Vēvers Jānis Jāņa d.

Vēvers Jānis Jāņa dēls
Dzimis:1899. 19.IX Valmieras apr., Kocēnu pag.
Miris:1978. 28.X Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:nepabeigta vidējā, 1915. g. beidza Valmieras augstāko pamatskolu, 1951. g. beidza Marksisma-ļeņinisma vakara universitāti
KK(b)P / VK(b)P / PSKP biedrs no 1919. XI
Valsts drošības orgānos no 1922. VII; ģenerālmajors (1956)
Dzīves un darba gājums
##
1915. IX-1916. VIIKocēnu pagasta rakstveža palīgs un rakstvedis Valmieras apriņķī
1916. VII-1917. IIZemnieku lietu kancelejas lietvedis Valmierā
1917. II-1918. IIKamerālpalātas rakstvedis Jurjevā (tag. Tartu)
1918. V-XIIKocēnu pagasta rakstveža palīgs Valmieras apriņķī
1918. XII-1919. IIKocēnu pagasta deputātu padomes sekretārs
1919. IV -VSarkanās armijas sardzes rotas ierindnieks Valmierā
1919. V-1920. IIViļānu kara komisariāta lietvedis; 1920. komandēts uz Sibīriju
1920. IV-1922. VIIJeņisejas apr. kara komisariāta lietvedis-kasieris, vēlā Jeņisejas guberņas .pārtikas komitejas lietvedis
1922. VII-1924. VIPSRS VPP Jeņisejas guberņas daļas ekonomiskās nodaļas pilnvarotā palīgs, pilnvarotais
1924. VI-1925. XPSRS AVPP Jeņisejas guberņas daļas ekonomiskās nodaļas priekšnieks
1925. X-1928. XPSRS AVPP Omskas apgabala daļas ekonomiskās nodaļas priekšnieks
1928. XI-1930. VIIIPSRS AVPP Kanskas apgabala daļas priekšnieks
1930. IX-1931. VIIPSRS AVPP Pilnvarotās pārstāvniecības Austrumsibīrijas novadā ekonomiskās daļas priekšnieks
1931. VII-IXPSRS AVPP Pilnvarotās pārstāvniecības Austrumsibīrijas novadā daļas specnometināto lietās priekšnieks
1931. IX-1933. IPSRS AVPP Pilnvarotās pārstāvniecības Ziemeļkaukāzā slepenās politiskās daļas priekšnieka palīgs un vietnieks
1933. I-XIIPSRS AVPP Čečnijas apgabala daļas priekšnieka vietnieks
1934. I-VIIPSRS AVPP Ziemeļdonas apgabala daļas priekšnieka vietnieks
1934. VII-1935. IIIPSRS IeTK Saļskas operatīvā sektora priekšnieks Rostovas apgabalā
1935. III-1937. VIIITatārijas APSR IeTK VDP 4. daļas priekšnieks
1937. IX-1938. XIPSRS IeTK VDP Amūras dzelzceļa transporta daļas priekšnieks
1938. XI-1939. VPSRS IeTK Sibīrijas labošanas darbu nometņu pārvaldes kadru daļas priekšnieks
1939. V-1940. VIIPSRS IeTK Sibīrijas labošanas darbu nometņu pārvaldes 2. daļas priekšnieks
1940. VII-XIPSRS IeTK Sibīrijas labošanas darbu nometņu pārvaldes Krivoščekovas nodaļas priekšnieks
1940. XII-1941. IIIPSRS IeTK Latvijas dzelzceļa transporta daļas priekšnieka vietnieks
1941. III-VIILPSR VDTK Izmeklēšanas daļas priekšnieks
1941. VII-1942. IILPSR IeTK izmeklēšanas grupas priekšnieks Vjatlagā
1942. II-VIPSRS IeTK 4. pārvaldes 2. daļas 6. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais
1942. VI-1943. VPSRS IeTK 4. pārvaldes 1. daļas 4. nodaļas vecākais operatīvais pilnvarotais
1943. V-1944. IPSRS VDTK 4. pārvaldes 2. daļas 4. nodaļas priekšnieka vietnieks
1944. I-VIILPSR VDTK operatīvās grupas priekšnieka vietnieks kadru jautājumos
1944. VII-XILPSR valsts drošības tautas komisāra vietnieks kadru jautājumos
1944. XI-1952. VLPSR valsts drošības tautas komisāra / ministra vietnieks operatīvajā darbā
1952. VI-1953. VLPSR VDM / IeM Rīgas apgabala pārvaldes priekšnieks
1953. V-1954. IVLPSR iekšlietu ministra vietnieks
1954. IV-1963. ILPSR VDK priekšsēdētājs
1963. I-IIIPSRS VDK Kadru pārvaldes rīcībā; 1963. III atbrīvots no darba VDK iestādēs sakarā ar „diskreditācijas faktiem” un pensionēts

 • Avoti:
  • LVA, PA-54. f., 1. apr., 1831. l. (PDF)
  • LVA, PA-15500. f., 2. apr., 8108. l. (PDF)
  • Rīgas Balss. 1978. 31.X, Nr. 251, 3. lpp.
 • Literatūra:
  • Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941 1954. Справочник. Москва: Мемориал, Звенья, 2010 – с. 245.-246.
  • Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). Москва, 2016 – с. 90.-92.
 • Tīmekļa resursi: