LPSR VDK tālruņu grāmata

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 1. punktu, šeit publicēts Latvijas PSR Valsts drošības komitejas tālruņu saraksts (tālruņu grāmata).

Šī tālruņu grāmata bija informatīva rakstura uzziņas materiāls. Tā bija slepena, paredzēta VDK „iekšējai” lietošanai. Katrs tās eksemplārs bija numurēts. Lai VDK darbinieki iespējami ātri varētu sazināties tieši ar nepieciešamo amatpersonu vai institūciju (t.sk. ārkārtas gadījumos), šajā tālruņu grāmatā norādīti gan attiecīgās amatpersonas VDK iekšējie tālruņu numuri (t.i., kas darbojās tikai iestādes ietvaros), gan ārējie tālruņu numuri (t.i., kas darbojās pilsētas robežās), gan arī viņu mājas tālruņu numuri.

LPSR VDK tālruņu grāmata ir strukturēta šādi: 5. – 6. lpp. ir norādīti LPSR VDK dežūrdienestu tālruņu numuri; 7. –20. lpp. ir norādīti LPSR VDK centrālo struktūrvienību amatpersonu vārdi un to tālruņu numuri (struktūrvienību nosaukumi nav norādīti); 21. – 54. lpp. ir norādītas LPSR VDK centrālo struktūrvienību amatpersonas alfabēta secībā un to tālruņu numuri; 55. – 65.lpp. ir norādīti LPSR VDK teritoriālo struktūrvienību priekšnieku vārdi (lielākajām teritoriālajām struktūrvienībām bez to priekšniekiem norādīti arī citu nozīmīgāko amatpersonu vārdi) un to tālruņu numuri; 66. – 96. lpp. ir norādīti Baltijas robežapsardzes apgabala vadītāju un Sevišķās daļas priekšnieku, Baltijas kara apgabala Sevišķās daļas nozīmīgāko amatpersonu, kā arī dažādu citu militāro, VDK un civilo institūciju vadītāju un atbildīgo amatpersonu vārdi, kā arī to tālruņu numuri.

LPSR VDK tālruņu grāmatā nav atrodami visu attiecīgā laika LPSR VDK amatpersonu vārdi. Tajā ir atrodami LPSR VDK augstāko vadītāju un struktūrvienību priekšnieku vārdi, kā arī to amatpersonu vārdi, ar kurām attiecīgajā struktūrvienībā bija nepieciešams sazināties konkrētu jautājumu noskaidrošanai. Parasti, pēc struktūrvienības nosaukuma pirmais ir norādīts šīs struktūrvienības priekšnieka vārds, tam seko viņa vietnieka vārds un attiecīgās VDK struktūrvienības apakšvienību priekšnieku vārdi.

Šeit publicētā LPSR VDK tālruņu grāmata ir izdota 1988. gadā. Gadījumā ja Jūsu rīcībā ir citos gados izdotas LPSR VDK tālruņu grāmatas, lūdzam rast iespēju Latvijas Nacionālajam arhīvam iegūt šo tālruņu grāmatu kopijas, vai arī nodot arhīvam pašu šo tālruņu grāmatu oriģināleksemplārus, ja Jums tie vairs nav nepieciešami. Latvijas Nacionālā arhīva kontaktinformācija atrodama šeit.

Lejupielādēt PDF.