Trubiņš Jānis Jāņa d.

Trubiņš Jānis Jāņa dēls
Dzimis:1945. 28.III Jelgavas apr., Auru pag.
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1977. g. beidza PSRS MP VDK Augstāko skolu ar jurista kvalifikāciju; 1980.g. beidza PSRS VDK Augstāko skolu Maskavā ar augstāko speciālo virsnieka izglītību
VĻKJS biedrs no 1961. g.
PSKP biedrs no 1967. III
Valsts drošības orgānos no 1970. IX; pulkvedis (pēc neapstiprinātām ziņām ģenerālmajors)
Dzīves un darba gājums
1959. IX-1964. IKazdangas lauksaimniecības tehnikuma audzēknis
1964. I-XIKuldīgas rajona kolhoza „Spartaks” galvenais agronoms
1964. XI-1967. XIobligātajā karadienestā Padomju armijā karaspēka daļā Nr. 01351 Ventspilī
1967. XI-1968. VIIIVentspils tirdzniecības ostas krāvējs
1968. VIII-1970. IXVentspils rajona sovhoza „Užava” partijas organizācijas atbrīvotais sekretārs, Užavas astoņgadīgās skolas bioloģijas skolotājs
1970. IX-1977. ILPSR VDK Ventspils pilsētas un ostas daļas operatīvais pilnvarotais
1971. X-1977. ILPSR VDK Ventspils pilsētas un ostas daļas partijas pirmorganizācijas sekretārs
1977. I-1978. VIIILPSR VDK Daugavpils pilsētas un dzelzceļa stacijas daļas priekšnieka vietnieks
1978. IX-1980. VIPSRS VDK Augstākās skolas klausītājs
1980. VI-VIIIpiesaistīts drošības pasākumu veikšanai sakarā ar Olimpiskajām spēlēm Maskavā
1980. IX-1984. VIILPSR VDK Rīgas pilsētas daļas priekšnieka vietnieks
1984. VII-1986. IXLPSR VDK Rīgas pilsētas daļas priekšnieks
1986. IX-1989. IVLPSR VDK 5. daļas priekšnieks
1989. IV-1991. VIIILPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks
1990. IV-1991. VIIILKP CK biroja loceklis