Karpovs Georgijs Pāvela d.

Karpovs Georgijs Pāvela dēls
Dzimis:1927. 31.X Jaunlatgales apr., Balvu pag.
Miris:2016. 16.X Rīga
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1965. g. beidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju ar mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju
PSKP biedrs no 1953. III
Valsts drošības orgānos no 1957. I; ģenerālmajors (1982. XII)
Dzīves un darba gājums
1941. VIII-1942. VIIkolhoza „ Власть труда” kolhoznieks Omskas apg. Uļjanovskas rajonā
1942. VII-1944. Xrūpnīcas „Мотор” virpotājs Omskas apg. Uļjanovskas rajonā
1944. X-1945. VIIrūpnīcas „Машиностроитель” virpotājs Omskā
1945. IX-1947. VIMalnavas lauksaimniecības tehnikuma audzēknis
1947. IX-1949. VIIIAizupes meža tehnikuma audzēknis
1949. IX-1950. VIILatvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes students
1950. VII.-1953. IXLĻKJS CK instruktors, vēlāk atbildīgais organizators
1953. IX-1955. IXLĻKJS CK komjaunatnes organizāciju nodaļas vadītāja vietnieks
1955. IX-1956. XIILKP CK partijas, arodbiedrību un komjaunatnes orgānu nodaļas instruktors
1957. I-1959. IPSRS VDK Latvijas dzelzceļa un Latvijas jūras baseina pārvaldes pilnvarotā vietnieks Daugavpils dzelzceļa stacijā
1959. I-VIPSRS VDK Latvijas dzelzceļa un Latvijas jūras baseina pārvaldes pilnvarotais Ventspils ostā
1959. VI-1963. IILPSR VDK pilnvarotā vietnieks Ventspils pilsētā un ostā
1963. II-1969. XILPSR VDK priekšsēdētāja palīgs kadru jautājumos
1969. XI-1986. IILPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks kadru jautājumos-kadru daļas priekšnieks; 1986. II atbrīvots sakarā ar aiziešanu pensijā

  • Avoti:
    • LVA, PA-101. f., 58. apr., 14. l. (PDF)
    • LVA, PA-111. f., 16. apr., 114. l. (PDF)
    • LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta ziņas