Galkins Nikolajs Trofima d.

Galkins Nikolajs Trofima dēls
Dzimis:1919. 18.VIII Kurskas apg., Homutovas raj. Kuļturas sādžā
Tautība:krievs
Izglītība:augstākā, 1967. g. beidza PSKP CK neklātienes augstāko partijas skolu
VK(b)P / PSKP biedrs no 1941. VIII
Valsts drošības orgānos no 1939. X; pulkvedis
Dzīves un darba gājums
1935-1938laikrakstu „Правда” un „Красное Знамя” tipogrāfiju salicējs-linotipists Maskavā
1938-1939VK(b)P CK lietu pārvaldes tipogrāfijas komjaunatnes komitejas atbrīvotais sekretārs
1939. X-1941PSRS IeTK dzelzceļa karaspēka 63. un 60. pulku ierindnieks
1941-1942. XPSRS IeTK 2. sevišķās nozīmes motorizētās strēlnieku divīzijas tipogrāfijas vadītājs
1942. X-1943. IVPSRS IeTK kara politiskās skolas klausītājs Saratovā
1943. IV-VIIIPSRS IeTK karaspēka 1. motorizētās strēlnieku divīzijas 10. motorizētā strēlnieku pulka rotas komandiera vietnieks politiskajā darbā
1943. VIII-1944. VIIPSRS IeTK Kaļiņinas apgabala Kašinskas rajona daļas operatīvais pilnvarotais
1944. VII-1947. IVLPSR IeTK / IeM Valkas apriņķa daļas vecākais operatīvais pilnvarotais, nodaļas cīņai ar bandītismu priekšnieks
1947. IV-1948. VILPSR VDM Valkas apriņķa daļas priekšnieka vietnieks
1948. VI-X LPSR VDM Alūksnes apriņķa daļas priekšnieka vietnieks
1948. X-1950. VILPSR VDM Alūksnes apriņķa / rajona daļas priekšnieks
1950. VI-1952. VIILPSR VDM Liepājas pilsētas daļas priekšnieka vietnieks
1952. VII-1953. IIILPSR VDM Daugavpils apgabala pārvaldes 2. daļas priekšnieks
1953. III-1956LPSR IeM / VDK 2. daļas nodaļas priekšnieks
1956-1957PSRS VDK 102. skolas kursants Ļeņingradā
1957-1961LPSR VDK 2. daļas nodaļas priekšnieks 2. daļas priekšnieka vietnieks
1961. VII-1963. VIIILPSR VDK partijas organizācijas sekretārs
1963. IX-1965. IIILPSR VDK pilnvarotais Jūrmalas pilsētā
1965. III-1967. IXLPSR VDK 2. daļas priekšnieka vietnieks
1967. IX-1969. IILPSR VDK 5. daļas priekšnieks
1969. II-1974. XLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks; 1974. X komandēts PSRS VDK rīcībā

  • Avoti:
    • LVA, PA-15500. f., 2. apr., 9644. l. (PDF)
    • LVA, PA-15500. f., 3. apr.,71. l., 67.-79. lp. (PDF)