Guļins Staņislavs Vasilija d.

Pēc neapstiprinātām ziņām, VDK pulkvedis
Dzīves un darba gājums
1985. I-1987. ILPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks
1986. I-1987. ILKP revīzijas komisijas loceklis
1987. Ipensionējās

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 55. apr., 13. l., 49. lp. (PDF)
    • LVA, PA-101. f., 57. apr., 1. l., 209., 219. lp. (PDF)
    • LVA, PA-101. f., 59. apr., 10. l., 37. lp. (PDF)