Vasiļjevs Boriss Fjodora d.

Dzīves un darba gājums
1981. I-1985. ILPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks, LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja loceklis

 • Avoti:
  • LVA, PA-101. f., 47. apr., 21. l., 4. lp. (PDF)
  • LVA, PA-101. f., 55. apr., 13. l., 49. lp. (PDF)
  • LVA, PA-102. f., 41. apr., 1. l., 160. lp. (PDF)
  • LVA, PA-102. f., 41. apr., 4. l., 47. lp. (PDF)
  • LVA, PA-102. f., 47. apr., 2. l., 208., 229. lp. (PDF)
  • LVA, PA-102. f., 47. apr., 6. l., 4. lp. (PDF)