Agejevs Nikolajs Gavrila d.

Agejevs Nikolajs Gavrila dēls
Dzimis:1913. 13.X Orlas apr., Rjabinskas pag.
Tautība:krievs
Izglītība:6 klases, 1922 – 1929. g. mācījās vidusskolā Orlas apg., Urickas rajonā
VK(b)P / PSKP biedrs no 1943. VII
Valsts drošības orgānos no 1946. VI līdz 1947. V; rezerves vecākais leitnants
Dzīves un darba gājums
1929. VI-1935. Vrūpnīcas „Красный профинтерн” atslēdznieks Bežicā, Orlas apgabalā
1935. V-Xkolhoza „Искра” mehāniķis Orlas apg., Urickas rajonā
1935. X-1937. IXobligātajā karadienestā Sarkanajā armijā – Atsevišķā sakaru bataljona kursants Orlā, 1. Rezerves kavalērijas pulka jaunākais komandieris Vorošilovskas apgabalā
1937. X-1940. IIIOrlas pilsētas telefona stacijas sakaru tehniķis
1940. III-VIIISarkanās armijas Sakarnieku skolas kursants Vitebskā
1940. VIII-1943. I3. gaisa armijas 118. aerodroma apkalpes bataljona radiosakaru vada komandieris
1943. I-1945. VII15. gaisa armijas 118. aerodroma apkalpes bataljona sakaru rotas komandieris
1945. VII-1946. IV15. gaisa armijas virsnieku sastāva rezerves bataljonā Bauskā
1946. VI-1947. VLPSR IeM / VDM Bauskas apr. daļas iznīcinātāju bataljona komandieris; 1947. V atbrīvots no dienesta IB sakarā ar neatbilstību amatam
1948-1951Bauskas pilsētas komunālās saimniecības priekšnieks
1951. I-1954.ILKP Bauskas raj. komitejas instruktors
1954. I-1956. VIIIBauskas arteļa „Amatnieks” priekšsēdētājs
1956. IX-1957. IIBauskas alus rūpnīcas mehāniķis
1957. III-1958. IXBauskas elevatora priekšnieks
1958. IX-1964. VBauskas pilsētas Remonta un celtniecības kantora sagādes priekšnieks (1959. II-1961. VII – arī šā kantora partijas pirmorganizācijas sekretārs)
1964.VI-1965.IVRīgas Remonta un celtniecības pārvaldes Nr. 3 vecākais prečzinis
1965. IV -1968Protēžu ortopēdiskās rūpnīcas vecākais prečzinis Rīgā (1965. VI-1968. X – arī šīs rūpnīcas partijas pirmorganizācijas sekretārs)

  • Avoti:
    • LVA, 1822. f., 2. apr., 135. l. (PDF)
    • LVA, PA-15500. f., 10. apr., 432. l., 1.-10. lp. (PDF)
    • LVA, PA-15500. f., 15. apr., 1. l., 14.-20. lp. (PDF)