Pugo Boriss Kārļa d.

Pugo Boriss Kārļa dēls
Dzimis:1937. 19.II Kaļiņina (tag. Tvera)
Miris:1991. 22.(pēc citām ziņām 23.)VIII Maskava
Tautība:latvietis
Izglītība:augstākā, 1960. g. beidza Rīgas Politehnisko institūtu ar inženiera-mehāniķa kvalifikāciju
VĻKJS biedrs no 1951. g.
PSKP biedrs no 1963. VI
Valsts drošības orgānos no 1976. X; ģenerālpulkvedis (1991)
Dzīves un darba gājums
1955. IX-1958. VIIILatvijas Valsts universitātes students
1958. VIII-1960. VIRīgas Politehniskā institūta students
1959. XII-1961. XRīgas elektromašīnbūves rūpnīcas inženieris-konstruktors
1961. X-XIIRīgas elektromašīnbūves rūpnīcas komjaunatnes. komitejas sekretārs
1961. XII-1962. VIIILĻKJS Rīgas pilsētas Proletāriešu raj. komitejas otrais sekretārs
1962. IX-1963. VLĻKJS Rīgas pilsētas Proletāriešu raj. komitejas pirmais sekretārs
1963. V-XIVĻKJS CK komjaunatnes orgānu nodaļas atbildīgais organizators
1963. XI-1966. XIVĻKJS CK komjaunatnes orgānu nodaļas atbildīgais organizators savienotajās republikās
1966. XI-1968. IIVĻKJS CK komjaunatnes orgānu nodaļas sektora vadītājs
1968. II-1969. IVLKP Rīgas pilsētas komitejas organizatoriskās nodaļas vadītājs
1968. VIII-1969. IXLKP Rīgas pilsētas komitejas Marksisma-ļeņinisma universitātes partijas celtniecības katedras vadītājs
1969. IV-1970. VILĻKJS CK pirmais sekretārs
1970. VI-1974. IVVĻKJS CK sekretārs, biroja loceklis
1974. IV-XIPSKP CK inspektors
1974. XI-1975. VIILKP CK partijas organizatoriskā darba nodaļas vadītājs
1975. VII-1976. XLKP Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs
1976. X-1977. VIPSRS VDK inspektora pārvaldes daļas priekšnieks
1976. X-1977. VPSRS VDK Augstākās skolas valsts drošības orgānu vadošā operatīvā sastāva kursu klausītājs
1977. VI-1980. XILPSR VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks
1980. XI-1984. IVLPSR VDK priekšsēdētājs
1981. I-1984. IVLKP CK biroja locekļa kandidāts
1984. IV-1988. XLKP CK pirmais sekretārs, biroja loceklis; Baltijas kara apgabala kara padomes loceklis
1986. III-1990. VIIPSKP CK loceklis
1988. IX-1990. VIIPSKP CK Partijas kontroles komitejas priekšsēdētājs
1989. IX-1990. VIIPSKP CK politbiroja locekļa kandidāts
1990. VII-1991. IVPSKP Centrālās kontroles komisijas priekšsēdētājs
1990. XII-1991. VIIIPSRS iekšlietu ministrs
1991. III-VIIIPSRS Drošibas padomes loceklis
1991. 19.-21.VIIIPSRS Valsts ārkārtējā stāvokļa komitejas loceklis; pēc valsts apvērsuma mēģinājuma izgāšanās izdarījis pašnāvību

 • Avoti:
  • LVA, PA-101. f., 62. apr., 142. l. (PDF)
  • LVA, PA-102. f., 51. apr., 194. l. (PDF)
 • Literatūra:
  • Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923-1991 гг. Историко-биографический справочник. Сост. Ивкин В. И. – Москва, 1999 – с. 486.-487.
  • Центральный Комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. Москва, 2005 – с. 79., 343.
  • Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). Москва, 2016 – с. 391.-392.
 • Tīmekļa resursi: