Nolikums par aģentūras aparātu

Ar PSRS VDK priekšsēdētāja 1983. gada 4. jūlija pavēli Nr. 00140 tika apstiprināts PSRS valsts drošības orgānu nolikums par aģentūras aparātu un uzticības personām. Šajā nolikumā bija noteikti VDK aģentūras veidošanas pamatprincipi, tās mērķi un būtiskākie uzdevumi; noteikts aizliegums vervēt atbildīgas PSKP, Komjaunatnes un valsts institūciju amatpersonas; noteikti operatīvo darbinieku pienākumi un atbildība darbā ar aģentūru; noteikti sadarbības principi ar uzticības personām, kā arī kārtība kādā tika sankcionēta personas vervēšana vai izslēgšana no aģentūras aparāta. Šis nolikums attiecās ne tikai uz aģentiem un uzticības parsonām, bet arī uz satikšanās un konspiratīvo dzīvokļu turētājiem. Nolikums, ar vēlākiem grozījumiem, bija spēkā līdz pat PSRS sabrukumam 1991. gadā.

Lejupielādēt PDF.