Par vietni

Šajā vietnē tiek publicēti Latvijas PSR Valsts drošības komitejas, Latvijas Komunistiskās partijas, kā arī citu Latvijas okupācijas laika varas institūciju dokumenti.

Vēršam uzmanību, ka lielākā daļa dokumentu ir krievu valodā un rokrakstā. Pirms iepazīšanās ar dokumentiem iesakām izlasīt palīgmateriālus un tehniskos skaidrojumus.

Minēto dokumentu publicēšanu nosaka likums „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”.

Saskaņā ar šā likuma 7.2 panta 5. daļu, šajā vietnē publicētajos dokumentos atrodamie dati ir informatīva rakstura ziņas un nerada juridiskas sekas bez atbilstoša fakta konstatējuma tiesas nolēmumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 791 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi", daļu no šajā vietnē publicētajiem dokumentiem (LPSR VDK aģentūras kartotēkas) iespējams aplūkot tikai pēc reģistrācijas. Reģistrēties sistēmā iespējams šeit.