Kučāns Miervaldis Franča d.

Dzimis:1931. 20.X Rēzeknes apr., Dricēnu pag.
Miris:1991. 28.VII Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1968. g. beidza PSRS MP VDK Augstāko skolu ar jurista kvalifikāciju
VĻKJS biedrs no 1945. g.
PSKP biedrs no 1953. IX
Valsts drošības orgānos no 1950. IX; ģenerālmajors
Dzīves un darba gājums
1950. IX-1952. VIIIPSRS VDM skolas Nr. 301 kursants Mogiļevā
1952. IX-1953. VIILPSR VDM / IeM Liepājas apgabala pārvaldes operatīvais pilnvarotais
1953. VII-1954. IVLPSR IeM Liepājas pilsētas daļas vecākais operatīvais pilnvarotais
1954-1956LPSR VDK 1. daļas 2. nodaļas operatīvais pilnvarotais
1956-1959LPSR VDK 1. daļas 1. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais
1959-1960LPSR VDK 1. daļas 1. nodaļas operatīvais pilnvarotais
1960-1965LPSR VDK 1. daļas 1. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais
1965-1967LPSR VDK 1. daļas 1. nodaļas priekšnieks
1967-1974LPSR VDK 1. daļas priekšnieka vietnieks
1974-1981LPSR VDK 1. daļas priekšnieks
1981-1986LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks
1986 IX-1987 IILPSR Kultūras sakaru komitejas ar tautiešiem ārzemēs vecākais referents
1987 II-1991 IIIRīgas rajona zvejnieku kolhoza „Zvejnieks” valdes priekšsēdētāja vietnieks

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 68. apr., 616. l., 10.-12. lp. (PDF)
    • LVA, PA-105. f., 14. apr.,79. l. (PDF)
    • LVA, 2745. f., 2. apr., 5. l., 13. lp.
    • Siguldas ZVA, 78. f., 2. apr., 624. l., 334-355. lp. (PDF)