Brolišs Jānis Viktora d.

Brolišs Jānis Viktora dēls
Dzimis:1930. 22.IV Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Kaipu sādžā
Miris:1985. 26.VII Rīgā
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1969. g. PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmijā ieguva filozofijas zinātņu kandidāta grādu
VK(b)P / PSKP biedrs no 1951
Dzīves un darba gājums
1948Rīgas 14. nepilnās vidusskolas vecākais pionieru vadītājs
1949-1951PSRS Valsts drošības ministrijas milicijas komandējošā sastāva skolas kursants
1952-1955Iekšlietu ministrijas sistēmas partijas politiskais darbs
1955-1958mācījās LKP CK Republikāniskajā partijas skolā
1958-1961LKP Limbažu rajona partijas komitejas otrais sekretārs
1961-1962stažieris LPSR Ārlietu ministrijā
1962. III-1964. VIIIPSRS vēstnieka Zviedrijā atašejs
1964-1966LKP CK lektoru grupas vadītājs
1966-1969PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmijas aspirants Maskavā
1969-1971PSKP CK Propagandas nodaļas instruktors Maskavā
1971. XI-1972. VILKP CK ārzemju sakaru nodaļas vadītājs
1972. VI-1978. IIILPSR iekšlietu ministrs
1978. III-1983. XILatvijas draudzības un kultūras sakaru biedrības prezidija priekšsēdētājs

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 52. apr., 9. l. (PDF)
    • LVA, PA-4153. f., 4. apr., 5. l.