Vanags Andris Andreja d.

Vanags Andris Andreja dēls
Dzimis:1945. 22.V Kuldīgas apr., Skrundas pag.
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1973. g. beidza Latvijas Valsts universitāti ar ekonomista kvalifikāciju; 1979. g. beidza PSRS VDK Augstākās skolas vadošā sastāva divgadīgos sagatavošanas kursus ar augstāko speciālo virsnieka izglītību
VĻKJS biedrs no 1961. g.
PSKP biedrs no 1971. I
Valsts drošības orgānos no 1977. VIII; pulkvedis (1988)
Dzīves un darba gājums
1959. IX-1963. XIIRīgas celtniecības tehnikuma audzēknis
1964. II-IXPreiļu raj. starpkolhozu celtniecības organizācijas meistars
1964. XI-1967. XIIobligātajā karadienestā Padomju armijā - seržantu skolas kursants karaspēka daļā Nr. 58116, vada komandiera vietnieks karaspēka daļā Nr. 14286 Ļeņingradas kara apgabalā
1968. II-1969. XIrūpnīcas „Santehniķis” tehniķis, meistars un vecākais inženieris kvalitātes jautājumos Rīgā
1969. XI-1970. XILĻKJS Rīgas pilsētas Oktobra rajona komitejas komjaunatnes organizāciju nodaļas instruktors
1970. XI-1971. XIIRīgas elektromašīnbūves rūpnīcas komjaunatnes komitejas sekretāra vietnieks
1971. XII-1974. VIIRīgas elektromašīnbūves rūpnīcas komjaunatnes komitejas sekretārs
1972-1974LĻKJS CK biroja loceklis
1974-1975LĻKJS revīzijas komisijas priekšsēdētājs
1974. VIII-1975. ILKP Rīgas pilsētas Oktobra rajona komitejas rūpniecības un transporta nodaļas instruktors
1975. I-1977. VIIILKP CK ārzemju sakaru nodaļas instruktors
1977. VIII-1979. VIIPSRS VDK Augstākās skolas vadošā sastāva divgadīgo sagatavošanas kursu klausītājs Maskavā
1979. VIII-1982. XIILPSR VDK nodaļas priekšnieks
1982. XII-1986. IIILPSR VDK kadru daļas priekšnieka vietnieks
1986. III-1991LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks kadru jautājumos – kadru daļas priekšnieks

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 66. apr., 482. l. (PDF)
    • LVA, PA-111. f., 40. apr., 72. l. (PDF)
    • LVA, PA-15500. f., 2. apr., 9814. l.(PDF)
    • LVA, PA-15500. f., 12. apr., 32. l., 16.-31. lp. (PDF)