Šustins Semjons Matveja d.

Dzimis:1908. 14.II Tveras gub., Višņevolockas apr. Spirovas stacija
Miris:1978. 3.VIII Ļeņingrada
Tautība:ebrejs
Izglītība:nepabeigta augstākā, 4 kursi J. V. Staļina Vissavienības rūpniecības akadēmijā Ļeņingradā 1939. g.
VK(b)P / PSKP biedrs no 1930. XII
Valsts drošības orgānos no 1939. III; valsts drošības pulkvedis (1945); iekšlietu dienesta pulkvedis (1953)
Dzīves un darba gājums
1923. IX-1924K. Timirjajeva vārdā nosauktās profesionālās skolas audzēknis Petrogradā
1924-1925Ļeņingradas valsts mašīnbūves tresta („Маштрест”) kurjers
1925. VIII-1929. XIIJ. Sverdlova vārdā nosauktās Ļeņingradas darba galdu būves rūpnīcas atslēdznieks, brigadieris, normētājs un revidents
1929. XII-1930J. Sverdlova vārdā nosauktās Ļeņingradas darba galdu būves rūpnīcas arodkomitejas priekšsēdētāja vietnieks
1930. X-1931. Xobligātajā karadienestā - 4. Turkestānas strēlnieku divīzijas 10. pulka sarkanarmietis, Ļeņingradas apgabalā
1931. XI-1938. VIIJ. Sverdlova vārdā nosauktās Ļeņingradas darba galdu būves rūpnīcas atslēdznieks, brigadieris, meistars un fabriku un rūpnīcu apmācības skolas direktors
1938-1939J. Sverdlova vārdā nosauktās Ļeņingradas darba galdu būves rūpnīcas kadru daļas priekšnieks, ceha priekšnieks un rūpnīcas partijas komitejas sekretārs
1939. III-VIPSRS IeTK Augstākās skolas vadošo darbinieku kursu klausītājs
1939. VI-1940. IXPSRS IeTK Galvenās ekonomiskās pārvaldes 4. daļas priekšnieka vietnieks
1940. IX-1941. IILPSR iekšlietu tautas komisāra pirmais vietnieks
1941. II-VILPSR valsts drošības tautas komisārs
1941. VII-1942. XIIPSRS IeTK Kirovas apgabala pārvaldes priekšnieks
1942. XII-1943. IIPSRS IeTK Karagūstekņu un internēto lietu pārvaldes pilnvarotais Donas frontē
1943. II-VIIPSRS IeTK Karagūstekņu un internēto lietu pārvaldes Staļingradas karagūstekņu nometņu pārvaldes priekšnieka vietnieks
1943. VII-1949. IPSRS IeTK / IeM Krasnojarskas novada pārvaldes priekšnieka vietnieks
1949. I-1950. IVPSRS IeM Krasnojarskas novada pārvaldes priekšnieka vietnieks un specnometinājuma daļas priekšnieks
1950. IV-1952. XIIPSRS IeM Hakasijas vara rūpnīcas un Jeņisejas termoelektrocentrāles celtniecības pārvaldes priekšnieks
1952. XII-1954. IPSRS IeM Labošanas darbu nometņu pārvaldes Jeņisejas celtniecības priekšnieka vietnieks
1954-1957PSRS IeM Krasnojarskas novada pārvaldes / Krasnojarskas novada izpildkomitejas Iekšlietu pārvaldes Labošanas darbu nometņu un koloniju militarizētās apsardzes priekšnieks
1957. I-1959. XIIKrasnojarskas novada izpildkomitejas Iekšlietu pārvaldes Labošanas darbu koloniju 172. atsevišķās konvoja apsardzes vienības komandieris
1959. XII-1960. IVKrasnojarskas novada izpildkomitejas Iekšlietu pārvaldes kadru daļas rīcībā; 1960. IV atvaļināts sakarā ar aiziešanu pensijā
1960. VIIIpārcēlies uz Ļeņingradu, strādājis A. Ždanova vārdā nosauktajā Ižoras rūpnīcā par maiņas meistaru, maiņas priekšnieku un drošības tehnikas inženieri