starpā šajā lietā var atrast dokumentus, kas ilustrē VDK organizētas dezinformācijas kampaņas un slēptās darbības metodes. Piemēram, no izziņas par VDK apakšpulkveža Helmuta Kreicberga individuālās sagatavošanas plāna izpildi (lietas 18.-19. lapa) redzams, ka šā VDK virsnieka sagatavotie propagandas raksti laikrakstos “Cīņa” un “Dzimtenes Balss”, par kuru autoriem minēto laikrakstu publikācijās nosaukti “K. Klāvs” un “R. Vīgants”, ir publicēti “pēc saskaņošanas ar Centru” (t. i. PSRS VDK vadību Maskavā). Tajā pat izziņā par H. Kreicbergu arī minēts, ka viņš “zem piesega vada Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs un avīzes «Dzimtenes Balss» kolektīvu darbu”.

Lejupielādēt PDF.