Vīķis Ivars Anša d.

Vīķis Ivars Anša dēls
Dzimis:1953. 24.X Skrundā
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1982. g. beidza Kijevas civilās aviācijas inženieru institūtu ar radioinženiera kvalifikāciju
PSKP biedrs no 1982. IV
Dzīves un darba gājums
1972.IX – 1975.IIIRīgas civilās aviācijas lidotāju tehniskās skolas kursants
1975.IV – 1979.XIIRīgas civilās aviācijas lidotāju tehniskās skolas vecākais radiotehniķis
1979.XII – 1980.IXLĻKJS CK studentu vienību republikāniskā štāba instruktors
1980.IX – 1981.VIIILĻKJS CK studentu vienību republikāniskā štāba priekšnieks
1981.VIII – 1982.IILĻKJS CK studentu vienību republikāniskā štāba komisārs
1982.II – 1985.VLĻKJS CK Studējošās jaunatnes nodaļas vadītājs
1985.V – 1988.VLatvijas PSR Jaunatnes organizāciju komitejas priekšsēdētājs
1988.V – 1989.Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības prezidija priekšsēdētājs

  • Avoti:
    • LVA, PA-109. f., 61. apr., 32. l.
    • LVA, PA-201. f., 23. apr., 40. l., 38.-57. lp. (PDF)