Sieks Alberts Jēkaba d.

Dzimis:1899. 8.I Sanktpēterburga
Tautība:latvietis
Izglītība:nepabeigta vidējā, 1913. g. beidza Sanktpēterburgas pilsētas augstāko četrklasīgo pamatskolu
KK(b)P / VK(b)P / PSKP biedrs no 1920. I
Valsts drošības orgānos no 1919. XI; pulkvedis
Dzīves un darba gājums
1913-1914akciju sabiedrības „Abo” veikala izsūtāmais zēns Sanktpēterburgā
1914-1918tirdzniecības nama izsūtāmais zēns Petrogradā
1918. II-VZiemeļu apg. Tautas saimniecības padomes privātuzņēmumu nacionalizācijas aģents
1918. V-1919. III43. Ventspils strēlnieku pulka sarkanarmietis Petrogradā
1919. III-XI18. strēlnieku divīzijas 2. kara inženieru bataljona sarkanarmietis Ziemeļu frontē
1919. XI-1920. I15. armijas VĀK Sevišķās daļas sevišķā punkta Nr. 2 kara kontrolieris
1920. I-VIII7. armijas VĀK Sevišķās daļas sevišķā punkta Nr. 1 kara kontrolieris, lietvedis, caurlaižu biroja vadītājs Lugā
1920. VIII-X7. armijas VĀK Sevišķās daļas sevišķā punkta Nr. 1 kara izmeklētājs Gatčinā
1920. X-1921. VIRietumu robežapsardzības VĀK Sevišķās daļas sevišķā punkta Nr. 1 kara izmeklētājs Pleskavā
1921. VI-VIIILatvijas un Igaunijas robežas apsardzības VĀK Sevišķās daļas kara izmeklētājs un pilnvarotais
1921. VIII-XPetrogradas kara apgabala VĀK Sevišķās daļas pilnvarotais cīņai ar spiegošanu
1921. X-1923. IVPetrogradas kara apgabala VĀK Sevišķās daļas aģentūras un izmeklēšanas daļas un slepenās operatīvās daļas priekšnieks, 10. robežapsardzības sevišķās nodaļas priekšnieka palīgs Ostrovā, Pleskavas apgablā
1923. IV-IXPetrogradas apg. komunālās saimniecības nodaļas īres daļas inspektors
1923. X-XI8. strēlnieku divīzijas politiskās daļas darbinieks (politkaujinieks) Bobruiskā, Rietumu frontē
1923. XI-1924. III8. strēlnieku divīzijas AVPP Sevišķās daļas rezerves darbinieks, pilnvarotais Bobruiskā, Rietumu frontē
1924. IV-IX4. strēlnieku divīzijas AVPP Sevišķās daļas priekšnieka palīgs Bobruiskā, Rietumu frontē
1924. IX-1925. XI5. strēlnieku korpusa AVPP Sevišķās daļas priekšnieka palīgs Bobruiskā, Rietumu frontē
1925. XI-1926. IVartilērijas sevišķās nozīmes diviziona AVPP Sevišķās daļas nodaļas priekšnieks un PSRS AVPP Smoļenskas apg. Roslavļas apriņķa daļas priekšnieks
1926. IV-1927. VIII11. strēlnieku korpusa AVPP Sevišķās daļas priekšnieka palīgs
1927. VIII-1928. V11. strēlnieku korpusa un 64. strēlnieku divīzijas AVPP Sevišķās daļas priekšnieka vietnieks
1928. V-XI5. strēlnieku divīzijas AVPP Sevišķās daļas priekšnieks, Polockā
1928. XI-19305. strēlnieku korpusa AVPP Sevišķās daļas priekšnieka vietnieks un Baltkrievijas PSR VPP Bobruiskas apriņķa daļas priekšnieka vietnieks
1930-1931. VII5. strēlnieku korpusa AVPP Sevišķās daļas priekšnieka vietnieks un Baltkrievijas PSR VPP Bobruiskas pilsētas un rajona daļas priekšnieks
1931. VII-1936. VIIBaltkrievijas PSR VPP / IeTK Sevišķās daļas priekšnieka palīgs un priekšnieka vietnieks
1936. VII-1938. VIIIPSRS IeTK Omskas apgabala pārvaldes Valsts drošības pārvaldes Sevišķās daļas priekšnieks, 3. (pretizlūkošanas) daļas priekšnieks
1938. VIII-1940. XPSRS IeTK Omskas apgabala pārvaldes Ugunsdzēsības daļas priekšnieks
1940. X-1941. IVLPSR IeTK Ugunsdzēsības daļas priekšnieks
1941. IV-1943. ILPSR iekšlietu tautas komisāra vietnieks kadru jautājumos
1943. I-VIIPSRS IeTK Kaļiņinas apgabala pārvaldes Valsts drošības pārvaldes pretizlūkošanas daļas priekšnieks
1943. VII-1945. IIILPSR iekšlietu tautas komisāra vietnieks kadru jautājumos
1945. III-1951. ILPSR iekšlietu tautas komisāra / iekšlietu ministra vietnieks operatīvajā darbā
1951. I-1953. IIILPSR iekšlietu ministrs
1953. IV-1955. IIILPSR iekšlietu ministra vietnieks; 1955. III atbrīvots no amata sakarā ar 1937. gadā pieļautajiem “sociālistiskās likumības pārkāpumiem”