Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrība

Saskaņā ar likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 7.2 panta 1. daļas 13. punktu, šeit publicēta informācija un dokumenti par par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību un ar šo organizāciju saistītās lietas.

Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrība tika nodibināta 1956. gadā 27. janvārī kā Vissavienības un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību savienības (VOKS) Latvijas nodaļa, kuru 1958. gada decembrī pārveidoja un nosauca par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību. Pie biedrības tika nodibinātas nodaļas Latvijas PSR sadraudzībai ar dažādām ārvalstīm. Padomju un ārzemju draudzības biedrības Latvijas un Rīgas pilsētas nodaļas tika definētas kā brīvprātīgas sabiedriskās organizācijas, kas iekļaujas Latvijas un ārzemju draudzības un sakaru biedrībā un darbojas tās vadībā. Biedrības dokumentos fiksētais mērķis bija veicināt savstarpējo tuvināšanos zinātnes un mākslas, literatūras, skolas, tūrisma, sporta, sadzīves un saimnieciskās nozarēs starp Latvijas un ārvalstu tautām. Biedrības dokumenti liecina, ka 20. gadsimta 60. gadu sākumā tās uzdevumos ietilpis darbs arī ar emigrācijas latviešiem, kas veido paralēlas kontrpropagandas aktivitātes ar Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Biedrības biedru skaits nebija ierobežots, par biedru teorētiski varēja kļūt jebkura fiziska persona, kas nav jaunāka par 18 gadiem. Biedrības pārvaldes organizatoriski bija biedru kopsapulce, valde, prezidijs. Sasaiste ar Valsts drošības komiteju vērojama izraudzīto biedrības vadītāju līmenī, kā arī atskaišu kārtībā, līdz ar to pamats uzskatīt par vienu no VDK piesegorganizācijām, ko izmantoja propagandai un kontaktu veidošanai ar ārvalstīm. 1989. gadā biedrība pašlikvidējās.

Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrībai bija šādas struktūrvienības:

Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības vadītāji:
Pēteris Valeskalns(1956.I – 1966.XII)
Leonids Rimjans (1967.I – 1970.IV)
Žanis Zakenfelds (1970.V – 1977.IX, 1983.XI – 1988.IV)
Jānis Brolišs(1977.X – 1983.X)
Ivars Vīķis(1988.V – 1989.XII)

Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības dokumenti un ar šo biedrību saistītie dokumenti (1957–1989)

Zemāk publicētie Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības dokumenti pamatā uzkrāti LNA Latvijas Valsts arhīva 7211. fondā “Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības LKP pirmorganizācija. Rīgas pilsētas Oktobra rajons” un Latvijas Valsts arhīva 338. fondā “Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrība”. To starpā ir gan Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības statūti, gan valdes sēžu protokoli, gan pārskati par biedrības un tās nodaļu darbu, gan sarakste, gan arī dažādi citi dokumenti. Dokumentus, kas attiecas uz šīs biedrības darbību ir iespējams atrast arī Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas fondā, daļa no kuriem arī tiek publicēti.

Nr.p.k. Dokumenta nosaukums Dokumenta datējums Arhīva šifrs
1Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības statūti (krievu val.)1958LVA, 338.f., 1.apr., 97.l. 1.-7.lp. (PDF)
2Izziņa par Latvijas PSR kultūras sakariem ar Zviedriju 1957.-1972.gados1957-1972LVA, 338.f., 1a.apr., 23.l., 1.-31.lp. (PDF)
3Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības valdes un dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvju sanāksmes protokols1958.11.26.LVA, 338.f., 1.apr., 11.l. 1.-3.lp. (PDF)
4Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības statūti (I republikāniskā konference 1958.gada 18.decembrī)1958.12.18.LVA, 338.f., 1.apr., 96.l. 56.-59.lp. (PDF)
5Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības valdes sēdes protokols1959.01.23.LVA, 338.f., 1.apr., 11.l. 4.-6.lp. (PDF)
6Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības izziņa par darbu 1960.gadā1960LVA, 338.f., 1.apr., 235.l. 2.-18.lp. (PDF)
7Izziņa par paredzamajiem kultūras apmaiņas pasākumiem ar ārzemju valstīm 1961.gada jūnijā1961.06.03.LVA, PA-101.f., 24.apr., 91.l., 25.-48.lp. (PDF)
8LKP CK Propagandas un aģitācijas daļa lūgums LPSR MP pārskaitīt 4000 rubļu kultūras apmaiņai ar ārvalstīm (Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrībai)1961.06.16.LVA, PA-101.f., 24.apr., 91.l., 49.lp. (PDF)
9LKP CK nosūtītais plāns PSRS MP komitejai kultūras sakariem ar ārzemēm (b.Žukovam) par LPSR kultūras sakariem ar ārzemēm 1962./1963.gadam.1961.08.16.LVA, PA-101.f., 24.apr., 91.l., 50.-52.lp. (PDF)
10Latvijas draudzības un kultūras sakaru biedrības vēstule LKP CK ar informāciju no PSRS Draudzības biedrību savienības priekšsēdētāja vietnieka b.Ivanova.1961.09.06.LVA, PA-101.f., 24.apr., 91.l., 58.-66.lp. (PDF)
11Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības izziņa par darbu 1961.gadā1961LVA, 338.f., 1.apr., 235.l. 19.-35.lp. (PDF)
12Par Biedrības PSRS-Zviedrija Latvijas nodaļas dibināšanu 1962.gadā1962LVA, 338.f., 1a.apr., 1.l., 15.lp. (PDF)
13Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības darba plāns 1963.gadam1962LVA, 338.f., 1.apr., 22.l. 10.-13.lp. (PDF)
14Biedrības PSRS-Zviedrija Latvijas nodaļas darba plāni 1963.-1988.gadam1963-1988LVA, 338.f., 1a.apr., 20.l., 1.-68.lp. (PDF)
15Par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības darbu ar ārzemniekiem 1962.g. un nākotnes uzdevumiem.1963.03.20.LVA, 7211.f., 1.apr., 7.l., 60.-64.lp. (PDF)
16Biedrības PSRS-Zviedrija Latvijas nodaļas valdes sēde 1963.04.04.LVA, 338.f., 1a.apr., 3.l., 1.-3.lp. (PDF)
17Protokols, kur iekļauts ziņojums par braucienu uz Šveici (Rimjans)1963.11.01.LVA, 7211.f., 1.apr., 7.l., 81.-85.lp. (PDF)
18Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības plēnuma protokols1963.12.16.LVA, 338.f., 1.apr., 11.l. 18.-33.lp. (PDF)
19Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības prezidija sēdes protokols1964.03.16.LVA, 338.f., 1.apr., 11.l. 34.-36.lp. (PDF)
20Biedrības PSRS-Dānija Latvijas nodaļas dibināšanas dokumentācija 1964.11.10.LVA, 338.f., 3.apr., 1.l., 2.-3.lp. (PDF)
21Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības darba plāns 1965.gadam1964LVA, 338.f., 1.apr., 22.l. 69.-74.lp. (PDF)
22Latvijas draudzības un kultūras sakaru biedrības atskaite par 1964.gadu1964.12.16.LVA, PA-101.f., 27.apr., 87.l., 152.-164.lp. (PDF)
23Biedrības PSRS-Dānija Latvijas nodaļas darba plāni 1965.-1988.gadiem1965-1988LVA, 338.f., 2.apr., 11.l., 1.-71.lp. (PDF)
24Biedrības PSRS-Dānija Latvijas nodaļas pārskati par darbu 1965.-1986.gados1965-1988LVA, 338.f., 2.apr., 12.l., 1.-8., 31.-54.lp. (PDF)
25Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības atskaite par 1965.gadu1965LVA, 338.f., 1.apr., 22.l. 56.-68.lp. (PDF)
26Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības darba plāns 1966.-1967.gadam1965LVA, 338.f., 1.apr., 22.l. 79.-86.lp. (PDF)
27Biedrības PSRS-Dānija Latvijas nodaļas konferenču dokumenti 1965.-1986.gados1965-1986LVA, 338.f., 2.apr., 10.l., 1.-29.lp. (PDF)
28Protokols Nr.1 Darba kārtība: 1. "Intūrista" partijas grupas darbs 2. Ārlietu ministrijas partijas organizācijas darba plāns janvārim un februārim1966.01.14.LVA, 7211.f., 1.apr., 8.l., 1.-2.lp. (PDF)
29Izziņa ar priekšlikumu plānot sadraudzību ar Pori un Pietesaari (Somija) 1968. gadā1967.06.29.LVA, PA-101.f., 31.apr., 81.l., 66.-68.lp. (PDF)
30Latvijas PSR-Zviedrijas draudzības komitejas lūgums izbraukšanas komitejai "Par delegācijas nosūtīšanu uz Zviedriju"1967.10.05.LVA, PA-101.f., 31.apr., 81.l., 76.-77.lp. (PDF)
31Atskaite par Latvijas PSR Ārlietu ministrijas partijas organizācijas darbu [arī par Latvijas draudzības un kultūras sakaru ar ārzemēm biedrību, Miera aizsardzības komiteju, laikrakstu "Dzimtenes Balss", Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs] 1966.g. novembris-1967.oktobris1967.10.06.LVA, 7211.f., 1.apr., 8.l., 83.-101.lp. (PDF)
32Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības atskaite par delegācijas braucienu uz Dāniju 1967.gada 15.-25.septembrī1967LVA, 338.f., 1.apr., 241.l. 10.-15.lp. (PDF)
33Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības atskaite par delegācijas braucienu uz Zviedriju 1967.gada 30.oktobrī-07.novembrī1967LVA, 338.f., 1.apr., 241.l. 17.-21.lp. (PDF)
34Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības atskaite par delegācijas braucienu uz Angliju 1966.gada 8.-20.decembrī1967LVA, 338.f., 1.apr., 241.l. 2.-7.lp. (PDF)
35Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības perspektīvais plāns 1968.-1970.gadam1967.10.18.LVA, 338.f., 1.apr., 242.l. 2.-13.lp. (PDF)
36LPSR Ārlietu ministrijas partijas sēžu protokoli. PSKP XXII sasaukuma lēmums par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru ar ārzemēm biedrības darbu1968.02.09.LVA, 7211.f., 1.apr., 7.l., 35.-38.lp. (PDF)
37Atskaite par Latvijas draudzības un kultūras sakaru ar ārzemju valstīm biedrības darbu partijas organizācijas sēdē (ziņo partijas organizācijas sekretārs b.Baranovskis)1968.10.29.LVA, 7211.f., 1.apr., 8.l., 154.-165.lp. (PDF)
38Biedrības PSRS-Zviedrija Latvijas nodaļas pārskati par darbu 1969.-1986.gadam1969-1986LVA, 338.f., 1a.apr., 21.l., 1.-79.lp. (PDF)
39Plāni sadraudzībai ar Rusi, Ščecinu, Rostoku.1969.11.10., 1969.10.17.LVA, PA-101.f., 33.apr., 80.l., 17.-35.lp. (PDF)
40Padomju draudzības un ārzemju kultūras sakaru biedrību savienības priekšsēdētājas. N. Popovas dienesta vēstule un informācija LKP CK sekretāram E. Vosam par biedrību savienības darbu1971.03.01.LVA, PA-101.f., 35.apr., 83.l., 59.-84.lp. (PDF)
41LKP CK sekretāra A. Drīzuļa informācija PSKP CK par LPSR draudzīgajiem sakariem ar Rostokas apgabalu (VDR), Ščecinas vojevodisti (PTR), Rīgu un Rusi 1972., 1973.gadā1973.07.02.LVA, PA-101.f., 37.apr., 88.l., 204.-222.lp. (PDF)
42PSRS vēstniecības Zviedrijā sūtņa M. Jakovļeva dienesta vēstule Padomju draudzības un ārvalstu kultūras sakaru biedrību savienības priekšsēdētājai N. Popovai par priekšlikumiem biedrības Zviedrija-PSRS pasākumiem 1974. gadā1973.07.05.LVA, PA-101.f., 37.apr., 88.l., 181.-183.lp. (PDF)
43PSRS vēstniecības Austrijā pārstāvja V.Mamontova informācija LKP CK par Latvijas ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības delegācijas vizīti Austrijā1974.04.15.LVA, PA-101.f., 38.apr., 82.l., 73.-75.lp. (PDF)
44Padomju draudzības un ārzemju kultūras sakaru biedrību savienības priekšsēdētāja vietnieka E.Ivanova informācija un lūgums atbalstīt Francijas-PSRS draudzības biedrības tūristu grupas LPSR apmeklējumu1975.07.29.LVA, PA-101.f., 39.apr., 79.l., 123.-125.lp. (PDF)
45LKP CK sekretāra I.Andersona informācija PSKP CK par draudzīgajiem sakariem starp Rostokas apgabalu (VDR), Ščecinas vojevodisti (PTR), Rīgu un Rusi 1975.gadā1975.10.01.LVA, PA-101.f., 39.apr., 79.l., 126.-132.lp. (PDF)
46LKP CK sekretāra I. Andersona informācija PSKP CK par draudzīgajiem sakariem starp Rostokas apgabalu (VDR), Ščecinas vojevodisti (PTR), Rīgu un Rusi 1976. un 1977.gadā1977.11.18.LVA, PA-101.f., 42.apr., 73.l., 94.-100.lp. (PDF)
47Atskaites, izziņas, informācija par draudzīgajiem sakariem Rīgai ar Rusi, Ščecinu un Rostoku1977.06.-11.LVA, PA-101.f., 43.apr., 113.l., 1.-30.lp. (PDF)
48Atskaites par sadarbību ar Rostokas apgabala kolektīviem1978.01.-12.LVA, PA-101.f., 43.apr., 117.l., 1.-23.lp. (PDF)
49Latvijas un ārzemju draudzības biedrības partijas pirmorganizācijas sapulces Protokols Nr.4 [arī par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, Miera aizsardzības komiteju, laikrakstu "Dzimtenes Balss", Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs]1980.02.27.LVA, 7211.f., 1.apr., 9.l., 6.-8.lp. (PDF)
50Latvijas un ārzemju draudzības biedrības partijas pirmorganizācijas sapulces Protokols Nr.5 Par sabiedrības aktīva iesaistīšanu un tā efektīvu izmantošanu Draudzības biedrības un tautiešu komitejas darbā (Līduma, Ducmanis, Šneidere, Zaķis, Betlers)1980.03.26.LVA, 7211.f., 1.apr., 9.l., 41.-43.lp. (PDF)
51Latvijas un ārzemju draudzības biedrības partijas pirmorganizācijas pārskata-vēlēšanu sapulce 1980.gada 29.augustā Partijas biroja atskaite par laiku no 1979.gada 31.oktobra līdz 1980.gada 29.augustam (b.Šneidere) [par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, Miera aizsardzības komiteju, laikrakstu "Dzimtenes Balss", Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs]1980.08.29.LVA, 7211.f., 1.apr., 9.l., 79.-106.lp. (PDF)
52LKP CK sekretāra I. Andersona informācija PSKP CK par draudzīgajiem sakariem starp Rostokas apgabalu (VDR), Ščecinas vojevodisti (PTR), Rīgu un Rusi 1976.-1980. gadā1980.11.25.LVA, P-101.f., 45.apr., 96.l., 84.-88.lp. (PDF)
53Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības partijas pirmorganizācijas sapulce 1981.gada 28.janvārī Dienas kārtībā "Par gada darba rezultātiem miermīlīgās ārpolitikas un padomju sabiedrības sasniegumu propagandas aktivizēšanu ārzemju sabiedrības vidū". (ziņo b.b.Brolišs, Baranovskis)1981.01.28.LVA, 7211.f., 1.apr., 10.l., 1.-7.lp. (PDF)
54Latvijas un ārzemju draudzības biedrības partijas pirmorganizācijas pārskata un vēlēšanu sapulce. Partijas biroja atskaite (b.Šneidere) [par Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, Miera aizsardzības komiteju, laikrakstu "Dzimtenes Balss", Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs]1981.09.30.LVA, 7211.f., 1.apr., 10.l., 25.-56.lp. (PDF)
55Pārskati par Latvijas PSR dienām Zviedrijā 1986.g. 30.septembris-8.novembris1986LVA, 338.f., 1a.apr., 22.l., 1.-19.lp. (PDF)
56Biedrības PSRS-Dānija Latvijas nodaļas pārskats par darbu 1985.gadā1986LVA, 338.f., 2.apr., 13.l., 1.-4.lp. (PDF)
57Biedrības PSRS-Zviedrija Latvijas nodaļas atskaite par 1988.gadu un darba plāns 1989.gadam1989LVA, 338.f., 1a.apr., 5.l., 1.-2.lp. (PDF)