Zujāns Ivans Donata d.

Zujāns Ivans Donata dēls
Dzimis:1910. 20.XII Ludzas apr., Mērdzenes pag.
Miris:1975. 1.I Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:vidējā, 1928. g. beidza Ludzas amatniecības skolu ar mehāniķa kvalifikāciju, 1943. g. beidza PSRS IeTK Augstākās skolas kvalifikācijas celšanas kursus
VK(b)P / PSKP biedrs no 1944. VI
Valsts drošības orgānos no 1940. VIII; iekšlietu dienesta 3. ranga ģenerālis (1957)
Dzīves un darba gājums
1928. VII-1930. Vatslēdznieks un virpotājs dažādās mehāniskajās darbnīcās Rīgā
1930. V-1932. IIŠoseju un zemesceļu departamenta 13. rajona mašīnists-motorists Balvos
1932. II-IXbezdarbnieks
1932. IX-1933. VIIIobligātajā karadienestā Latvijas armijā – 3. Jelgavas kājnieku pulka kareivis
1933. VIII-XIbezdarbnieks
1933. XI-1937. VIŠoseju un zemesceļu departamenta 13. rajona virpotājs-mašīnists Balvos
1937. VII-1940. VIIIŠoseju un zemesceļu departamenta 6. rajona meistars-mehāniķis Rēzeknē
1940. VIII-1941. VILPSR IeTK / VDTK Daugavpils pilsētas daļas 2. nodaļas / slepenās politiskās nodaļas operatīvais pilnvarotais
1941. VII-1942. IVPSRS IeTK Penzas apgabala pārvaldes 2. daļas operatīvais pilnvarotais
1942. IV-1943. IIPSRS IeTK Augstākās skolas klausītājs
1943. II-VPSRS IeTK Kaļiņinas apgabala pārvaldes operatīvais pilnvarotais
1943. V-XPSRS VDTK 4. pārvaldes operatīvais pilnvarotais
1943. X-1944. IPSRS VDTK 4. pārvaldes izlūkošanas un diversiju specgrupas „Разгром” komandiera vietnieks operatīvajos jautājumos Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes apriņķos un Vitebskas apgabalā
1944. II-VIIILPSR VDTK operatīvās grupas nodaļas priekšnieks
1944. VIII-IXLPSR VDTK Abrenes apriņķa daļas priekšnieks
1944. IX-1945. VIILPSR VDTK 2. daļas 3. nodaļas priekšnieks
1945. VII-1946. XILPSR VDTK / VDM 2. daļas priekšnieka vietnieks
1946. XI-1950. IVLPSR VDM 2-N daļas (daļa cīņai ar nacionālistisko pagrīdi) priekšnieks
1950. IV-1953. IIILPSR VDM 2. daļas priekšnieks
1953. III-VLPSR IeM 1. daļas priekšnieks
1953. V-1962. IXLPSR iekšlietu ministrs
1962. IX-1963. IILPSR sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrs; 1963. II atbrīvots no amata „sakarā ar ministrijas orgānu darba nenodrošināšanu cīņā ar kukuļņēmējiem un tautas mantas izlaupītājiem un nopietniem trūkumiem darbā ar kadriem”
1963. II-VLPSR sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas kadru daļas rezervē; 1963. V atvaļināts slimības dēļ
1963. VI-1969. IVIeM pensionārs Rīgā
1969. IV-1970. VIITalsu raj. zvejnieku kolhoza „1. Maijs” priekšsēdētāja vietnieks kadru jautājumos
1970. VII-1975. IIeM pensionārs Rīgā

  • Avoti:
    • LVA, PA-15500. f., 2. apr., 7515. l. (PDF)
  • Literatūra:
    • Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941 1954. Справочник. Москва: Мемориал, Звенья, 2010. – с. 407.
    • Тумшис М.А. Щит и меч Советского Союза. Краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). Москва, 2016 – с. 174.-176.