Palīgmateriāli

LKP CK fonda dokumentu apraksti

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas arhīva fonds (PA-101) satur LKP CK dokumentus par laiku no 1940. g. līdz 1991. gadam un šeit publicētie apraksti ir uzziņas līdzeklis, kas paredzēts LKP CK fondā esošo lietu meklēšanai.

Skatīt »

Pretizlūkošanas vārdnīca

Pretizlūkošanas vārdnīca ir PSRS VDK Augstākās skolas izdevums, kurā apkopota VDK darbinieku izmantotā speciālā terminoloģija. Tajā atrodami arī to terminu skaidrojumi, kas sastopami VDK kartotēkās.

Skatīt »

Personas datu aizklāšanas principi

Nepublicējamo personas datu aizklāšanas principi

Skatīt »

Saīsinājumi

Dokumentos biežāk lietotie saīsinājumi un abreviatūras krievu valodā.

Skatīt »