Aģentūras uzskaites instrukcija

Ar PSRS VDK priekšsēdētāja 1983. gada 4. jūlija pavēli Nr. 00145 tika apstiprināta Aģentūras uzskaites instrukcija PSRS valsts drošības orgānos. Šajā instrukcijā bija noteikta VDK aģentūras uzskaites un reģistrācijas kārtība; aģentūras vervēšanas un darbības dokumentēšanas kārtība; minētas VDK struktūrvienības un amatpersonas, kurām jāveic aģentūras uzskaite un reģistrācija; aģentu, rezidentu, konspiratīvo un satikšanās dzīvokļu turētāju izlēgšanas kārtība no aģentūras aparāta; konspirācijas pamatnoteikumi darbā ar aģentūras dokumentiem. Cita starpā šajā instrukcijā bija noteikta aģentu, rezidentu, satikšanās un konspiratīvo dzīvokļu turētāju, kā arī vervēšanas kandidātu īpašajam periodam kartīšu sastādīšanas kārtība un kartotēkas kārtošanas pamatprincipi. Instrukcija, ar vēlākiem grozījumiem, bija spēkā līdz pat PSRS sabrukumam 1991. gadā.

Lejupielādēt PDF.