Johansons Edmunds Voldemara d.

Johansons Edmunds Voldemāra dēls
Dzimis:1936. 22.VII Rīga
Miris:2017. 7.II Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1968. g. beidza Viļņas augstāko partijas skolu; 1972. g. beidza PSRS MP VDK Augstākās skolas VDK vadošā operatīvā sastāva divgadīgos sagatavošanas kursus
VĻKJS biedrs no 1951. g.
PSKP biedrs no 1960. I
Valsts drošības orgānos no 1971. I; ģenerālmajors (1988. II)
Dzīves un darba gājums
1952. IX-1956. VIIRīgas Industriālā politehnikuma audzēknis
1956. VII-XIRīgas Autoelektroaparātu rūpnīcas presēšanas ceha tehnologs
1956. XI-1959. VIobligātajā karadienestā Padomju armijā – 175. iznīcinātāju aviācijas divīzijas 96. atsevišķā bataljona apsardzes rotas strēlnieks; no 1957. VI 613. aviācijas tehniskās bāzes apsardzes rotas strēlnieks Baltijas kara apgabalā
1959. VI-1961. IVLĻKJS CK sporta un aizsardzības masu darba nodaļas instruktors
1961. IV-1962. IVLĻKJS CK komjaunatnes organizāciju nodaļas instruktors
1962. IV-1963. IBauskas teritoriālās kolhozu un sovhozu ražošanas pārvaldes LĻKJS CK komjaunatnes organizators
1963. I-XIIBauskas lauksaimnieciskās ražošanas pārvaldes komjaunatnes komitejas pirmais sekretārs
1963. XII-1965. IIILĻKJS CK sporta un aizsardzības masu darba sektora vadītājs
1965. III-1966. VIIILĻKJS CK sporta un aizsardzības masu darba nodaļas vadītājs
1966. IX-1968. IViļņas augstākās partijas skolas klausītājs
1968. I-1970. VIIILKP Rīgas pilsētas Kirova rajona komitejas organizatoriskās nodaļas vadītājs
1970. VIII-1971. ILKP Rīgas pilsētas Kirova rajona komitejas sekretārs
1971. I-1972. XPSRS MP VDK Augstākās skolas VDK vadošā operatīvā sastāva divgadīgo sagatavošanas kursu klausītājs
1972. X-1974. VLPSR VDK 5. daļas priekšnieka vietnieks
1974. V-1984. VILPSR VDK Rīgas pilsētas daļas priekšnieks
1984. VI-1986. VILPSR VDK 5. daļas priekšnieks
1986. VI- 1989. IVLPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks
1989. IV-1990. IIIPSRS VDK 5. / ”Z” pārvaldes daļas priekšnieka vietnieks
1990. III-1991. VIIILPSR VDK priekšsēdētājs

 • Avoti:
  • LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l. (PDF)
  • LVA, PA-109. f., 31. apr., 226. l. (PDF)
  • LVA, PA-15500. f., 8. apr.,6. l., 31.-46. lp. (PDF)
 • Literatūra:
  • Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). Москва, 2016 – с. 189.-191.
 • Tīmekļa resursi: