Rimjans Leonīds Vladislava d.

Rimjans Leonīds Vladislava dēls
Dzimis:1924. 13.IV Daugavpilī
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1953. g. beidza 1. Maskavas Valsts svešvalodu pedagoģisko institūtu iegūstot franču valodas pasniedzēja kvalifikāciju
PSKP biedrs no 1956. g.
Dzīves un darba gājums
1942. IV-1945. IIIkalps, izvests uz Vāciju darba dienestā
1945. III-1947. IIIdienests Padomju armijā, kara tulks Padomju okupācijas karaspēkā, Vācijā
1947. IV-1947. Xkomsorgs 1. Daugavpils vidusskolā
1947. X-1948. VIIIDaugavpils ĻKJS komitejas sekretārs
1948. IX-1953. VIstudents 1. Maskavas Valsts svešvalodu institūtā
1953. VIII-1954. VIIIAugstāko un vidējo speciālo mācību iestāžu vecākais inspektors Latvijas PSR Kultūras ministrijā
1954. IX-1956. IVmācību daļas vadītājs E. Dārziņa Mūzikas skolā
1956. IV-1957. Vatbildīgais sekretārs Latvijas biedrībā kultūras sakariem ar ārzemēm
1957. V-1961. Vatašejs PSRS vēstniecībā Zviedrijā
1961. VI-1964. VIreferents Latvijas draudzības un kultūras sakaru ar ārzemēm biedrībā un nodaļas vadītājs Komitejā par atgriešanos Dzimtenē un kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs
1964. VII-1966. XIILatvijas kultūras sakaru komitejas ar tautiešiem ārzemēs pārvaldes priekšsēdētājs
1966. XII-1970. IVLatvijas draudzības un kultūras sakaru ar ārzemēm biedrības prezidija priekšsēdētājs
1070.-1971. XLKP CK Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāja vietnieks
1971LKP CK Ārzemju sakaru nodaļas vadītāja vietnieks

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 54. apr., 53. l. (PDF)
    • LVA, PA-106. f., 25. apr., 116. l.