Valeskalns Pēteris Jāņa d.

Valeskalns Pēteris Jāņa dēls
Dzimis:1899. 6.VIII Madonas apr., Vestienas pagastā
Miris:1987. 8.XII Rīgā
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, no 1920. līdz 1924. g. mācījies Maskavas Valsts universitātē, 1928. g. beidza Sarkanās profesūras institūtu
LSD / KK(b)P / VK(b)P / PSKP biedrs no 1917. IV
Valsts drošības orgānos no 1918. V līdz 1921. g.
Dzīves un darba gājums
1914-1915laukstrādnieks Vidzemes guberņā Vestienas pagastā
1915-1917Krievijas 12. armijas kara celtniecības nodaļas Nr. 6 strādnieks tranšeju rakšanā Vidzemes guberņā
1917. IX-1918. V12. armijas zaldātu deputātu padomes izpildkomitejas loceklis
1918. V-1919. XIVĀK daļas cīņai ar kontrrevolūciju izmeklētājs
1919. XI-1920. IVVĀK Izmeklēšanas daļas priekšnieka vietnieks
1920. IV-1921. IVĀK Izmeklēšanas daļas priekšnieks
1921VĀK izmeklēšanas daļas / VĀK prezidija izmeklēšanas daļas priekšnieka vietnieks
1920-1924Maskavas Valsts universitātes students
1922-1923Tautību lietu tautas komisariāta kolēģijas sekretārs
1923-1924J. Sverdlova Komunistiskās universitātes zinātniskais līdzstrādnieks un bioloģijas pasniedzējs
1924-1928Sarkanās profesūras institūta students Maskavā
1925-1928Valsts zinātniskās padomes Zinātniski tehniskās sekcijas zinātniskais sekretārs
1928-1929Voroņežas lauksaimniecības institūta un Voroņežas Valsts universitātes Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedras vadītājs
1929-1930Centrālā melnzemes apgabala Komunistiskās universitātes rektors un profesors Voroņežā
1930-1931VK(b)P CK Masu neklātienes apmācības institūta direktora vietnieks un dabas zinātņu katedras vadītājs Maskavā
1931-1932Komunistiskās akadēmijas dabas zinātņu asociācijas zinātniskais sekretārs Maskavā
1932-1935Izglītības darbinieku arodbiedrības CK zinātnes darbinieku sekcijas centrālā biroja atbildīgais sekretārs Maskavā
1935-1937Augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības CK priekšsēdētājs
1937-1940žurnāla „Советская наука” redaktora vietnieks un Lielās Padomju enciklopēdijas redaktors-konsultants
1940. VII-1940. VIIILR izglītības ministra biedrs (A. Kirhenšteina valdībā)
1940. VIII-1941. ILPSR izglītības tautas komisāra vietnieks
1941. I-1944LPSR izglītības tautas komisārs
1944. X-1950. VLPSR ārlietu tautas komisārs / ministrs
1946. VII-XPSRS delegācijas loceklis Parīzes miera konferencē
1946-1951LPSR Zinātņu akadēmijas Sabiedrisko zinātņu nodaļas akadēmiķis-sekretārs
1946-1949LK(b)P CK republikāniskās partijas skolas filozofijas pasniedzējs, no 1947. g. filozofijas katedras vadītājs
1951. IV-1960. IILPSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis-sekretārs
1956. III-1958. XIILatvijas biedrības kultūras sakariem ar ārzemēm vadītājs
1958. XII-1966. XIILatvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības valdes priekšsēdētājs
1960. II-1975. VILPSR Zinātņu akadēmijas viceprezidents
1963. III-1971. VILPSR Augstākās padomes priekšsēdētājs
1971. VI-1975. VILPSR Augstākās padomes prezidija priekšsēdētāja vietnieks
1975. V-1977. XIIpensionārs
No 1977. XIILPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

 • Avoti:
  • LVA, PA-101. f., 2. apr., 139. l., 25.-34. lp.
  • LVA, PA-101. f., 2. apr., 180. l., 95.-100. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 46. apr., 4. l. (PDF)
  • PDVA, 1169. f., 14. apr., 7573. l. (PDF)
 • Literatūra:
  • Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs – 24. augusts. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008, 45.-46. lpp.
  • Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917 – 1991. Справочник. Под ред. акад. А.Н. Яковлева; авторы-сост.: А.И. Кокурин, Н.В. Петров. Москва, 2003, c. 18, 19, 21.