Par vietni

Šajā vietnē ir publicēta LPSR VDK darbinieku tālruņu grāmata, LPSR VDK ārštata operatīvo darbinieku uzskaites kartotēka, LPSR VDK aģentūras alfabētisko kartotēka, LPSR VDK aģentūras statistiskā kartotēka, kā arī Latvijas Nacionālā Latvijas Valsts arhīva fonda PA-101 "Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja" apraksti.

Dokumenti tiek publicēti oriģinālajā kārtībā. Vēršam uzmanību, ka lielākā daļa dokumentu ir krievu valodā un rokrakstā. Pirms iepazīšanās ar dokumentiem iesakām izlasīt palīgmateriālus un tehniskos skaidrojumus.

2019. gada janvārī vietne tiks papildināta ar lietās par sadarbības fakta konstatēšanu taisīto tiesas spriedumu rezolutīvajām daļām.

Minēto dokumentu publicēšanu nosaka likums „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” (likuma teksts).

Saskaņā ar šā likuma 7.2 panta 5. daļu, šajā vietnē publicētajos dokumentos atrodamie dati ir informatīva rakstura ziņas un nerada juridiskas sekas bez atbilstoša fakta konstatējuma tiesas nolēmumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 791 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi", šajā vietnē publicētos dokumentus iespējams aplūkot tikai pēc reģistrācijas. Reģistrēties sistēmā iespējams šeit.