Jefimovs Andrejs Jakova d.

Dzimis:1904. 15.X Orlas gub., Mcenskas apr. Baškatovas pag.
Tautība:krievs
Izglītība:augstākā, 1936. g. beidza Ļeņingradas vēstures, filozofijas, literatūras un lingvistikas institūtu ar dialektiskā un vēsturiskā materiālisma pasniedzēja kvalifikāciju
KĻKJS / VĻKJS biedrs no 1924. g.
VK(b)P / PSKP biedrs no 1926. XII
Valsts drošības orgānos no 1939. I
Dzīves un darba gājums
1920-19215. iecirkņa tautas tiesas kurjers Orlas guberņā
1922-1926Lomovecas ciema padomes sekretārs Orlas guberņā
1926-1928. VIIIVoinskas pagasta komjaunatnes komitejas sekretārs Orlas guberņā
1928. VIII-1930. XIĻeņingradas Valsts universitātes strādnieku fakultātes students
1930. XI-1931. IVsagatavošanas kursu klausītājs iestājai augstskolā
1931. IV-1933. IXA. Hercena Ļeņingradas Pedagoģiskā institūta students
1933. IX-1936. VIIĻeņingradas vēstures, filozofijas, literatūras un lingvistikas institūta students
1936. VII-1937. VIĻeņingradas apgabala un pilsētas literatūras pārvaldes politiskais redaktors (cenzors)
1937. VI-1938. IVK(b)P Ļeņingradas pilsētas Kuibiševa rajona komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs
1938. I-VIĻeņingradas apgabala un pilsētas literatūras pārvaldes priekšnieks
1938. VI-1939. IVK(b)P Ļeņingradas pilsētas komitejas preses un izdevniecību nodaļas vadītājs
1939. I-1940. IIIPSRS IeTK Ļeņingradas apgabala pārvaldes partijas komitejas sekretārs
1940. III-1941. VIIIPSRS IeTK Ļeņingradas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks kadru jautājumos
1941. VIII-1943. IPSRS IeTK Ļeņingradas apgabala pārvaldes slepenās politiskās daļas priekšnieks
1943. I-1944. VIIIPSRS IeTK / VDTK Ļeņingradas apgabala pārvaldes 6. daļas priekšnieks
1944. VIII-1947. IPSRS VDTK / VDM Ļeņingradas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks operatīvajā darbā
1947. I-1952. IVLPSR valsts drošības ministra vietnieks kadru jautājumos; 1952. IV izbraucis no LPSR
Pēc neapstiprinātām ziņām
1954 III-1961 XPSRS VDK Augstākās skolas Neklātienes fakultātes priekšnieks