Latkovskis Vikentijs Kazimira d.

Latkovskis Vikentijs Kazimira dēls
Dzimis:1899. 20.VI Daugavpils apr., Dagdas pag.
Miris:1983. 5.XI Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, no1932. līdz 1938. g. studēja Latvijas Universitātē, 1954. g. beidza PSKP CK neklātienes Augstāko partijas skolu
VK(b)P / PSKP biedrs no 1940. VIII
PSRS valsts drošības iestāžu aģents no 1921. g
Dzīves un darba gājums
1911-1914gans lauku saimniecībās Daugavpils apriņķī
1915. VI- VIIIķieģeļu fabrikas strādnieks Šliselburgā
1915. VIII-1916. VIIIDagdas četrklasīgās augstākās pamatskolas skolnieks
1916. VIII-1918. IIKrievijas 5. armijas kara ceļu nodaļas Nr. 54 strādnieks un kantorists
1918. II-VIstrādāja sava tēva lauku saimniecībā Dagdas pagastā
1918. IX-1919. IXAulejas tautskolas skolotājs Daugavpils apriņķī
1919. IX-1921. IIIsarkanarmietis, 15. armijas sakaru pārvaldes darbvedis Veļikije Luki
1921. VII-1928. XIskolotājs un skolu pārzinis Konstantinovas, Špoģu, Dagdas, un Magnusovas pamatskolās Daugavpils apriņķī
1928. XI-1930. XIDaugavpils apriņķa valdes saimniecības nodaļas vadītājs
1930. XI-1934. XILR Tieslietu ministrijas Cietumu departamenta cietuma skolu inspektors-pedagogs Rīgā
1935. III-1937. IXskolotājs Piedrujas un Ludvikovas sešklasīgajās pamatskolās Daugavpils apriņķī
1937. IX-1940. VIstrādāja savā lauku saimniecībā Daugavpils apriņķī
1940. VI-VIIILR iekšlietu ministra biedrs (A. Kirhenšteina valdībā), IeM Drošības policijas departamenta direktors un Politiskās policijas pārvaldes priekšnieks
1940. IX-1941. VIIILPSR pārtikas rūpniecības tautas komisārs
1941-1944atradās PSRS Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta un LPSR Tautas komisāru padomes rīcībā
1944. I-1953. VLPSR pārtikas rūpniecības tautas komisārs / pārtikas rūpniecības ministrs
1953. V-1954. VILPSR Vieglās un pārtikas rūpniecības ministrijas Spirta rūpniecības tresta pārvaldnieks
1954. VI-1957. VILPSR pārtikas preču rūpniecības ministra vietnieks
1957. VI-1965. XILPSR TSP Pārtikas preču rūpniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks
1965. XI-1971. VIILPSR pārtikas rūpniecības ministra vietnieks; 1971. VII atbrīvots no amata sakarā ar aiziešanu pensijā

  • Avoti:
    • LVA, 290. f., 1p. apr., 18. l., 41.-43. lp. (PDF)
    • LVA, PA-101. f., 2. apr., 203. l., 190.-200. lp. (PDF)
    • LVA, PA-15500. f., 2. apr., 8896. l. (PDF)