LPSR VDK izslēgto aģentu un rezidentu arhīva un darba lietu reģistrācijas un nenotikušo vervēšanu materiālu inventārais žurnāls

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 7. punktu, šeit publicēti LPSR VDK izslēgto aģentu un rezidentu arhīva un darba lietu reģistrācijas un nenotikušo vervēšanu materiālu inventārā žurnāla 13. sējums (saīsināti tas turpmāk dēvēts par “Izslēgtās aģentūras žurnālu”).

Lai arī žurnāla nosaukumā ir minēts, ka tajā jāreģistrē arī nenotikušās vervēšanas, tomēr faktiski neviena nenotikusī vervēšana tajā nav reģistrēta.

Žurnāla titullapā ir minēts, ka tas ir 13. sējums. Pēc arhīva rīcībā esošās informācijas, Izslēgtās aģentūras žurnāli bija to dokumentu skaitā, kas 1980. – 1990. gadu mijā tika izvesti uz Krieviju un šis 13. sējums Latvijā visticamāk palicis nejaušības dēļ.

Šajā žurnālā ir fiksēts datums, kurā attiecīgā aģenta darba lieta tiek nodota arhīvā, aģenta arhīva un personas lietas numurs, VDK struktūrvienības nosaukums, kas nodeva arhīvā attiecīgos dokumentus, norādīta aģenta kategorija un pseidonīms, kā arī viņa īstais vārds; visbeidzot norādīts termiņš līdz kuram attiecīgā aģenta dokumenti ir jāglabā arhīvā, kā arī atzīmes par šo dokumentu iznīcināšanu vai citām darbībām ar to.

Publicētais sējums ir uzsākts 1976. gada 20. aprīlī, savukārt tā pēdējais ieraksts datēts ar 1989. gada 29. maiju (t. i. kopumā sējums aptver nedaudz vairāk kā 13 gadu ilgu laika periodu).

Šā žurnāla sevišķa vērtība slēpjas tajā apstāklī, ka tas satur ne tikai LPSR VDK uzskaitē esošo aģentu vārdus, bet arī citu PSRS VDK struktūrvienību aģentu vārdus, segvārdus un personas lietu numurus. Tostarp arī datus par vairākiem Baltijas kara apgabala Sevišķās daļas aģentiem, t. i. par vienu no tām VDK struktūrvienībām, kas arī darbojās Latvijā, bet par kuru Latvijā nav saglabājušies praktiski nekādi dokumenti. Lai arī šajā žurnālā atrodamais informācijas daudzums par Baltijas kara apgabala Sevišķo daļu ir pārāk mazs lai no tā izsarītu kādus plašākus secinājumus, tomēr žurnālā atrodamie aģentūras lietu numuri vedina uz domu, ka Baltijas kara apgabala Sevišķās daļas aģentu skaits bija lielāks nekā LPSR VDK aģentu skaits.

Lejupielādēt PDF.