LPSR VDK aģentūras reģistrācijas žurnāli

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 6. punktu, šeit publicēti LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāli.

Šajos žurnālos ir fiksēts datums, kurā savervētais aģents (rezidents, konspiratīvā vai satikšanās dzīvokļa turētājs) ticis reģistrēts VDK uzskaitē, aģentam piešķirtās personas lietas numurs, tā pseidonīms, VDK struktūrvienība, kuras darbinieks attiecīgo aģentu ir savervējis, VDK darbinieku paraksti par aģenta lietas un kartītes pieņemšanu, kā arī atzīmes par aģenta personas un darba lietas virzību, nosūtīšanu uz arhīvu vai iznīcināšanu. Dažkārt pie atzīmēm par aģenta personas un darba lietas virzību ir norādīts attiecīgāaģenta darba lietas sējumu skaits, no kā iespējams izdarīt netiešu secinājumu, par šā aģenta aktivitāti un darba intensitāti. Savukārt citos gadījumos ailes par aģenta personas un darba lietas virzību ir palikušas neaizpildītas, līdz ar to no žurnālā redzamās informācijas nav iespējams izdarīt praktiski nekādus secinājumus par attiecīgā aģenta darbības aktivitāti.

Šeit publicēti kopumā 53 sējumi no LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāliem. Pirmais no tiem uzsākts 1953. gada 6. martā, savukārt 53. sējuma pēdējais ieraksts datēts ar 1987. gada 12. janvāri. Pēc neapstiprinātas informācijas, LPSR VDK aģentūras personas un darba lietu reģistrācijas žurnāli par laiku pēc 1987. gada 12. janvāra tika izvesti uz Krieviju 1980. – 1990. gadu mijā.

Šajos žurnālos ir fiksēti tikai savervēto aģentu pseidonīmi un lietu numuri, taču tajos nav atrodami aģentu īstie vārdi. Tādēļ šajos žurnālos reģistrētos aģentus ir iespējams identificēt tikai ar citu dokumentu palīdzību (piemēram, aģentūras kartotēkām, izslēgtās aģentūras reģistrācijas žurnālu, operatīvajās lietās esošajiem dokumentiem).