Zakenfelds Žanis Žaņa d.

Zakenfelds Žanis Žaņa dēls
Dzimis:1931. 5.V Jelgavā
Miris:1994. 03.VII Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1955.g. beidzis LVU ar žurnālista kvalifikāciju; 1964.g. beidzis PSKP CK augstākās partijas skolas preses, radio un televīzijas nodaļu
PSKP biedrs no 1959.VI
LPSR VDK aģents 1964.VIII–1986.X
Dzīves un darba gājums
1950.IX–1955.VIILVU students
1954.IV–1956.VIIIlaikraksta "Cīņa" literārais līdzstrādnieks, pēc tam ārzemju informācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs laikrakstā "Cīņa"
1956.VIII–1959.XIPadomju komitejas "Par atgriešanos Dzimtenē" sekretariāta līdzstrādnieks
1959.XI–1962.IXlaikraksta "Dzimtenes Balss" redaktors
1962.IX–1964.VIIPSKP augstākās partijas skolas klausītājs
1964.VII–1964.IXLatvijas PSR Ārlietu ministrijas līdzstrādnieks
1964.IX–1967.VIIatašejs PSRS vēstniecībā Zviedrijā
1967.VIII–1970.VLatvijas Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs prezidija priekšsēdētājs
1970.V–1977.IXLatvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības prezidija priekšsēdētājs
1977.X–1983.XIPSRS vēstniecības Austrijā pirmais sekretārs
1983.XI–1988.IVLatvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības prezidija priekšsēdētājs

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 68. apr., 598. l. (PDF)
    • LVA, 1. f., 30. apr., 1. l., 3. kaste, 459. lp. (PDF)