LPSR VDK aģentūras alfabētiskā kartotēka

LPSR VDK aģentu uzskaites alfabētiskā kartotēka bija viena no VDK aģentūras reģistrācijas sistēmas sastāvdaļām. Tajā atrodami aģenti, rezidenti, satikšanās dzīvokļu turētāji, konspiratīvo dzīvokļu turētāji, vervēšanas kandidāti, kā arī vervēšanas rezerve īpašajam periodam.

Kartotēka ir krievu valodā un tādēļ pamatā ir sakārtota pēc uzvārdiem atbilstoši krievu alfabētam. Tā kā krievu alfabēts atšķiras no latviešu alfabēta un latviešu uzvārdus krievu valodā mēdza rakstīt dažādos veidos, tādēļ kartotēka nav veidota stingri pēc krievu alfabēta, bet gan ir sakārtota pēc t.s. fonētiskā principa. Šī iemesla dēļ kartotēkā burti „А” un „О”, „Г” un „Х”, „Е” un „Э”, „Ш” un „Щ”, „Я” un „Е” ir ievietoti kopā, nedalot tos atsevišķi.

Sīkaku kartotēkas raksturojumu skatīt šeit.