Avdjukevičs Longins Ivana d.

Avdjukevičs Longins Ivana dēls
Dzimis:1916. 1.XI Vitebska
Miris:1988. 8.I Rīga
Tautība:baltkrievs
Izglītība:augstākā – 1955.g. beidza PSKP CK Augstāko partijas skolu
VK(b)P / PSKP biedrs no 1940.X
Valsts drošības orgānos no 1955.VIII; ģenerālmajors
Dzīves un darba gājums
1931.VI-1938.IIdažādu gadījuma darbu strādnieks Jelgavas un Tukuma apriņķī
1938.II-1939.Xkaradienestā Latvijas armijā
1939.X-1940.VIIkalējs Daugavpils apriņķī
1940.VIII-1941.IIInacionalizēto uzņēmumu komisārs, LKP Daugavpils apriņķī komitejas instruktors
1941.III-VIDaugavpils apriņķa rūpkombināta direktors
1941.VII-1942.IIrūpnīcas strādnieks Gorkijas apgabalā
1942.II-Vpartizānu komandieru kursu klausītājs Valdajā
1942.V-1944. Ipartizānu vienības un brigādes komisārs, LK(b)P Latgales pagrīdes apgabala komitejas sekretārs
1944.I-VIILK(b)P CK rīcībā
1944.VII-1947.VIIILK(b)P Daugavpils apriņķa komitejas otrais sekretārs
1947.IX-1949.VIIILK(b)P CK republikāniskās partijas skolas klausītājs
1949.VIII-1951.XILK(b)P Rēzeknes apriņķa komitejas pirmais sekretārs
1951.XI-1953.IXLKP CK partijas, arodbiedrību un komjaunatnes orgānu nodaļas vadītājs
1953.IX-1955.VIIPSKP CK Augstākās partijas skolas students
1955.VIII-1958.ILPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks kadru lietās
1958.I-1963.ILPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks operatīvajā darbā
1963.I-1980.XILPSR VDK priekšsēdētājs; 1980. XI atbrīvots pēc paša lūguma sakarā ar aiziešanu pensijā

 • Avoti:
  • LVA, PA-101. f., 2. apr., 170. l., 87.-92. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 46. apr., 1. l. (PDF)
  • Rīgas Balss. 1988. 11.I, Nr. 7, 3. lpp.
 • Literatūra:
  • Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). Москва, 2016 – с. 17.-18.
 • Tīmekļa resursi: